Kreator
Budownictwa Roku

— 2022 —

Anna Śpiewak

prezes zarządu Austrotherm Sp. z o.o.

 

Karierę zawodową zaczęła po ukończeniu studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – specjalność finanse. W latach 1984–1993 pracowała na stanowiskach kierowniczych w Zakładach Chemicznych „Oświęcim”. W 1993 r. rozpoczęła budowanie firmy Austrotherm w Polsce, a od 2005 r. jest jej prezesem. Pełni również funkcję wiceprezesa Polskiej Izby Budownictwa. Wiele lat działała w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. W 2009 r. została odznaczona honorową odznaką Ministra Infrastruktury „Za zasługi dla budownictwa”. Zawsze na pierwszym miejscu stawiała i stawia takie wartości jak rzetelność oraz sprawiedliwość. Podkreśla, że niezwykle ważne jest dla niej budowanie dobrej atmosfery i zdrowych relacji między ludźmi. Bycie liderem wymaga dużej odpowiedzialności, dlatego określa zasady i kieruje się nimi każdego dnia. To zdecydowanie ułatwia zarządzanie oraz osiąganie wyznaczonych celów. Uważa, że sukces i wizerunek firmy budują wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska. To oni są najlepszymi ambasadorami marki i stanowią o sile oraz wartości przedsiębiorstwa.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2022 otrzymała również firma
AUSTROTHERM Sp. z o.o. oraz produkt Zakład produkcyjny w Grodkowie

Projekt i wykonanie EVIONICA