Kreator Budownictwa Roku

W 2023 r. odbędzie się 13 edycja projektu Kreator Budownictwa Roku, skierowana do osób i firm, które każdego dnia inspirują, motywują do działania i świadomie budują swoją markę.

Naszym celem, jako organizatora projektu  jest nagradzanie i promocja firm, które cieszą się uznaniem na rynku budowlanym, a także takich, które dopiero rozwijają skrzydła w tym sektorze. Uhonorowane firmy w projekcie Kreator Budownictwa Roku pozytywnie kontrastują na tle innych i mogą stanowić wzór do naśladowania. Wyróżniamy także osoby, które osiągnęły sukces zawodowy, odznaczają się kunsztem w zarządzaniu i charyzmą, doceniamy ich przedsiębiorczość i kreatywność! W naszym projekcie tytuły Kreator Budownictwa Roku otrzymują również produkty i inwestycje tych firm.

Laureatom naszego projektu zapewniamy nagłośnienie sukcesu firmy, osiągnięć i promocję oferowanych produktów lub inwestycji, z wykorzystaniem dostępnych mediów. Zaliczyć tu można m.in. miesięcznik Inżynier Budownictwa – publikacja, o nakładzie kontrolowanym, dotarcie do ok. 120 000 profesjonalistów z branży, strony internetowe – www.kreatorbudownictwaroku.pl, www.inzynierbudownictwa.pl, www.piib.org.pl, www.izbudujemy.pl, newslettery, aplikacja mobilna, a także liczne media społecznościowe. Laureaci tytułu są też przedstawieni w okolicznościowej publikacji o nazwie „Kreator Budownictwa Roku”.
Jednak clou projektu to gala, podczas której ogłaszani są laureaci tytułu Kreator Budownictwa Roku.

Patroni honorowi oraz Partnerzy edycji Kreator Budownictwa Roku 2023:

 

 Organizator Patronat honorowy   Patronat honorowy  
   

 

  Partner Główny  Partner Projektu      
     
Projekt i wykonanie EVIONICA