Kreator
Budownictwa Roku

— 2022 —

Iwona Szczęsna-Dymel

prezes zarządu Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.


Z firmą Zbych-Pol & Mobet związana jest od początku działalności, tj. od roku 1990. Prezesem została w 2008 r., w momencie przekształcenia firmy w sp. z o.o. Z sukcesem łączy zarządzanie przedsiębiorstwem z angażowaniem się w wiele inicjatyw związanych z organizowaniem projektów lokalnych oraz akcji charytatywnych. W pracy stawia sobie ambitne cele i posiada chęć ciągłego uczenia się. Wśród swoich współpracowników ceni szczere oraz partnerskie relacje. Jest siłą napędową firmy i swoją motywacją jako lider zespołu zaraża wszystkich pracowników.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2022 otrzymała również firma
ZBYCH-POL & MOBET Sp. z o.o. oraz produkt Bloki betonowe typu Xbloc i XblocPlus

 

Projekt i wykonanie EVIONICA