Kreator
Budownictwa Roku

— 2022 —

Bloki betonowe typu Xbloc i XblocPlus

Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. wzięła udział w strategicznej budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Uczestnictwo firmy w tej inwestycji polegało na wyprodukowaniu oraz dostawie bloków betonowych typu Xbloc i XblocPlus.
Zbych-Pol & Mobet na zlecenie N.V. Besix SA, NDI S.A. i NDI Sp. z o.o. wyprodukował według opatentowanej technologii DMC ponad 10 000 sztuk prefabrykatów w trzech typach i gabarytach od 1 do 5 m3. Do produkcji wykorzystano łącznie 21 958,54 m3 betonu o wymagającej, specjalistycznej recepturze zatwierdzonej w kontrakcie. Przygotowano projekt mieszanki betonowej i dobrano odpowiednie surowce tak, aby ciężar 1 m3 betonu przy napowietrzeniu na poziomie 4,5% był nie mniejszy niż 2,34 t. Zastosowano wysokiej jakości surowce gwarantujące powtarzalność wyników. Szczególnie istotne było zachowanie odpowiedniego gradientu temperatury podczas hydratacji cementu między wnętrzem elementu a jego otoczeniem oraz odporności na wodę morską. W całym procesie produkcji stałej kontroli podlegały: wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, pomiar gęstości, wskaźnik wodno-cementowy, konsystencja oraz temperatura mieszanki. Formowanie elementów miało istotny wpływ na jakość powierzchni o nietypowym kształcie XblocPlus. Powierzchnia skośna wymagała precyzyjnego podawania mieszanki, zastosowania odpowiedniej antyadhezji i zagęszczania. Po rozformowaniu każdy element otrzymał niepowtarzalny kod identyfikacyjny, który po wbudowaniu miał swoje współrzędne geograficzne położenia na falochronie.


ZBYCH-POL & MOBET Sp. z o.o.

ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno
tel. 52 318 66 60
www.zbych-pol.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA