Kreator
Budownictwa Roku

— 2021 —

Michał Stefański

członek zarządu Zakładu Konsultacyjno-Badawczego Geocomp Sp. z o.o.

Absolwent kierunku Budownictwo w specjalności geotechnika na AGH w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wyodrębnioną specjalizację geotechniczną, członek MOIIB. Równolegle z pracą zawodową uczestniczy w pracach naukowo-badawczych z zakresu geotechniki i fundamentowania. Ma doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu skomplikowanych zadań, szczególnie dla inwestycji, które wymagają połączenia kilku technologii fundamentowania. Aktywnie buduje strategię dalszego rozwoju firmy, opierając się na ponad 30-letnim doświadczeniu Geocompu w specjalistycznych robotach fundamentowych oraz odpowiedzialnej i pełnej zaangażowania pracy zespołowej.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2021 otrzymała również firma
 Zakład Konsultacyjno-Badawczy GEOCOMP Sp. z o.o. oraz inwestycja Budynki mieszkalne przy ul. Mogilskiej w Krakowie

 

Projekt i wykonanie EVIONICA