Kreator
Budownictwa Roku

— 2021 —

Budynki mieszkalne przy ul. Mogilskiej w Krakowie

Szczególnie ciekawe z inżynierskiego punktu widzenia są zadania, które wymagają połączenia odmiennych technologii fundamentowania celem wybudowania specjalistycznego posadowienia dla zaplanowanej inwestycji. W jednym z ostatnio zrealizowanych zadań w centrum Krakowa, w bardzo ciasnej sąsiedniej zabudowie i niezwykle trudnym logistycznie usytuowaniu ZKB Geocomp wykonał hybrydowy fundament ze ścian szczelinowych i fundamentowych palowych. Łączna powierzchnia ściany szczelinowej to ponad 6100 m2 oraz 3876 mb pali. Docelowo fundamenty te służą jako elementy konstrukcyjne kompleksu apartamentowego oraz obudowa części podziemnej. Geocomp zrealizował ścianę szczelinową, tworząc nowoczesny, podziemny element konstrukcyjny, który spełni funkcje użytkowe w czasie eksploatacji obiektu jako garaż podziemny i zaplecze logistyczne kompleksu mieszkalnego. Obudowa ze ściany szczelinowej umożliwiła odcięcie wody gruntowej przy równoczesnym wykonaniu podziemnych elementów konstrukcyjnych. Dodatkowo zostały zrealizowane fundamenty pośrednie w technologii pali CFA, dzięki którym powstał bardzo efektywny w przenoszeniu obciążeń trzon konstrukcji i wzmocnienie podłoża. Wybrana technologia pozwoliła na uzyskanie doskonałej współpracy pobocznicy pala CFA z gruntem, co skutkowało bardzo wysokimi nośnościami pali, a w konsekwencji wysokiej jakości fundamentem. Dzięki zastosowanemu przez Geocomp systemowi ciągłej, automatycznej rejestracji parametrów wykonawczych w palownicach prowadzona była kompleksowa i bieżąca kontrola procesu realizacji pali, a następnie nośności oraz zgodności geometrii wykonanych fundamentów z założeniami projektowymi.
 

ZAKŁAD KONSULTACYJNO-BADAWCZY GEOCOMP Sp. z o.o.

ul. Balicka 18A, 30-149 Kraków
tel. 12 638 70 56
www.geocomp.krakow.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA