Kreator
Budownictwa Roku

— 2018 —

WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

ul. Brukselska 44 lok. 2, 03-973 Warszawa, tel. 22 617 68 35
www.archicad.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymał również

Witold Szymanik, prezes zarządu WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

 

Firma WSC Witold Szymanik i S-ka działa na polskim rynku od ponad 20 lat. Jej misją jest dostarczanie najnowocześniejszego oprogramowania na potrzeby architektury i budownictwa. Istotnym elementem działalności firmy są też szkolenia. Ponadto firma jest jedynym polskim dystrybutorem programu ARCHICAD i polskim przedstawicielem firmy GRAPHISOFT, która jest światowym liderem we wdrażaniu technologii BIM.

 

Jedyny dystrybutor programu ARCHICAD w Polsce

Najważniejszym produktem w ofercie WSC jest program ARCHICAD firmy GRAPHISOFT. Istotą koncepcji programu ARCHICAD od chwili jego powstania jest zintegrowanie informacji o projektowanej budowli w zbiór danych stanowiących jej przestrzenny model. Ta właśnie cecha sprawiła, że ARCHICAD jest wiodącym programem wprowadzającym zbiór metod i procedur nazywanych w skrócie technologią BIM. Firma GRAPHISOFT, producent programu ARCHICAD, doskonali tę technologię od lat. Technologia BIM przeżywa obecnie okres burzliwego rozwoju i rewolucjonizuje nie tylko projektowanie, ale też realizację wszelkiego typu obiektów budownictwa i infrastruktury. Szybki rozwój technologii BIM sprawia, że każda wersja programu ARCHICAD przynosi istotne nowości pozwalające użytkownikom programu pracować w wielobranżowych zespołach nad najbardziej złożonymi zadaniami projektowymi w otwartym środowisku oprogramowania OPEN BIM. Nowa wersja ARCHICAD ułatwia współpracę międzybranżową dzięki implementacji najnowszego ogólnego standardu wymiany danych IFC4. Możliwy jest też import elementów o złożonej geometrii opartej na krzywych NURBS.

Przegroda strukturalna jest elementem stosowanym wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze ścianami kurtynowymi lub przegrodami definiowanymi przez regularne, powtarzalne wzory bazujące na profilach i wypełnieniach paneli. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość wprowadzania indywidualnych zmian w strukturze wzoru i ustawieniach poszczególnych parametrów. Modernizacja Przegrody strukturalnej polegała na uniezależnieniu projektanta od konieczności stosowania ograniczonej struktury elementów na rzecz całkowitej dowolności wzoru, rodzaju i ilości paneli oraz profili systemu. Tak jak w przypadku innych narzędzi, poszczególne elementy przegrody mogą być dowolnie opisywane przy pomocy automatycznych etykiet i analizowane w interaktywnych zestawieniach. W narzędziu Przegroda strukturalna zastosowano wiele rzeczywistych rozwiązań występujących w budynkach, takich jak: szeroka gama profili, możliwość definiowania automatycznie dopasowujących się profili narożnych lub paneli zintegrowanych. Wszystkie te trzy nowe narzędzia – Schody, Balustrady i Przegroda strukturalna – dodatkowo wyposażone zostały w funkcje automatycznego tworzenia i zarządzania dokumentacją, takie jak np. wymiarowanie rzędnych, numerację schodów w przekroju lub różne ustawienia szczegółowości wyświetlania w Opcjach reprezentacji modelu. W aktualnej odsłonie elastyczność tych narzędzi jest unikalna wśród dostępnego oprogramowania innych producentów.

Kolejnym przejawem dostosowania narzędzi do potrzeb użytkowników jest modernizacja Profili złożonych. W aktualnej wersji możliwe jest dodawanie dowolnych modyfikatorów rozciągania do wskazanych krawędzi profilu. Tak zdefiniowane zależności umożliwiają interaktywną edycję i dowolne dostosowanie kształtów profilu dla już wstawionych w projekt elementów, np. poprzez przeciągnięcie aktywnych krawędzi myszką.

Znakomicie ułatwia to tworzenie połączeń pomiędzy elementami budynku, detali budowlanych lub wielokrotnego wykorzystania tych samych profili w różnych sytuacjach. Wszystkie parametry modyfikatorów rozciągania mogą być zmieniane również w ustawieniach elementu oraz umieszczane i modyfikowane w zestawieniach. Na rys. 2 przedstawione zostało przykładowe zastosowanie dynamicznych profili złożonych do definiowania różnych połączeń pomiędzy elementami budynku. Oprócz swobody modelowania istotne jest skuteczne gromadzenie informacji i zrządzanie nimi w projekcie. Od wersji 20 programu ARCHICAD każdy element modelu może być powiązany z dowolną strukturą danych – właściwości elementów.
Struktura właściwości może być dowolnie modyfikowana i dostosowywana do rodzaju projektowanego budynku. W najnowszej wersji ARCHICAD 22 informacje we właściwościach elementów mogą być przetwarzane na podstawie wyrażeń logicznych lub obliczeń. Umożliwia to dowolną ich analizę i prezentację w nowych ujęciach, wykorzystywanie do automatycznego przygotowania przedmiarów i kosztorysów, testowania spełnienia określonych warunków, np. sprawdzenia czy wybrane elementy mają zdefiniowane odpowiednie parametry, czy powierzchnia okien w pomieszczeniu odpowiada wymaganiom lub czy spełniono wymagania inwestora w zakresie wielkości pomieszczeń. Dane związane z modelem mogą być na wiele sposobów analizowane i wizualizowane. Ten sam model może być źródłem różnorodnych schematów generowanych automatycznie na podstawie reguł zawierających kryteria wyboru elementów uwzględniających opisywane powyżej właściwości. Na rys. 3 pokazane zostały warianty widoku kondygnacji w zależności od cech elementów budynku.
Zawarte w modelu informacje mogą być użyte do przygotowania automatycznej dokumentacji i współdzielone w całym procesie realizacji inwestycji w oparciu o standardy OPEN BIM i format IFC. Umożliwia to przekazywanie tych informacji pozostałym projektantom lub inwestorom w celu weryfikacji założeń i podejmowanych decyzji projektowych.

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymał również Witold Szymanik, prezes zarządu WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie EVIONICA