Kreator
Budownictwa Roku

— 2017 —

ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o.

ul. Otolińska 27C, 09-407 Płock, tel. 24 365 11 03
www.epg-plock.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2017 otrzymał również

Wojciech Wudarski, prezes zarządu ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o.

 

Uczestniczy w procesach inwestycyjnych, dostarczając usługi najwyższej jakości, które korzystają z innowacyjnych rozwiązań branży budowlanej.

 

Umacnianie pozycji lidera w projektowaniu elektroenergetycznym

ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o. jest jedną z największych w Polsce firm specjalizujących się w projektowaniu elektroenergetycznym. Ważnym obszarem jej działalności jest również projektowanie wielobranżowe dla inwestycji kubaturowych oraz zastępstwo inwestycyjne. Spółka posiada cztery oddziały zlokalizowane w centralnej i północnej Polsce, w których zatrudnionych jest blisko 30 projektantów. Spółka na stałe współpracuje z grupą kilkuset projektantów z całej Polski. Prowadzi projekty dla inwestorów z Włoch, Francji, Belgii i USA.
Powstała w 1997 roku w wyniku wydzielenia działu projektowania ze struktur Zakładu Energetycznego Płock SA i przekształcenia go w samodzielny podmiot gospodarczy o nazwie ZEP-INPRO Sp. z o.o. W 2011 roku w wyniku procesu integracji czterech spółek należących do ENERGA-OPERATOR SA, w którym główną rolę jako integrator odegrała ZEP-INPRO Sp. z o.o., spółka zaczęła funkcjonować pod nazwą ENERGA-OPERATOR Projektowanie Sp. z o.o. W 2013 roku uzyskała charakter spółki pracowniczej, co spowodowało kolejną zmianę nazwy spółki na ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o. (w skrócie EPG).
Od początku istnienia firma specjalizuje się w projektowaniu elektroenergetycznym sieci i obiektów elektroenergetycznych WN, SN i nN oraz GPZ, linii oświetleniowch i instalacji elektrycznych.
Dotychczas spółka wykonała 19 tys. dokumentacji projektowych z zakresu sieci nN i SN dla swojego największego zleceniodawcy ENERGA-OPERATOR SA.
Opracowała także szereg projektów budowlano-wykonawczych dla stacji 110/15 kV i linii 110 kV. W tym roku kontynuowany jest projekt przebudowy linii 110 kV Olechinek-Mława ze światłowodem. Spółka uczestniczy w konsorcjum realizującym projekt budowy stacji 110 kV GPZ Kutno II z zasilaniem i powiązaniami z siecią 15 kV. Firma świadczy również usługi z zakresu szeroko pojętego projektowania ogólnobudowlanego. Przygotowuje inwestycje, począwszy od doradztwa, wstępnego szacowania nakładów poprzez projektowanie, sprawowanie nadzoru we wszystkich specjalnościach i zastępstwo inwestycyjne, a kończąc na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i finalnym rozliczeniu inwestycji. W ramach tej działalności obecnie prowadzone są prace polegające na dostosowaniu hali produkcyjno-montażowej LIBNER Polska Sp. z o.o. dla potrzeb zwiększenia produkcji naczep na rynek europejski.
ENERGIA Projektowanie Group chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów,  oferuje analizy techniczne i doradztwo w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, minimalizacji strat sieciowych i optymalizacji układów zasilania, automatyzacji i zabezpieczeń sieci elektroenergetycznej, energooszczędnych elektrycznych systemów grzewczych. Przeprowadza postępowania przetargowe oraz audyty inwestycji i remontów.

Podstawowymi celami działania spółki są: umocnienie pozycji lidera w projektowaniu energetycznym na obszarze GK ENERGA SA, zwiększenie aktywności projektowej w obszarze projektowania zakładów przemysłowych na terenie całego kraju i rozwój działalności w kierunku szeroko rozumianego konsultingu inżynierskiego. Firmom, które decydują się na współpracę z nami, oferujemy fachowych doradców i zespół projektantów, który służy wsparciem na każdym etapie realizacji inwestycji.
Jesteśmy dla naszych klientów partnerem, który szybko i dobrze zrealizuje skomplikowany proces budowy.

To młoda, energiczna i profesjonalna marka kojarzona przede wszystkim z projektowaniem energetycznym.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2017 otrzymał również Wojciech Wudarski, prezes zarządu ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o.

 

Projekt i wykonanie EVIONICA