Kreator
Budownictwa Roku

— 2016 —

Piletest Sp. z o.o.

ul. Warszawska 153/123, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 822 22 88
www.piletest.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016 otrzymał również
Andrzej Kruczek, dyrektor operacyjny Piletest Sp. z o.o.

Firma założona została w styczniu 2004 r. przez prezesa zarządu Ryszarda Rippel pod nazwą PMC Polska Sp. z o.o. jako spółka córka PMC Ltd. z Wielkiej Brytanii. Na skutek sprzedaży firmy PMC Ltd. w czerwcu 2008 r. PMC Polska zmieniła swoją nazwę na Piletest Sp. z o.o. Nowa nazwa jeszcze lepiej odzwierciedla główną działalność firmy, która znalazła swoje miejsce przede wszystkim w geotechnice. Oferta obejmuje próbne obciążenia i badania szeroko rozumianych fundamentów palowych (głębokich).

 

Transparentność działania

Piletest Sp. z o.o. jest obecnie jedną z największych firm w Europie realizujących kompleksowe programy badań fundamentów specjalnych, tj. pali i mikropali fundamentowych wszystkich technologii, kolumn przemieszczeniowych, ścian szczelinowych, gwoździ i kotew gruntowych itp. Całość prac oferowana jest w formule kompleksowej współpracy z klientem: przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej w zakresie badań, realizacja etapu pomiarowego na budowie oraz opracowanie i analiza osiągniętych wyników badań zgodnie z normami.
Firma funkcjonuje na rynku globalnym. Oprócz Polski spółka szczególnie widoczna jest w takich krajach jak: Belgia, Holandia oraz Pakistan. Ma doświadczenie również na rynku brytyjskim i w Rumunii, a także w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Głównym rynkiem usług pozostaje od wielu lat niezmiennie segment nowo budowanej infrastruktury drogowej. Tuż po nim plasują się segmenty energetyczny oraz hydrotechniczny i szeroko rozumianego budownictwa przemysłowego.

Główny pion firmy zajmuje się realizacją:
■    próbnych obciążeń statycznych
■    próbnych obciążeń statycznych z użyciem ekstensometrów i światłowodów
■    próbnych obciążeń dynamicznych
■    badań jakości/ciągłości pali.
 

Firmę tworzą niezależni specjaliści z zakresu budownictwa, których wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług. Istotnym faktem jest niezależność Piletest. Firma nie jest związana kapitałowo ani osobowo z żadnym wykonawcą fundamentów. Gwarantuje to pełną bezstronność i transparentność działań. W 2009 r. wdrożono System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, który obecnie jest na ostatniej prostej rozwinięcia w System Zarządzania Jakością w laboratoriach zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025:2005.
Piletest na bieżąco współpracuje z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju, m.in. z Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską, Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach oraz za granicą np. z niemieckim Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) i brytyjskim Deep Foundation Institute Europe. Firma bierze również udział w 3-letnim programie badawczym „PileInspect”, dotowanym z Komisji Europejskiej w ramach 7th Framework Programme. Zadaniem programu ma być budowa nowego, wibroakustycznego urządzenia do badań pali wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. W skład konsorcjum powołanego do przeprowadzenia programu wchodzą uczelnie, instytucje i firmy z kilku krajów Unii Europejskiej, w tym z Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Węgier, Niemiec i Polski. Oprócz Piletest i wcześniej przytoczonych BAM i DFI Europe są to: Asociación Española de Ensayos No Destructivos, GSP Gesellschaft für Schwingungsuntersuchungen und dynamische Prüfmethoden mbH, Bouwservice Management Nederland BV, Per Aarsleff (UK) Ltd, Cranfield University, Brunel University London. Koordynatorem całego zadania jest Węgierskie Stowarzyszenie dla Badań Nieniszczących MAROVISZ.
Współpraca na tak wielu płaszczyznach z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą procentuje zastosowaniem wielu nowych metod pomiarowych, takich jak badania statyczne przy użyciu światłowodów, a także nieustannym wzrostem wiedzy zespołu tworzącego firmę oraz pozyskiwaniem nowych zleceń na kierunkach światowych, postrzeganych dzisiaj w Polsce jako orientalne.

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016 otrzymał również Andrzej Kruczek, dyrektor operacyjny Piletest Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie EVIONICA