Kreator
Budownictwa Roku

— 2016 —

Andrzej Kruczek

dyrektor operacyjny Piletest Sp. z o.o.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016 otrzymała również firma
Piletest Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na kierunku technologia i organizacja budowy. Od 2006 r. związany z PMC Polska Sp. z o.o. jako laborant odpowiedzialny za prowadzenie badań w terenie. W 2008 r. został kierownikiem projektów w Piletest Sp. z o.o., zarządzał projektami na terenie Polski i tworzył nowe struktury firmy. W 2010 r. objął stanowisko dyrektora operacyjnego. Odpowiedzialny jest m.in. za marketing, pozyskiwanie kluczowych klientów i współpracę z nimi oraz zarządzanie całym procesem obsługi klienta. W 2011 r. zdobył uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 

Pasja i zaangażowanie

Oferują Państwo wysokiej jakości pomiary i badania fundamentów głębokich. Jakie technologie badań pali wykonywane są przez firmę Piletest?
Jesteśmy wiodącą na polskim rynku firmą wykonującą badania szeroko rozumianych fundamentów palowych. Od początku swojej działalności Piletest oferuje przede wszystkim próbne obciążenia statyczne oraz dynamiczne, a także jakościowe badania ciągłości metodami Sonic Echo oraz Cross Hole Sonic Logging (CSL), a od niedawna również metodą Thermal Integrity Test (TIP). 
Kilka lat temu poszerzyliśmy swoją ofertę o zinstrumentalizowane badania statyczne, czyli takie, które w trakcie klasycznego badania pozwalają zarejestrować odkształcenia podłużne pali. Pomiar odbywa się za pomocą ekstensometrów lub światłowodów umieszczonych wewnątrz pala. W efekcie możliwe jest oszacowanie wartości oporów gruntu na pobocznicy i pod podstawą pala. Warto podkreślić, że jesteśmy prawdopodobnie jedynym wykonawcą w Polsce, który w swoim portfolio ma udane badanie statyczne za pomocą specjalnie do tego celu zaprojektowanego światłowodu. Warto także wspomnieć, że od ponad półtora roku dysponujemy sprzętem pomiarowym umożliwiającym prowadzenie pomiarów przemieszczeń oraz naprężeń nawet do kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią wody. Oczywiście mamy za sobą już także pierwsze doświadczenia w tym zakresie. Z powodzeniem przeprowadziliśmy trzy próbne obciążenia statyczne mikropali zlokalizowanych ok. 17 metrów pod lustrem wody oraz badania dynamiczne w trakcie wbijania stalowych pali rurowych, gdzie pomiar fali naprężeniowej prowadziliśmy do głębokości ok. 2 metrów pod powierzchnią wody. 

Które z technologii oferowanych przez Piletest znajdują najczęstsze zastosowanie i czym to jest spowodowane? 
Prawie od początku naszej działalności najczęściej wykonujemy próbne obciążenia statyczne oraz badania ciągłości metodą Sonic Echo, które stanowią łącznie ok. 85% wszystkich badań wykonywanych przez Piletest. W odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej w Polsce wciąż znacznie mniej wykonuje się badań dynamicznych oraz bardziej dokładnych metod badań ciągłości (CSL i TIP). Przyczyn takiej sytuacji jest kilka, jednak  w mojej ocenie przede wszystkim „winne” są temu krajowe wytyczne normowe oraz w wielu przypadkach ubogie i nieco przestarzałe specyfikacje techniczne. Projektanci nadal nie ufają nowym metodom badań, choć większość z nich od kilku lat z powodzeniem jest stosowana na budowach na całym świecie. Problemem są także niedostateczne środki finansowe, jakie wykonawcy są w stanie wygospodarować na proces badań wykonanych już fundamentów oraz weryfikacji założeń projektowych. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat świadomość polskich projektantów i wykonawców wzrosła wielokrotnie.

Po odbyciu rocznego stażu w charakterze kandydata w dniu 1 lipca 2016 r. firma Piletest otrzymała oficjalny status członka PZWFS. Motywuje to do jeszcze cięższej pracy?
Tak, to prawdziwa nobilitacja dla naszego zespołu. PZWFS jest przecież zrzeszeniem skupiającym największe firmy i instytucje z branży geotechnicznej w Polsce. Dlatego fakt przyjęcia nas do grona członków dał nam spory zastrzyk sił i chęci do wejścia na jeszcze wyższy poziom prowadzenia biznesu.

Pracuje Pan w Piletest od blisko 11 lat. Jak zmieniała się firma przez te lata?
Na przestrzeni tych lat Piletest zmienił się nie do poznania, tzn. z małej firmy o zasięgu raczej krajowym w firmę o bardzo dużych możliwościach, z zasięgiem również światowym oraz ogromnym doświadczeniem i potencjałem do dalszego rozwoju. Kolejne lata ciężkiej pracy całego naszego zespołu zbudowały bardzo solidną firmę o rzadko spotykanym zaangażowaniu pracowników i niezwykle dobrych relacjach koleżeńskich, co w wielu przypadkach jest kluczem do naszego sukcesu. Nie spoczywamy jednak na laurach i mamy świadomość, że ten, kto nic nie robi, cofa się, dlatego staramy się nieustannie budować pozycję Piletest jako lidera w badaniach fundamentów palowych nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Już dzisiaj marka Piletest jest w branży rozpoznawalna, m.in. w Wielkiej Brytanii i Holandii, a nawet w tak odległym kraju jak Pakistan.

Co zalicza Pan do swoich sukcesów zawodowych?
Z całą pewnością jednym z moich głównych sukcesów jest zbudowanie rozpoznawalności firmy i jej dobrej marki. Bez udawanej skromności mogę stwierdzić, że dzisiaj w Polsce prawdopodobnie nie ma firmy z branży geotechnicznej, która by z nami nie współpracowała lub nie słyszała o Piletest. Większość tych firm to nasi stali, dobrzy klienci. Niewątpliwie do sukcesów mogę zaliczyć także zorganizowanie zaangażowanego zespołu ludzi, którzy codziennie dają z siebie wszystko, czym tworzą firmę i pozytywnie wpływają na wizerunek Piletest.

 


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016

otrzymała również firma 

Piletest Sp. z o.o.
ul. Warszawska 153/123
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 22 88
www.piletest.pl 

Projekt i wykonanie EVIONICA