Kreator
Budownictwa Roku

— 2016 —

Wojciech Wudarski

prezes zarządu ​ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016 otrzymała również firma
ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej o specjalizacji konstrukcje budowlane i inżynierskie. Od 1987 roku posiada uprawnienia budowlane. W 1999 roku objął stanowisko prezesa zarządu Energia Projektowanie Group Sp. z o.o. Pod jego kierownictwem spółka zrealizowała w energetyce kilkanaście tysięcy projektów i wiele znaczących inwestycji kubaturowych, m.in. zakłady przemysłu spożywczego zaliczane do jednych z największych w Europie. 
Laureat tytułu Menadżer 2008 roku w konkursie organizowanym przez Izbę Projektowania Budowlanego. W 2013 roku odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. W tym roku zarządzana przez niego spółka zdobyła III miejsce w konkursie Firma Inżynierska Mazowsza Roku 2016 w kategorii projektowanie, za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz budownictwa w Polsce.

Determinacja w działaniu

Jaki jest zakres usług oferowanych przez firmę i jaki obszar działania on obejmuje? 
Energia Projektowanie Group specjalizuje się w projektowaniu elektroenergetycznym sieci i obiektów elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Oferujemy również usługi projektowania instalacji, oświetlenia zewnętrznego, paszportyzacji infrastruktury sieci elektroenergetycznej WN, SN i nN oraz dokumentacji linii światłowodowych. Jesteśmy także aktywni w branży projektowania ogólnobudowlanego. Wykonujemy usługi dla inwestycji z zakresu budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej – od przygotowania inwestycji poprzez projektowanie w pełnym zakresie, pozyskanie decyzji administracyjnych, nadzór i zastępstwo inwestycyjne. Aby się rozwijać i oferować coraz bardziej rozbudowany katalog usług, Energia Projektowanie Group przygotowuje również analizy techniczne. Prowadzimy doradztwo w zakresie eksploatacji urządzeń i minimalizacji strat sieciowych oraz optymalizacji układów zasilania. Oferujemy wsparcie dotyczące automatyzacji i zabezpieczeń sieci elektroenergetycznej, a także energooszczędnych oraz elektrycznych systemów grzewczych. Bierzemy udział w pracach komisji przetargowych, audytach procesów inwestycyjnych i remontowych. Podstawowym obszarem działania naszej spółki są tereny województw mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, a także miast – Gdańska, Koszalina, Kołobrzegu, Kalisza i Torunia. Natomiast w zakresie projektowania wielobranżowego i doradztwa technicznego działamy na terenie całego kraju.

Nad jakimi projektami w ramach projektowania energetycznego firma obecnie pracuje?  
Do naszych obecnych sztandarowych projektów mogę zaliczyć prace w konsorcjum z PBE ELBUD Poznań SA nad dokumentacją budowy GPZ Kutno II. Równolegle w realizacji mamy ponad 900 projektów – od prostych przyłączy poprzez modernizacje, budowę linii niskiego i średniego napięcia po projekty z obszaru wysokich napięć, np. przebudowa linii 110 kV relacji Olechinek – Mława. Chciałbym także zauważyć, że Energia Projektowanie Group prowadzi obecnie znaczące projekty obiektów kubaturowych. Przykładem mogą być jedne z największych w Europie Środkowej zakłady uboju trzody chlewnej Pini Polonia Sp. z o.o. oraz zakłady przetwórstwa Pini Hamburger Sp. z o.o. i Pini Polska Sp. z o.o. w Kutnie. Ostatnio zrealizowaliśmy też kilkadziesiąt projektów przyłączy elektroenergetycznych dla ważnego społecznie przedsięwzięcia pod nazwą „Internet dla Mazowsza”.

Jakimi zasadami kieruje się Pan w codziennej pracy?
Uważam, że kluczową zasadą w prowadzeniu działalności, szczególnie w tej branży, jest triada: wiarygodność – solidność – odpowiedzialność. Wszyscy w EPG jesteśmy odpowiedzialni za los i wizerunek spółki. Pracujemy dla wspólnej satysfakcji, a jej wyrazem jest zaufanie kolejnych kontrahentów. Dzięki naszej renomie i kwalifikacjom nie tylko jesteśmy w stanie utrzymać dotychczasowych partnerów, lecz także pozyskać nowych. Uważam, że warunkami sukcesu są: profesjonalizm, zaufanie i pasja – nie tylko prezesa, lecz także każdego z pracowników.

Wiele działań zostało podjętych, by zbudować obecny wizerunek i osiągnąć wysoką pozycję firmy na rynku. Które z nich może Pan zaliczyć do swoich sukcesów? 
Do osiągnięcia postawionych celów niezbędne były determinacja i wola zmian, tak aby lepiej przystosowywać się do zmiennego środowiska. Uważam, że naszym sukcesem była zmiana myślenia i postrzegania otaczającej rzeczywistości. Jeszcze kilka lat temu byliśmy firmą należącą do Grupy Kapitałowej ENERGA SA. Jako firma GK ENERGA SA mieliśmy cele postawione przez właściciela, które były spójne z celami Grupy, a pracownicy przyzwyczajeni byli do wewnętrznych procedur. Od kiedy nasza firma stała się samodzielną spółką pracowniczą, budujemy własną markę, wprowadzamy swoje rozwiązania, które mają służyć naszym kontrahentom. Jesteśmy firmą, w której każdy pracownik rozumie, że najważniejszy jest klient i jego potrzeby. Dzięki temu możemy służyć naszym partnerom w doborze najlepszych rozwiązań inwestycyjnych. Spółka powstała jako projekt integrujący cztery przedsiębiorstwa: z Kalisza, Koszalina, Płocka i Torunia. Cieszę się, że udało się nam stworzyć organizację złożoną z kilku współzależnych i współpracujących elementów.

Fundamentem firmy jest…? 
Zespół ludzi o bardzo wysokich kompetencjach i zaangażowaniu.

 


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016

otrzymała również firma 


 

ENERGIA 
Projektowanie Group Sp. z o.o.

ul. Otolińska 27C, 09-407 Płock
tel. 24 365 11 03
www.epg-plock.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA