Kreator
Budownictwa Roku

— 2016 —

ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o.

 ul. Otolińska 27C, 09-407 Płock, tel. 24 365 11 03
www.epg-plock.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016 otrzymał również
Wojciech Wudarski, prezes zarządu Energia Projektowanie Group Sp. z o.o.

ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o. jest jedną z największych w Polsce firm specjalizujących się w projektowaniu inwestycji elektroenergetycznych. Ważnym obszarem działalności spółki jest projektowanie wielobranżowe wraz z pełnobranżowym zastępstwem inwestycyjnym. 

Wysokie kompetencje

Marka  
ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o. jest kontynuatorem podmiotów o ugruntowanej marce. Powstała w 1997 roku w wyniku wydzielenia działu projektowania ze struktur Zakładu Energetycznego Płock SA i przekształcenia go w samodzielny podmiot gospodarczy o nazwie ZEP-INPRO Sp. z o.o. W 2011 roku w wyniku procesu integracji czterech spółek należących do ENERGA-OPERATOR SA, w którym główną rolę jako integrator odegrała ZEP-INPRO Sp. z o.o., spółka zaczęła funkcjonować pod nazwą ENERGA-OPERATOR Projektowanie Sp. z o.o. W 2013 roku uzyskała charakter spółki pracowniczej, co spowodowało kolejną zmianę nazwy na ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o. (w skrócie EPG). Obecnie ENERGIA Projektowanie Group jest jedną z największych w Polsce firm specjalizujących się w projektowaniu elektroenergetycznym. Ważnym obszarem jej działalności jest również projektowanie wielobranżowe dla inwestycji kubaturowych oraz zastępstwo inwestycyjne. Spółka posiada cztery oddziały zlokalizowane w centralnej i północnej Polsce, w których zatrudnionych jest blisko 30 projektantów. Firma na stałe współpracuje z grupą kilkuset projektantów z terenu całej Polski. Prowadzi projekty dla inwestorów z Włoch, Francji i Belgii.

Misja
ENERGIA Projektowanie Group to młoda, energiczna i profesjonalna marka kojarzona przede wszystkim z  projektowaniem energetycznym. Misją firmy jest aktywne uczestniczenie w procesach inwestycyjnych klientów poprzez dostarczanie najwyższej jakości usług projektowych, uwzględniając w podejmowanych działaniach procesy innowacyjne w szeroko rozumianej branży budowlanej.

Cele
Podstawowymi celami działania jest umocnienie obecnej pozycji w projektowaniu energetycznym na obszarze GK ENERGA SA. Istotne jest również zwiększenie aktywności w obszarze projektowania zakładów przemysłowych na terenie całego kraju i rozwój działalności w kierunku konsultingu inżynierskiego.

 

 

 

 

Kompleksowa obsługa 
ENERGIA Projektowanie Group zapewnia kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych. Specjalizuje się w projektowaniu elektroenergetycznym sieci i obiektów elektroenergetycznych WN, SN i nN oraz GPZ, linii oświetleniowch i instalacji elektrycznych. Dotychczas spółka wykonała 19 tys. dokumentacji projektowych z zakresu sieci nN i SN dla swojego największego zleceniodawcy ENERGA-OPERATOR SA. Ponadto opracowanych zostało szereg projektów budowlano-wykonawczych dla stacji 110/15 kV i linii 110 kV. W tym roku kontynuowany jest projekt przebudowy linii 110 kV Olechinek – Mława ze światłowodem. Spółka uczestniczy w konsorcjum, które realizuje projekt budowy stacji 110 kV GPZ Kutno II z zasilaniem i powiązaniami z siecią 15 kV.
Drugim filarem działalności jest świadczenie usług szeroko pojętego projektowania ogólnobudowlanego. W tym zakresie ENERGIA Projektowanie Group przygotowuje inwestycje począwszy od doradztwa, wstępnego szacowania nakładów poprzez projektowanie, sprawowanie nadzoru we wszystkich specjalnościach i zastępstwo inwestycyjne, a kończąc na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i rozliczeniu finalnym inwestycji. Tylko w ostatnim roku spółka zrealizowała wielobranżowy projekt budowlany zakładu drobiarskiego, którego wielkość i wydajność są jednymi z największych w Europie Środkowej. Obecnie prowadzone są prace nad dostosowaniem hali produkcyjno-montażowej LIBNER Polska Sp. z o.o. dla potrzeb zwiększenia produkcji naczep na rynek europejski.

ENERGIA Projektowanie Group, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferuje analizy techniczne i doradztwo w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, minimalizacji strat sieciowych i optymalizacji układów zasilania, automatyzacji i zabezpieczeń sieci elektroenergetycznej, energooszczędnych oraz elektrycznych systemów grzewczych. Przeprowadza postępowania przetargowe oraz audyty inwestycji i remontów.

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016 otrzymał również Wojciech Wudarski, prezes zarządu Energia Projektowanie Group Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie EVIONICA