Kreator
Budownictwa Roku

— 2016 —

Michał Daszkiewicz

dyrektor Pionu Betonu
członek Zarządu CEMEX Polska Sp. z o.o.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016 otrzymała również firma
CEMEX Polska Sp. z o.o.​

Ukończył studia na kierunku budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Posiadacz dyplomu Executive MBA walidowanego przez Rotterdam School of Management.
Od 16 lat aktywnie związany z branżą budowlaną. Obejmował w tym czasie stanowiska menedżerskie, głównie w obszarze sprzedaży i marketingu w branży budowlanej. Pracę w segmencie betonu  rozpoczął w 2001 roku w RMC Polska w dziale technologii betonu. Od 6  lat jest zatrudniony w firmie CEMEX Polska Sp. z o.o. Wcześniej jako dyrektor odpowiedzialny za strategię rozwoju sprzedaży i marketingu produktów, następnie pracował na stanowisku dyrektora regionu oraz dywizji betonu, zarządzając rynkami i zakładami stacjonarnymi. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym Pionem Betonu w Polsce oraz członkiem Zarządu CEMEX Polska.

 

Koncentracja na kliencie

Jak ocenia Pan sytuację na rynku betonu towarowego w drugiej połowie 2016 roku?
CEMEX Polska, podobnie jak inne firmy, spodziewał się przyspieszenia i większej dynamiki rynkowej w 2016 roku, co było związane ze spodziewanym wzrostem inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową. Aktualna sytuacja rynkowa jest poniżej naszych oczekiwań. Największe projekty znajdują się jeszcze przed fazą wymagającą zastosowania dużych ilości betonu, zatem szczytu zapotrzebowania spodziewamy się w latach 2017–2018. Sytuacja ta jest spowodowana m.in. przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz faktem zakontraktowania wielu inwestycji w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Póki co rynkiem zbytu dla naszych produktów pozostaje w dużej mierze segment budownictwa kubaturowego.

Czy obecna sytuacja rynkowa ma znaczący wpływ na ceny? 
Prawdą jest, że obecne ceny betonu na  rynku są bardzo niskie i mogą one generować problemy z rentownością biznesu, ale trend ten koniecznie musi ulec zmianie. Najważniejszą dla nas kwestią jest odzyskanie rentowności biznesu. Firma dysponuje ofertą, która jest w stanie zapewnić klientom wartościowe rozwiązania, uzyskując w zamian godne ceny, adekwatne do zaangażowanego kapitału ale przede wszystkim wartości, które te rozwiązania niosą dla naszych klientów.
CEMEX Polska posiada 40 wytwórni betonu towarowego, dwie cementownie oraz siedem kopalń kruszyw. Stworzyliśmy swój zespół ze specjalistów w każdej z dziedzin działalności firmy. Nasz kapitał jest bardzo wysoki. Niestety, aktualne warunki rynkowe absolutnie nie pozwalają na zwrot zainwestowanych sił i środków, tym bardziej przy cechującej CEMEX Polska dbałości o najwyższą jakość, wysokie standardy działalności w obszarach BHP oraz ochrony środowiska. Trudno też myśleć o dalszych działaniach rozwojowych, związanych z nowymi produktami i rozwiązaniami.

Jak CEMEX Polska zamierza zatem konkurować na rynku i zjednywać sobie nowych partnerów?
Nieustannie, jako CEMEX, podkreślamy, że bieżący rok to czas wzmożonej pracy nad wdrożeniem oferty wartości dla naszych klientów, po dogłębnym rozpoznaniu ich potrzeb. Na pierwszym miejscu stawiamy dostarczanie klientom rozwiązań o wartości dodanej, idealnie dostosowanych do ich indywidualnych oczekiwań. Czas poświęcony na budowanie relacji z naszymi partnerami procentuje lepszym dopasowaniem oferty do ich celów biznesowych. Bardzo często mówimy tu więc o korzyściach związanych z bardziej atrakcyjną wizualnie, nowoczesną lub wręcz innowacyjną i zrównoważoną, czy po prostu znacznie szybszą realizacją projektów naszych klientów. Przy pomocy kompleksowych rozwiązań produktowych oraz serwisów które oferujemy, jesteśmy w stanie zaskoczyć wielu naszych klientów, dając im gotowe rozwiązania problemów, z którymi się borykają.
Liczymy, że takie podejście znajdzie uznanie w oczach klientów i pozwoli nam generować wyższą rentowność naszego biznesu. Przyniesie to korzyści obu stronom, zgodnie z zasadą win-win.
Stworzyliśmy zintegrowaną ofertę obejmującą cement, beton, kruszywa oraz powiązane produkty. Wizją i pasją CEMEX Polska jest pomaganie klientom w osiąganiu sukcesów w każdej, nawet najbardziej wymagającej sytuacji. Umieszczenie partnerów i ich oczekiwań w centrum zainteresowań to nasz priorytet i jestem przekonany, że będzie to stanowiło źródło wielopłaszczyznowych korzyści dla CEMEX Polska i naszego otoczenia.

 


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016

otrzymała również firma


CEMEX Polska Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 38D 
02-232 Warszawa
tel. 22 571 41 00
www.cemex.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA