Kreator
Budownictwa Roku

— 2016 —

CEMEX Polska Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, tel. 22 571 41 00
www.cemex.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016 otrzymał również
Michał Daszkiewicz, dyrektor Pionu Betonu, członek Zarządu CEMEX Polska Sp. z o.o.


CEMEX Polska należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu, firma stosuje uznane standardy produkcji i zarządzania, dostarcza na rynek polski materiały budowlane najwyższej jakości.

Lepsza przyszłość 

CEMEX jest globalnym liderem w branży materiałów budowlanych. Firma z centralą w Meksyku prowadzi produkcję, dystrybucję oraz sprzedaż cementu, betonu i kruszyw w ponad 50 krajach, w ponad 100 utrzymuje relacje handlowe. W Polsce jest jednym z czołowych producentów w branży budowlanej. W ponad pięćdziesięciu zakładach na terenie całego kraju – 2 cementownie, 1 przemiałownia, 1 terminal, 41 wytwórni betonu oraz 7 kopalń kruszyw – pracuje ponad tysiąc osób. Klientami spółki są duże firmy budowlane, producenci materiałów budowlanych oraz osoby indywidualne. 

Celem firmy jest budowanie lepszej przyszłości dla pracowników, interesariuszy oraz społeczności, w której żyjemy i pracujemy, poprzez dostarczanie najlepszych rozwiązań i produktów – cementu, betonu oraz kruszyw. Jakość oferowanych produktów i rozwiązań dla budownictwa jest dla CEMEX najważniejsza, ponieważ w ten sposób przyczynia się do budowy trwałych i bezpiecznych biektów. Strategia firmy skupia się na czterech głównych obszarach: pracownikach, klientach, rynkach i zrównoważonym rozwoju. Wysoko cenieni są  ludzie, bo to oni stanowią przewagę konkurencyjną firmy. CEMEX pomaga swoim klientom osiągać sukcesy, działa na rynku oferujących długoterminową rentowność oraz sprawia, że zrównoważony rozwój jest integralną częścią biznesu.

Przy firmie działa Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”, która powstała w 2009 r. i głównym jej hasłem jest „Wspierać, by nie uzależniać; pomagać, aby wzmacniać”. Swoją działalność opiera na dwóch filarach: Konkurs Grantowy dla organizacji pozarządowych i szkół oraz Wolontariat Pracowniczy. Dzięki niej wspierane są działania ukierunkowane na edukację, sport, kulturę, ekologię, wolontariat i programy obywatelskie.

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016 otrzymał również Michał Daszkiewicz, dyrektor Pionu Betonu, członek Zarządu CEMEX Polska Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie EVIONICA