Kreator
Budownictwa Roku

— 2015 —

DYWIDAG Systems International Sp. z o.o.

ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 38/121, 41-506 Chorzów, tel. 58 300 13 53
www.dywidag-systems.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015 otrzymał również
Adam Czapelka, prokurent Dywidag-Systems International Sp. z o.o.


Dywidag-Systems International jest głównym dostawcą systemów sprężania i technik pokrewnych oraz produktów i rozwiązań, spełniających różnorodne wymogi stawiane przez dany projekt budowlany. Firma specjalizuje się w budownictwie inżynieryjnym, zarówno nadziemnym jak i podziemnym. Oferta obejmuje konstrukcje sprężone, systemy geotechniczne, systemy dla kopalń i tuneli, jak również ściągi szalunkowe i akcesoria do betonu.
 

Obecni lokalnie – kompetentni globalnie

Kompletne usługi i kompetentni specjaliści
Wszystkie usługi postrzegane są jako proces całościowy. Najwyższe standardy jakościowe osiągane są dzięki długofalowym działaniom, w oparciu o wieloletnie, solidne doświadczenie oraz rozległą, specjalistyczną wiedzę techniczną i stały rozwój. Firma oferuje swoim klientom wsparcie w każdej fazie projektu: od planowania po wykonawstwo, a także w ramach nadzoru budowlanego – podczas eksploatacji budynku. Systemy produkowane są zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości i bezpieczeństwa. Po zakończeniu szczegółowych kontroli, do klientów dostarczane są systemy zgodne z ich wymaganiami.
 

Systemy geotechniczne
W swojej ofercie DSI posiada bogaty system kotew gruntowych i skalnych, gwoździ
gruntowych oraz mikropali do różnych zastosowań z zakresu geotechniki. Służą do tymczasowego lub trwałego zabezpieczenia zboczy, murów oporowych, ścian głębokich wykopów, kotwienia konstrukcji nośnych, konstrukcji tuneli lub zabezpieczenia przed siłami wyporu wody. Firma oferuje odpowiedni system dla każdego z powyższych zastosowań geotechnicznych. Trwałe i tymczasowe kotwy, gwoździe gruntowe, pale iniekcyjne produkowane są w zakładach w Niemczech i Austrii. Jako cięgna stosowane są sploty i stal gwintowana. Jeśli jest to konieczne, ze względu na nietypowe wymiary, produkcja kotew i pali jest możliwa na placu budowy. Systemy odznaczają się doskonałymi możliwościami dopasowania do różnych wymogów danego projektu i niezawodnością.
W swojej ofercie DSI posiada również urządzenia do sprężania i badań nośności. Firma oferuje siłowniki z włókien węglowych, które charakteryzują się wyjątkowym stosunkiem siły do wagi. Dzięki temu można wykonywać prace bez użycia ciężkiego sprzętu (zestaw może być przenoszony ręcznie).

W zakresie systemów geotechnicznych firma oferuje:

  • kotwy linowe DSI typ SUSPA stosowane do rozwiązań trwałych i tymczasowych. Dzięki różnorodności splotów oraz długości można je dopasować do wymaganych nośności. Elastyczne, nawijane na bębny cięgna umożliwiają prawidłowy montaż kotew również w warunkach ekstremalnie ograniczonej przestrzeni roboczej.Dostępne rozwiązania specjalne to np. kotwy z możliwością demontażu (także demontażu cięgna na całej długości kotwy), kotwy kaskadowe (umożliwiające bardziej efektywne przenoszenie obciążeń na grunt) czy kotwy typu Twin-core (dla rozwiązań trwałych, w agresywnym środowisku)
  • kotwy prętowe GEWI® stosowane są zarówno jako kotwy stałe jak i tymczasowe. System oparty na prętach gwintowanych na całej długości umożliwia dostawę elementów o dowolnej długości i łatwe łączenie na budowie dzięki systemowym łącznikom (nawet w opcji DCP). Zakotwienie w postaci płyty i nakrętki pozwala na bardzo łatwe wprowadzenie siły sprężającej i jej kontrolę w całym okresie eksploatacji
  • gwoździe gruntowe GEWI® umożliwiają ekonomiczne zabezpieczenie osuwisk, zboczy oraz ścian wykopów budowlanych. Do głównych ich zalet zalicza się m.in.: duża trwałość w wyniku podwójnej ochrony antykorozyjnej DCP, możliwość wykonania iniekcji wtórnej oraz prosty sposób łączenia z oblicowaniem (za pomocą nakrętki sferycznej i płytki kotwiącej)
  • mikropale GEWI® to konsekwentna ewolucja w kierunku zminimalizowania przekroju przy zachowaniu wysokiej nośności. Łączą one w sobie szereg zalet systemów opartych na zastosowaniu prętów gwintowanych, tj. swobodę łączenia, kilka wariantów ochrony antykorozyjnej (DCP, cynkowanie, naddatek tracony stali) czy możliwość iniekcji wtórnej. Pręty GEWI® bardzo dobrze nadają się do konstrukcji obciążanych dynamicznie
  • DYWI® Drill to dobrze znany klientom w całej Europie system samowiercących żerdzi iniekcyjnych do zastosowań geotechnicznych oraz do tunelowania. Dzięki oferowanym nośnościom (210 kN–1900 kN dla 14 typów żerdzi) oraz dostępnym sposobom ochrony antykorozyjnej (buława z rozwartością rys <0,1 mm, galwanizacja, powłoki epoksydowe, naddatek tracony) system gwarantuje możliwość optymalnego doboru do wymogów projektu. Różnorodność oferowanych typów i średnic koronek, w połączeniu z dostępnymi akcesoriami do sprzętu wiertniczego sprawia, że system może być wykorzystywany w większości warunków gruntowych przy współpracy z dowolnym zestawem urządzeń.


Systemy sprężania
Prefabrykowane kable sprężające są znakiem rozpoznawczym firmy. Systemy sprężania umożliwiają uzyskanie wysokich sił sprężających, dużych długości kabli oraz bezpiecznych i ekonomicznych metod montażu. Możliwości wykorzystania są praktycznie nieograniczone – poczynając od mostów poprzez budownictwo lądowe nadziemne i podziemne, a kończąc na konstrukcjach specjalnych. Wszystkie systemy firmy obejmują specjalnie w tym celu opracowany sprzęt montażowy i urządzenia naciągowe umożliwiające sprawną i szybką instalację. Ze względu na znakomite właściwości techniczne, systemy sprężania DSI cieszą się renomą na całym świecie. Natomiast doskonałe właściwości nośne, prosta konstrukcja i wszechstronność wpływają na bezpieczny, wydajny i ekonomiczny sposób stosowania ich w budownictwie, gdzie wykorzystywany jest beton sprężony. System sprężania prętami gwarantuje już od dziesięcioleci wysoką jakość techniczną, prostotę i absolutną niezawodność. Oferta z zakresu technik sprężania obejmuje: systemy sprężania z przyczepnością i bez przyczepności z wykorzystaniem splotów stalowych i/lub prętów, systemy sprężania zewnętrznego z wykorzystaniem splotów stalowych, drutów i/lub prętów, systemy podwieszeń DYNA Bond® i DYNA Grip® oraz instalację systemów.

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015 otrzymał również Adam Czapelka, prokurent Dywidag-Systems International Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie EVIONICA