Kreator
Budownictwa Roku

— 2015 —

Adam Czapelka

prokurent
Dywidag-Systems International Sp. z o.o.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015 otrzymała również firma
Dywidag-Systems International Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Studia magisterskie w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie na kierunku Geotechnika i budownictwo podziemne. Od 2008 roku ma uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W DSI pracuje od 2009 roku, początkowo jako specjalista ds. systemów geotechnicznych, obecnie BU Manager w polskim oddziale.

Jaka jest historia powstania firmy?  
Nasza długa tradycja sięga 1950 roku i związana jest z działalnością niemieckich firm budowlanych Dyckerhoff&Widmann AG (DYWIDAG) i Sueddeutsche Spannbeton SUSPA. W 1979 roku utworzono międzynarodową firmę DYWIDAG-Systems International (DSI) – dziś z oddziałami w 95 krajach – z siedzibą w Monachium, oferującą wysokiej jakości produkty i usługi z zakresu budownictwa inżynieryjnego: sprężanie, geotechnika, akcesoria do betonu oraz przemysłu wydobywczego i tunelowania. Firma rozpoczęła działalność na terenie Polski w 2000 roku. Oficjalny oddział powstał osiem lat później jako SUSPA-DSI, a następnie przekształcony został w DSI. Początkowo siedziba zlokalizowana była w Gdańsku. Obecnie znajduje się w Chorzowie.

 

Firma DSI przywiązuje dużą wagę do rozwoju i badań.
To prawda. Nieprzerwanie monitorujemy, zmieniamy, przeglądamy, testujemy i przystosowujemy naszą rozbudowaną ofertę produktów do spełniania nowych przepisów i wymagań związanych z oficjalnymi dopuszczeniami, by swoim klientom móc stale dostarczać wysokiej jakości produkty. Badaniami, rozwojem i projektowaniem zajmuje się około 100 pracowników na całym świecie.Laboratoria DSI ściśle współpracują z niezależnymi instytutami badawczymi, uczelniami technicznymi oraz wieloma komitetami naukowymi i organizacjami technicznymi. Firma odgrywa ważną rolę w ustanawianiu standardów jakości oraz odkrywaniu nowych zastosowań.
Priorytetem była i pozostanie ciągła ochrona opracowań poprzez patenty i wzory użytko-we. Obecnie mamy 56 patentów w dziedzinie budownictwa inżynieryjnego oraz 35 patentów dla systemów przeznaczonych dla przemysłu wydobywczego i tunelowania. Spełniamy wyśrubowane standardy kontroli jakości, dzięki czemu w 1994 roku otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001 dla wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Jak Dywidag wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju?
Realizujemy tę ideę na wszystkich poziomach. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas znalezienie równowagi pomiędzy kwestiami społecznymi i środowiskiem, wynikami finansowymi i ekonomicznymi. Zwracamy szczególną uwagę w działalności firmy na ekosystem. Dbamy, aby projektowane przez nas produkty miały długi okres użytkowania i jak najmniejszy stopień oddziaływania na środowisko. Dobieramy dostawców, którzy spełniają standardy społeczne i ekologiczne. W całej idei bardzo ważni są ludzie pracujący w firmie. Stanowią oni bazę wszystkich działań. Wspieramy i zachęcamy naszych pracowników do rozwoju swojego potencjału. We wszystkich zakładach przyjęliśmy również rygorystyczną politykę BHP oraz wdrożyliśmy system kluczowych wskaźników efektywności (KPI), pozwalających na produktywne wykorzystanie posiadanych przez nas zasobów.  

Czym jest „Duch DSI” i jak odnosi się on do hasła „każdy, codziennie, wszędzie”?
Jest to wyraz naszych wartości etycznych. Ujmuje wszystko, co najważniejsze – kim jesteśmy i kim chcemy być. „Duch DSI” składa się z kodeksu postępo­wania oraz polityki konkurencyjności. Ważna jest dla nas przede wszystkim uczciwość, która przyświeca wszystkim działaniom. Hasło odnosi się do praktykowania zasad. Każdy, zawsze i wszędzie zobowiązany jest do rzetelności i bycia wiernym przyjętym ogólnie w firmie zasadom. Zbudowaliśmy solidną reputację, która jest naszym fundamentem, dlatego też prowadzimy politykę zero tolerancji dla nieetycznych zachowań.

W jaki sposób stara się Pan zarazić „Duchem DSI” swoich współpracowników?
Przede wszystkim staramy się wszyscy postępować w taki sposób na co dzień – proszę mi uwierzyć, to naprawdę może wejść w krew. Oczywiście nie bez znaczenia jest tu też odpowiedni dobór ludzi do zespołu. Mam pełne zaufanie do swoich współpracowników i ich działań, a uczciwość to podstawa naszej kooperacji. W realiach rynkowych nie zawsze ułatwia to nam codzienne prowadzenie biznesu, ale głęboko wierzę, że w dłuższej perspektywie zostanie to docenione przez naszych klientów.  

W jaki sposób kieruje Pan oddziałem, by nie dać się wyprzedzić konkurencji?
Widzę tę sprawę trochę inaczej. Moim zadaniem jest dostarczenie klientowi najlepszego, najefektywniejszego produktu i wsparcia technicznego. Jeśli mój klient będzie tego pewien, to konkurencja nie będzie już wielkim problemem. Szeroka gama oferowanych przez nas produktów pozwala dobrać za każdym razem optymalne rozwiązanie dla konkretnych wymogów poszczególnych realizacji. Ze względu na świadomość jakości oferowanych produktów i usług czasem pozwalam konkurencji działać. Duża część naszych klientów to firmy niezadowolone ze współpracy z dotychczasowymi dostawcami.

Firma DSI obchodzi w tym roku 65-lecie, natomiast działalność na polskim rynku trwa od 15 lat. Jak ocenia Pan obecnie branżę geotechniczną?
W chwili obecnej, by zarobić złotówkę, trzeba ciężko pracować. W Polsce jest spora ilość alternatywnych dostawców geotechnicznych, dlatego też ceny rynkowe spadają z roku na rok. W dalszym ciągu cena jest kluczowym kryterium wyboru danego rozwiązania i bardzo ciężko jest przekonać inwestorów czy wykonawców do innego typu kryteriów, wpływających na efekty działań.
Oczywiście nie bez znaczenia jest kolejna transza dotacji unijnych przeznaczonych na budownictwo. W najbliższych latach zostanie zrealizowane sporo nowych i ciekawych projektów. Na tym się obecnie skupiamy. Jak będzie wyglądał rynek po spożytkowaniu unijnych pieniędzy? Nie wiem. Mam nadzieję, że wieloletni klienci z nami pozostaną. Taki scenariusz pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015

otrzymała również firma 

DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 38/121
41-506 Chorzów
tel. 58 300 13 53
www.dywidag-systems.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA