Kreator
Budownictwa Roku

— 2012 —

SOLETANCHE Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Kochanowskiego 49A, 01-864 Warszawa, tel. 22 639 74 11 (do 14)
www.soletanche.pl


Od 15 lat budujemy z powodzeniem siłę marki Soletanche na polskim rynku. Dbamy o to,by nasz wizerunek kojarzył się z wysoką jakością świadczonych usług, przyzwoitym poziomem zachowań w biznesie i dawał naszym Klientom gwarancję bezpieczeństwa ich przedsięwzięć.

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2012 otrzymali również
Piotr Tytz, dyrektor generalny SOLETANCHE Polska Sp. z o.o.
Bogusław Przebinda, dyrektor marketingu SOLETANCHE Polska Sp. z o.o.
 

 

Jakość i know-how

W trudnych czasach przewagi ceny nad jakością w obszarze specjalistycznego budownictwa podziemnego udaje się nam rozwijać firmę, dla której zarówno w zakresie nowych technologii oraz potencjału, jak i szeroko pojmowanego obszaru działania, jakość jest ważniejsza od ceny. Opierając się codziennym praktykom na rynku, nie obawiamy się iść pod prąd – wyznaczamy trendy. Model przedsiębiorstwa jako firmy wykonawczej z własnym biurem projektowym, pozwala nam na pełne wykorzystanie naszego know--how na budowach, zaś wnioski z realizacji umożliwiają dalszy rozwój. Budujemy własną bazę wiedzy, bowiem wprowadzane przez nas technologie wyprzedzają zapisy obowiązujących norm.

 

Gdy rozpoczynaliśmy działalność w Polsce, ścian szczelinowych było wykonywanych niewiele i żadne z nich nie miały uszczelek między panelami. Wyznaczyliśmy standard w postaci ścian z uszczelkami i płaskimi elementami rozdzielczymi, do którego równają inni, a liczba realizowanych w ten sposób budów, ich rozmiar i obszary zastosowania rozrosły się lawinowo. Możemy tu wskazać wiele realizacji obiektów komercyjnych i użyteczności publicznej, w których, poza technologią, o sukcesie przesądziło nasze własne rozwiązanie projektowe. Wśród nich są projekty na trwałe wpisane w polski krajobraz, które świadczą o osiągniętym przez nas wysokim poziomie rozwoju technicznego.
 

Ciekawe realizacje wykonujemy też dla górnictwa np. w zakresie odcinków startowych szybów górnicznych w kopalniach węgla kamiennego. Zagłębie Miedziowe również jest miejscem naszej działalności.
 

Specjalizujemy się także w robotach palowych. I podobnie jak w innych obszarach konkurujemy innowacyjnymi technologiami: początkowo palami Starsol®, ostatnio palami przemieszczeniowymi Screwsol®. Te ostatnie są szczególnie przyjazne środowisku, bo formowane bez wydobycia urobku i fantastycznie wydajne pod względem nośności.
 

Po powodziach nawiedzających Polskę w ostatnich latach dużą część wysiłku kierujemy na naprawy i uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych oraz obwałowań zbiorników retencyjnych. Pionowe przesłony wodoszczelne wykonujemy technikami: Trenchmix®, mieszanie wgłębne DMM, DSM, przesłony kopane.

 

Kolejnym obszarem naszych działań jest kolejnictwo. Możemy się w tym zakresie pochwalić już kilkunastoma realizacjami.
 

Nieustanne optymalizowanie projektów, kosztów budów i zarządzania oraz twórcze podejście do rozwiązywanych problemów pozwalają nam na elastyczne dostosowywanie się do zmian na rynku. Jesteśmy wykonawcą projektowanych przez siebie głębokich fundamentów, ale nie bezpłatnym konsultantem. Wykorzystując swoje know-how, służymy odbiorcom naszych usług potencjałem, ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność za proponowane rozwiązania. Gwarantujemy naszym Klientom bezpieczeństwo, w tym ekonomiczne, oraz skuteczność. Nasze realizacje stanowią bezpieczny fundament ich przedsięwzięć.

 

Najciekawsze realizacje:
 

– obiekty użyteczności publicznej i komercyjne:

  • ściany szczelinowe w dużych projektach warszawskich, takich jak Metropolitan Opera, Złote Tarasy, Prosta Tower – realizacja stanu zero pięciu kondygnacji podziemnych, Nowy Plac Unii – ściany do 45 m p.p.t., Warsaw Spire – w trakcie realizacji, ściany do 55 m p.p.t.
  • roboty palowe przy realizacji CH Arkadia (Warszawa), Garden Residence (Kraków), Aura Island (Gdańsk), Papiernia Narew-7 (Ostrołęka)


– górnictwo: KWK Zofiówka, szyb 1-Bzie – wykop zasadniczy na odcinku startowym szybu oraz wodoszczelna obudowa wykopu bez podparć pośrednich do 30 m p.p.t., KGHM Lubin – obudowa szybu SW-4 (Sieroszowice) i GG-1 (Kwielice)
 

– ochrona przeciwpowodziowa: wzmocnienia wałów Wisły (rejon Sandomierza, Płocka, Pacanowa), Warty (rejon Żerkowa), Odry (rejon Cedyni, Wrocławia)
 

– kolejnictwo: modernizacja linii E-65 w LCS Nasielsk (Jackowo), przejazd pod torami linii Warszawa-Berlin (Kutno), obudowy stacji I linii metra A21 i A22 oraz tuneli szlakowych B21 i B22 (Warszawa)
 

– infrastruktura: ściany oporowe na obwodnicy Warszawy –odcinki DK S-8 i S-2 z łącznikiem N-79 oraz węzeł Lotnisko, posadowienie obiektów mostowych autostrady A-2 (Bolimowo) oraz drogi DK-8 (Białystok) –pale wielkośrednicowe i wiercone przemieszczeniowe, wgłębne mieszanie gruntu.
 

Projekt i wykonanie EVIONICA