Kreator
Budownictwa Roku

— 2015 —

Budimex SA

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel. 22 623 60 00
www.budimex.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015 otrzymał również
Dariusz Blocher, prezes zarządu, dyrektor generalny Budimex SA

Budimex istnieje ponad 45 lat. Obecnie, jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno-usługowe, Budimex koncentruje się na rynku polskim. Jako generalny wykonawca firma działa w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej; budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Firma stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami.

Główne obszary działalności Budimeksu są skupione w trzech dywizjach: Budownictwa Ogólnego, Budownictwa Infrastrukturalnego oraz Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego.

Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych.
Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. Grupa Budimex zatrudnia ponad 5 tys. osób i współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów. Do Grupy należą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków i Elektromontaż Poznań.

Budimex jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r. przez siedmiu największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.Budownictwo ogólne

 


Budownictwo ogólne

Jesteśmy największym generalnym wykonawcą na polskim rynku. Dla inwestorów prywatnych i publicznych budujemy obiekty naukowo-dydaktyczne, biurowce, hotele, szpitale, centra handlowe, logistyczne, obiekty sportowe i osiedla mieszkaniowe. W ubiegłym roku podpisaliśmy kontrakty o łącznej wartości 2,1 mld złotych i w roku bieżącym spodziewamy się wyniku na zbliżonym poziomie. Od kilku lat odnotowujemy systematyczny wzrost sprzedaży. W 2014 roku uplasowała ona się na poziomie 1,7 mld złotych, w roku bieżącym planujemy  ten wynik poprawić.

 

W budownictwie ogólnym zatrudniamy obecnie 1000 osób. Docelowo planujemy zwiększyć zatrudnienie w tym sektorze do 1200 osób.


Zatrudniamy świetnych fachowców i dbamy o ich rozwój. Różnorodność realizowanych przez nas inwestycji – począwszy od zakresu prac, a skończywszy na zróżnicowanej skali – daje szerokie możliwości młodym inżynierom. Pod okiem doświadczonych kolegów mogą doskonalić swoje kompetencje, specjalizować się w poszczególnych branżach, a także uczyć się kierowania małymi i dużymi zespołami.

 

Nasi pracownicy są dobrze wynagradzani, dbamy także o ich zdrowie, proponując szerokie pakiety usług medycznych w renomowanych klinikach.

 

Jesteśmy obecni we wszystkich dużych miastach w Polsce, gdzie mamy swoje „ośrodki dowodzenia”. Organizując zespoły do realizacji kontraktów, staramy się zatrudniać naszych fachowców blisko miejsca zamieszkania. To jeden z naszych priorytetów. Według takich samych kryteriów wybieramy naszych podwykonawców i dostawców.


Budimex to dobry pracodawca i solidny partner w biznesie, który jest gwarantem terminowego wykonania inwestycji z dbałością o jej jakość.
 

Wypowiedzi udzielił Radosław Górski,
dyrektor Budownictwa Ogólnego

 

 

Budownictwo energetyczne i przemysłowe

Budownictwo energetyczne i przemysłowe to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Budimeksu. Naszym celem jest osiągnięcie pozycji kluczowej firmy EPC (Engineering, Procurement and Construction) w Polsce. W polskiej energetyce i przemyśle jest wiele do zrobienia.

Obecnie w sektorze energetycznym i przemysłowym, który rozwijamy w Budimeksie od 5 lat, pracuje ok. 100 osób. Mamy dobre zespoły fachowców i systematycznie zwiększamy zatrudnienie. Chcemy być firmą, która samodzielnie zaprojektuje obiekt i proces, dobierze odpowiednie urządzenia, wybuduje i uruchomi ten obiekt. Na razie współpracujemy z projektantami zewnętrznymi, niemniej wewnątrz firmy systematycznie zwiększamy również nasze kompetencje w tym obszarze.

Praca w tej dywizji daje szerokie możliwości rozwoju. Projekty energetyczne i przemysłowe są diametralnie różne od kubaturowych i infrastrukturalnych; są bardzo złożone, wielobranżowe i wymagają bardzo świadomego planowania i kontroli w czasie, co przekłada się na sposób organizacji procesu inwestycyjnego. Wiele działań jest od siebie uzależnionych i często są prowadzone równolegle. Działalność budowlana na tego typu kontraktach stanowi maksymalnie do 30-40% prac, pozostałe obszary to technologia  wspierana przez branże. W konsekwencji inny jest również sposób zarządzania kontraktem. Bardzo duże znaczenie mają tu partnerskie relacje z podwykonawcami i dostawcami technologii. Kontrakty energetyczne i przemysłowe to także inny zakres odpowiedzialności – jako generalny wykonawca odpowiadamy nie tylko za terminową realizację inwestycji, ale także za osiągnięcie założonych parametrów procesowych.

Obecnie realizujemy kontrakty o łącznej wartości ponad 800 mln złotych dla Grup PGE, EDF, PGNiG jak również dla klientów publicznych.

W grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na projekt i budowę nowej kotłowni szczytowej w elektrociepłowni w Gdyni. Jesteśmy również obecni w Turowie, gdzie w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH oraz Tecnicas Reunidas SA budujemy nowy blok energetyczny. W Elektrociepłowni Siekierki, w konsorcjum z Andritz Energy & Environment GmbH, instalujemy i modernizujemy instalację odazotowania i odsiarczania spalin. Wybudowaliśmy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku i uruchamiamy ten obiekt. Zrealizowaliśmy zakłady unieszkodliwiania i sortowni odpadów w Ostrowie Wielkopolskim i Biechowie. Czekamy również na podpisanie umowy z PKN Orlen S.A. na budowę kompletnej i nowoczesnej instalacji reaktora wielokomorowego do procesu dekarbonizacji wraz z infrastrukturą w formule EPC.

Jesteśmy zainteresowani realizacją kolejnych kontraktów energetycznych i przemysłowych. Bacznie analizujemy planowane inwestycje i uczestniczymy w postępowaniach przetargowych w tym obszarze, m.in. na budowę bloków gazowo-parowych w Elektrowni Łagisza i w Elektrociepłowni Żerań, spalarni w Rzeszowie czy też Instalacji metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego Orlen. Planujemy także szerszy rozwój w budownictwie przemysłowym. Chcemy budować linie przesyłowe elektroenergetyczne i gazowe oraz współpracować z takimi inwestorami jak PKN Orlen S.A., Grupa Azoty, Grupa Lotos, Ciech Soda Polska i innymi, oferując im wykonanie kompleksowych zadań budowlanych z instalacjami procesowymi pod klucz. Nieprzerwanie jesteśmy zainteresowani takimi projektami jak stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków czy sortownie odpadów. 

 

Piotr Świecki, dyrektor Budownictwa
Energetycznego i Przemysłowego

 

Budownictwo infrastrukturalne

Budownictwo infrastrukturalne jest bardzo ważnym obszarem działalności Budimeksu. Realizujemy ponad 50 kontraktów równocześnie na terenie całej Polski. Budujemy infrastrukturę drogową i lotniskową – obwodnicę Ostródy (za 1,1 mld zł) i Suwałk (243,5 mln zł), drogi ekspresowe: Nowa Sól – Legnica (638,6 mln zł), dwa odcinki drogi S17 Garwolin – Kurów (łącznie za prawie 500 mln zł), S6 Goleniów – Nowogard (279,6 mln zł). Wybudowaliśmy pole wzlotów na lotnisku w Szymanach (89 mln zł), rozbudowaliśmy Port Lotniczy w Goleniowie (88 mln zł).

   

Realizujemy również kontrakty kolejowe. Wybudowaliśmy Pomorską Kolej Metropolitalną, łączącą Trójmiasto z gdańskim portem lotniczym w Rębiechowie. To pierwsza w Polsce od 40 lat linia kolejowa wybudowana od podstaw. Zakończyliśmy również modernizację linii kolejowej LCS Iława i rozpoczęliśmy budowę łącznicy kolejowej w Krakowie. Jesteśmy również obecni w hydrotechnice – budujemy place składowe i manewrowe (port Gdynia), umocnienia brzegów morskich (Darłowo, Wicko Morskie, Pobrzeże Koszalińskie), a także stanowiska promowe (Świnoujście). Zatrudniamy ok. 1600 osób i docelowo planujemy zwiększyć zatrudnienie w tym sektorze do 1800 osób.
Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera w branży infrastrukturalnej. Chcemy się rozwijać nie tylko w infrastrukturze drogowej, ale także w budownictwie kolejowym i hydrotechnicznym. Na koniec 2014 roku sprzedaż w tym segmencie wyniosła 2,6 mld złotych, co stanowiło 57% całej sprzedaży Budimeksu. Sprzedaż w pierwszym półroczu bieżącego roku uplasowała się na poziomie 1,1 mld złotych. W tym samym czasie pozyskaliśmy kontrakty o łącznej wartości 4,9 mld złotych i planujemy pozyskać kolejne.    

 

Wypowiedzi udzielił Artur Popko, dyrektor
Budownictwa Infrastrukturalnego

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015 otrzymał również Dariusz Blocher, prezes zarządu, dyrektor generalny Budimex SA
Projekt i wykonanie EVIONICA