Kreator
Budownictwa Roku

— 2023 —

Crystarid® – preparaty do zabezpieczania murów

 

Crystarid® jest marką dedykowanych technologii Iniekcji Krystalicznej® wyrobów budowlanych przeznaczonych do zabezpieczenia przed wilgocią murów z cegły, kamienia, ceglano-kamiennych oraz z bloczków betonowych. Materiały Crystarid® aplikuje się za pomocą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej. Przepona może być wykonywana w murach o dowolnej grubości, stopniu zawilgocenia i zasolenia. Otwory można wiercić z jednej lub dwóch stron muru.
Crystarid®-IK jest jednokomponentowym koncentratem w postaci płynnej. Po wymieszaniu z wodą stanowi gotowy do aplikacji materiał iniekcyjny. Materiał działa dwuetapowo. W pierwszym etapie, dość szybko, uzyskiwany jest bardzo silny efekt hydrofobowy w strefie wykonywanej iniekcji. W drugim etapie następuje wzmocnienie muru oraz doszczelnienie przepony w procesie samoorganizacji kryształów.
Crystarid®-IK Aktywator to dwukomponentowy koncentrat materiału iniekcyjnego w postaci proszku i płynu. Bezpośrednio przed właściwą iniekcją komponenty są mieszane z wodą oraz cementem portlandzkim. Materiał wykorzystuje w sposób klasyczny dla technologii Iniekcji Krystalicznej® wodę jako drogę do dyfuzji składników aktywnych (mokra ścieżka). Następnie, poprzez samoorganizację kryształów, uszczelniane są kapilary otwarte materiału budowlanego. Proces zachodzi w czasie około 7 dni od iniekcji i po tym okresie obserwuje się skuteczność blokady przeciwwilgociowej. Zauważalny jest wtedy wyraźny efekt przesuszenia muru w strefie przepony. Jest to związane z przebiegiem procesu krystalizacji.

 

INIEKCJA KRYSTALICZNA® CRYSTARID®, Autorski Park Technologiczny im. dr. inż. Wojciecha Nawrota

ul. Warszawska 28
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
tel. 601 328 233
www.i-k.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA