Kreator
Budownictwa Roku

— 2023 —

PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJNE INORA® sp. z o.o.


ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 86 23
www.inora.pl
 

Od ponad 30 lat INORA® zajmuje się projektowaniem, doradztwem i opiniowaniem w zakresie geotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań, stosowanych głównie w budownictwie drogowym, kolejowym, inżynieryjnym i hydrotechnicznym. Firma oferuje m.in. technologię wznoszenia konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami, z oblicowaniem z drobnowymiarowych elementów betonowych. Jest ona wykorzystywana do konstruowania murów, ścian oporowych oraz ramp dojazdowych do obiektów inżynierskich, budowy tymczasowych konstrukcji oporowych, zabezpieczenia stromych skarp czy osuwisk, pozyskania dodatkowego terenu pod inwestycje czy też do optymalizacji przyczółków.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2023 otrzymał również Jarosław Ajdukiewicz, prezes zarządu Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® sp. z o.o. oraz produkt Materac Incomat®

Projekt i wykonanie EVIONICA