Kreator
Budownictwa Roku

— 2023 —

ACO Sp. z o.o.


ul. Fabryczna 5, Łajski, 05-119 Legionowo, tel. 22 767 05 00
www.aco.pl
 

Grupa ACO to globalna, działająca w branży wodno-inżynieryjnej firma rodzinna, jeden z liderów światowego rynku w segmencie zrównoważonego zarządzania wodami deszczowymi. Od ponad 77 lat na świecie, a w Polsce od ponad 30 lat projektuje i dostarcza systemy do odprowadzania, podczyszczania, zatrzymywania oraz ponownego wykorzystywania wód opadowych.

Przyczyniając się do zachowania czystych wód gruntowych, ACO wnosi swój wkład w przyszłość świata. Swoją misją, którą określa jako ochronę ludzi przed wodą i coraz częściej również jako ochronę wody przed ludźmi, wpisuje się w Agendę ONZ 2030 wskazującą na konieczność poprawy jakości wody w ramach 17 celów zrównoważonego rozwoju.

 


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2023 otrzymał również Tomasz Łapa, prezes zarządu i dyrektor zarządzający firmy ACO Sp. z o.o. oraz produkt ACO DRAIN® Multiline Seal in

Projekt i wykonanie EVIONICA