Kreator
Budownictwa Roku

— 2022 —

CRYSTARID® – preparaty do zabezpieczania murów

CRYSTARID® jest dedykowaną technologii Iniekcji Krystalicznej® marką wyrobów budowlanych przeznaczonych do zabezpieczenia przed wilgocią  murów  z cegły, kamienia, ceglano-kamiennych oraz z bloczków betonowych.
Materiały CRYSTARID® aplikuje się za pomocą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej. Przepona może być wykonywana w murach o dowolnej grubości, stopniu zawilgocenia i zasolenia. Otwory można wiercić z jednej lub dwóch stron muru.
CRYSTARID®-IK jest jednokomponentowym koncentratem w postaci płynnej. Po wymieszaniu z wodą stanowi gotowy do aplikacji materiał iniekcyjny. Materiał działa dwuetapowo. W pierwszym etapie dość szybko uzyskiwany jest bardzo silny efekt hydrofobowy w strefie wykonywanej iniekcji. W drugim etapie następuje wzmocnienie muru oraz doszczelnienie przepony w procesie samoorganizacji kryształów.
CRYSTARID®-IK AKTYWATOR jest to dwukomponentowy koncentrat materiału iniekcyjnego w postaci proszku oraz płynu. Bezpośrednio przed właściwą iniekcją komponenty są mieszane z wodą oraz cementem portlandzkim. Materiał wykorzystuje, w sposób klasyczny dla technologii Iniekcji Krystalicznej®, wodę jako drogę do dyfuzji składników aktywnych (mokra ścieżka). Następnie, poprzez samoorganizację kryształów, uszczelniane są kapilary otwarte materiału budowlanego. Proces zachodzi w czasie około siedmiu dni od iniekcji i po tym okresie obserwuje się skuteczność blokady przeciwwilgociowej. Obserwowany jest wtedy wyraźny efekt przesuszenia muru w strefie przepony. Jest to związane z przebiegiem krystalizacji.

Projekt i wykonanie EVIONICA