Kreator
Budownictwa Roku

— 2022 —

Jarosław Ajdukiewicz

prezes zarządu Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® sp. z o.o.

Od ponad 30 lat INORA® zajmuje się projektowaniem, doradztwem i opiniowaniem w zakresie geotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań stosowanych głównie w budownictwie drogowym, kolejowym, inżynieryjnym i hydrotechnicznym. Firma oferuje m.in. technologię wznoszenia konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami, z oblicowaniem z drobnowymiarowych elementów betonowych. Jest ona wykorzystywana do konstruowania murów, ścian oporowych oraz ramp dojazdowych do obiektów inżynierskich, budowy tymczasowych konstrukcji oporowych, zabezpieczenia stromych skarp czy osuwisk, pozyskania dodatkowego terenu pod inwestycje czy też do optymalizacji tradycyjnych konstrukcji żelbetowych.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2022 otrzymała również
firma 
PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJNE INORA® sp. z o.o.
oraz produkt Skaner laserowy 3D

Projekt i wykonanie EVIONICA