Kreator
Budownictwa Roku

— 2021 —

Droga Racibórz–Pszczyna – wschodnia obwodnica Raciborza

Przy tej realizacji inżynierowie z INORY® połączyli swoje wieloletnie doświadczenie projektowe i wykonawcze z nowoczesnymi systemami pomiarowymi, wykonując projekt i realizację gruntu zbrojonego oraz kontrolę laserem 3D. Dzięki temu powstała innowacyjna na polskim rynku usługa kompleksowej realizacji i kontroli gruntu zbrojonego. Wykorzystanie impulsowego skanera 3D pozwala na stworzenie cyfrowego modelu konstrukcji w postaci chmury punktów i następnie jego precyzyjną analizę. Model przedstawiony na rysunku powyżej to ponad miliard punktów pomiarowych, o współrzędnych x, y, z i stanowi on cyfrowy zapis stanu budowy z dnia pomiaru. Technologia skanowania 3D służy na każdym etapie inwestycji: w czasie prac budowlanych, do inwentaryzacji powykonawczej oraz przeglądów gwarancyjnych. Firma INORA® jako dostawca i wykonawca konstrukcji z gruntu zbrojonego na bieżąco realizuje pomiary kontrolne skanerem 3D.Uzyskiwane chmury punktów stanowią trwały zapis historii budowy, pozwalają w sposób dokładny kontrolować postęp i jakość prac, jednak przede wszystkim umożliwiają bieżący nadzór nad bezpieczeństwem konstrukcji oraz weryfikację założeń projektowych. Technologia skanowania 3D, a następnie analiza modelu przez geotechników INORY® wprowadzają realizację na wysoki poziom nowoczesnego budownictwa. Modele cyfrowe są również wykorzystywane do sprawdzania stanu tradycyjnych ścian oporowych (berlińskie, szczelne, żelbetowe itp.),  konstrukcji mostów, tuneli czy budynków. Tworzenie modeli obiektów znajdujących się w okolicy budowy stanowi także solidną podstawę do dokładnej analizy roszczeń sąsiedztwa budowy.

PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJNE INORA® sp. z o.o.


ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
44-100 Gliwice
tel. 32 238 86 23
www.inora.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA