Kreator
Budownictwa Roku

— 2021 —

CRYSTARID® – preparaty do zabezpieczania murów

CRYSTARID® jest marką dedykowanych technologii Iniekcji Krystalicznej® wyrobów budowlanych, przeznaczonych do zabezpieczania przed wilgocią murów z cegieł, kamieni, ceglano-kamiennych oraz z bloczków betonowych. Materiały CRYSTARID® aplikuje się za pomocą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej. Przepona może być wykonywana w murach o dowolnej grubości, stopniu zawilgocenia i zasolenia. Otwory można wiercić z jednej lub dwóch stron muru. CRYSTARID®-IK jest jednokomponentowym koncentratem w postaci płynnej. Po wymieszaniu z wodą stanowi gotowy do aplikacji materiał iniekcyjny. Działa on dwuetapowo. W pierwszym etapie dość szybko uzyskiwany jest bardzo silny efekt hydrofobowy w strefie wykonywanej iniekcji. W drugim etapie następuje wzmocnienie muru oraz doszczelnienie przepony w procesie samoorganizacji kryształów. CRYSTARID®-IK AKTYWATOR to dwukomponentowy koncentrat materiału iniekcyjnego w postaci proszku oraz płynu. Bezpośrednio przed właściwą iniekcją komponenty są mieszane z wodą i cementem portlandzkim. Materiał wykorzystuje w sposób klasyczny dla technologii Iniekcji Krystalicznej® wodę jako drogę do dyfuzji składników aktywnych (mokra ścieżka). Następnie poprzez samoorganizację kryształów uszczelniane są kapilary otwarte materiału budowlanego. Proces zachodzi w czasie około siedmiu dni od iniekcji i po tym okresie obserwuje się skuteczność blokady przeciwwilgociowej. Zauważalny jest wtedy wyraźny efekt przesuszenia muru w strefie przepony. Jest to związane z przebiegiem krystalizacji.
 

Projekt i wykonanie EVIONICA