Kreator
Budownictwa Roku

— 2021 —

Jarosław Ajdukiewicz

prezes zarządu Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® sp. z o.o.


Od 30 lat INORA® zajmuje się projektowaniem, doradztwem i opiniowaniem w zakresie geotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań, stosowanych głównie w budownictwie drogowym, kolejowym, inżynieryjnym i hydrotechnicznym. Firma oferuje między innymi technologię wznoszenia konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami, z oblicowaniem z drobnowymiarowych elementów betonowych. Jest ona wykorzystywana do konstruowania murów, ścian oporowych oraz ramp dojazdowych do obiektów inżynierskich, budowy tymczasowych konstrukcji oporowych, zabezpieczenia stromych skarp czy osuwisk, pozyskania dodatkowego terenu pod inwestycje czy też do optymalizacji przyczółków.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2021 otrzymała również
firma 
PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJNE INORA® sp. z o.o.
oraz inwestycja Droga Racibórz–Pszczyna – wschodnia obwodnica Raciborza

 

Projekt i wykonanie EVIONICA