Kreator
Budownictwa Roku

— 2021 —

Maciej Runkiewicz

prezes Kajima Poland Sp. z o.o.

Związany z firmą Kajima od 2001 r., gdzie początkowo jako zastępca dyrektora generalnego prowadził budowy obiektów produkcyjnych. Obecnie jako członek zarządu i prezes spółki Kajima Poland odpowiada za realizację polityki firmy i wszystkie aspekty jej funkcjonowania. Maciej Runkiewicz ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, a także do projektowania w branży konstrukcyjnej. Jest też absolwentem MBA, członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), a także Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB).

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2021 otrzymała również
firma 
KAJIMA POLAND Sp. z o.o. oraz inwestycja Centrum dystrybucyjne w Pawlikowicach

 

Projekt i wykonanie EVIONICA