Kreator
Budownictwa Roku

— 2021 —

Maciej Chrzanowski

inżynier konstrukcji – rezydent ArcelorMittal Steligence® na Polskę


Doktor, inżynier budownictwa i architekt, absolwent m.in. Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Luksemburskiego. Laureat nagrody FNR Awards 2020 przyznawanej przez Luxemburg National Research Fund dla Wybitnej Rozprawy Doktorskiej. Z firmą ArcelorMittal związany od 2015 r., a od 2020 r. rezydent Steligence®
w Polsce. Od momentu objęcia stanowiska przedstawiciela Steligence® od ArcelorMittal w Polsce Maciej Chrzanowski ma bezpośredni wpływ na rozwój biznesu, promowanie oraz  zastosowanie wysokowydajnych, lekkich i technologicznie zaawansowanych rozwiązań stalowych w budownictwie. Pełnione stanowisko pozwala na kształtowanie i ulepszanie rynku budownictwa poprzez edukowanie oraz promocję możliwości, jakie są do wykorzystania. Działania te opatrzone są podejściem handlowym, gdzie finalnie łączona jest solidna analiza techniczno-naukowa z realną potrzebą rynku. W swoich działaniach poszukuje optimum dla projektu w ujęciu holistycznym, uwzględniając cały cykl życia obiektu. Jest on twarzą Grupy ArcelorMittal jak i pierwszym kontaktem w dziedzinie budownictwa w firmie.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2021 otrzymała również firma
ARCELORMITTAL EUROPE S.A oraz produkt Stal niskoemisyjna XCarb®

 

Projekt i wykonanie EVIONICA