Kreator
Budownictwa Roku

— 2020 —

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® sp. z o.o.


ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 86 23
www.inora.pl

 

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA sp. z o.o. jest niezależną polską firmą inżynierską z siedzibą w Gliwicach. Spółka specjalizuje się w geotechnice, technologiach z wykorzystaniem geosyntetyków, konstrukcjach z gruntu zbrojonego, monitoringu konstrukcji budowlanych i odwadnianiu osadów. We własnym laboratorium przeprowadza badania gruntów. Dział techniczny, składający się z 15 inżynierów i osób ze stopniem doktora, oferuje projektantom oraz wykonawcom wsparcie przy doborze nowoczesnych rozwiązań geotechnicznych. Spółka otrzymała wiele nagród, m.in. Certyfikaty Solidnej Firmy, wyróżnienia i medale Targów Autostrada Polska czy Targów Poznańskich. Od 29 lat INORA zajmuje się projektowaniem, doradztwem i opiniowaniem w zakresie geotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań, stosowanych głównie w budownictwie drogowym, kolejowym, inżynieryjnym i hydrotechnicznym. Firma oferuje między innymi technologię wznoszenia konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami, z oblicowaniem z drobnowymiarowych elementów betonowych. Jest ona wykorzystywana do konstruowania murów, ścian oporowych oraz ramp dojazdowych do obiektów inżynierskich, budowy tymczasowych konstrukcji oporowych, zabezpieczenia stromych skarp czy osuwisk, pozyskania dodatkowego terenu pod inwestycje czy też do optymalizacji przyczółków.


Konstrukcje oporowe na Południowej Obwodnicy Warszawy S2

W czasie budowy drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy, zadanie A, zastosowano konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego w systemie biernym. Zaprojektowano wysokie konstrukcje oporowe dla budowy dojazdów do obiektów mostowych. W podłożu występowały słabe grunty w formie piasków luźnych, które charakteryzują się tym, że po wznoszeniu na nich budowli i przyłożeniu dodatkowego obciążenia ulegają konsolidacji, co skutkować mogłoby niekontrolowanym osiadaniem.

INORA® opracowała szczegółowe projekty technologiczne oraz kompleksowo dostarczyła elementy do budowy konstrukcji oporowych w technologii biernej. Technologia ta pozwala w pierwszej kolejności wykonać na pełną wysokość blok z gruntu zbrojonego z wykorzystaniem materiałów geosyntetycznych, na którym można prowadzić wszelkie prace budowlane, włącznie z wykorzystaniem ciężkich maszyn. Dopiero po wybudowaniu ścian oporowych na pełną wysokość oraz ustabilizowaniu się podłoża gruntowego, dokonano instalacji oblicowania z pełnych, drobnowymiarowych bloczków betonowych.

W niektórych przypadkach konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego w technologii biernej pozwalają prowadzić prace na słabym podłożu gruntowym. Wówczas dzięki brakowi konieczności wykonywania drogich zabiegów wzmocnienia podłoża, technologia bierna znacząco redukuje koszty związane z realizacją inwestycji. Dodatkowo, w porównaniu do standardowych ścian oporowych (monolitycznych) typu „L”, konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego zabudowuje się znacznie szybciej, a dzięki fakturze bloczków – kamienia łamanego, pełniących rolę oblicowania, uzyskuje się wysoce estetyczny wygląd.

Projekt i wykonanie EVIONICA