Kreator
Budownictwa Roku

— 2020 —

MOSTOSTAL KIELCE S.A.


ul. ks. Ściegiennego 280, 25-116 Kielce, tel. 41 361 48 82
www.mostostal-kielce.com.pl

 

Stalowy lider w inwestycjach mostowych, drogowych i energetycznych. Na rynku działa od kilkudziesięciu lat w ramach Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa S.A., głównie jako generalny wykonawca inwestycji drogowo-mostowych. Przewagę nad konkurencją uzyskał dzięki własnej, nowoczesnej wytwórni konstrukcji stalowych o wydajności do 1000 ton na miesiąc. Równie dynamicznie prowadzi działalność w budownictwie przemysłowym, specjalizując się w montażach nowych bloków energetycznych i instalacji oczyszczania spalin. Swoje konstrukcje stalowe ze znakiem CE eksportuje zarówno na rynki europejskie, jak i w najdalsze zakątki świata. Wielokrotny laureat rankingów Orły Budownictwa i Gazele Biznesu


Kładka pieszo-rowerowa a wyspę Bolko przez Kanał Ulgi

Przedsięwzięcie inwestycyjne polegało na budowie kładki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Bolkowskiej nad Kanałem Ulgi w Opolu, wraz z budową ścieżki rowerowej i instalacji technicznych. Mostostal Kielce, jako generalny wykonawca, podpisał kontrakt 22.05.2019 r. z Miejskim Zarządem Dróg w Opolu na zadanie w formule „optymalizuj i buduj” w ramach inwestycji „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I”. Umowa zakładała realizację do końca września 2020 r.

Istotną częścią kontraktu było wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej, która pozwoliła zrealizować zadanie w budżecie miasta Opole, a jednocześnie zapewniła piękną formę architektoniczną. Obiekt został dostosowany do warunków określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wynikających z lokalizacji w korytarzu widokowym – ochrony ekspozycji Starego Miasta, bez zakłócenia widoku na jego panoramę. Wyniesienie pomostu komunikacyjnego stanowi swoistą platformę widokową na Stare Miasto.

Ustrój nośny to pięcioprzęsłowy obiekt belkowy o zmiennej wysokości (belka stalowa blachownicowa), wzmocniony łukiem w przęśle nurtowym. Układ podpór zapewnia brak ingerencji w wały przeciwpowodziowe Kanału Ulgi. Całkowita długość kładki wynosi 260 m, w tym 94 m rozpiętości przęsła nad wodą. Kolorystyka obiektu jest dostosowana do otaczającego krajobrazu i nie stanowi dominanty w otoczeniu. Dojazdy oraz dojścia do obiektu wykonane są w formie ramp ziemnych, ograniczonych jednostronnie murami oporowymi z elementów drobnowymiarowych w kolorze naturalnego betonu. Z założenia nowa infrastruktura ma być przyjazna szczególnie miłośnikom rowerów i usprawnić komunikację ul. Bolkowskiej z centrum.
 


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2020 otrzymał również Krzysztof Rusiecki, prezes zarządu Mostostal Kielce S.A.

Projekt i wykonanie EVIONICA