Kreator
Budownictwa Roku

— 2020 —

INIEKCJA KRYSTALICZNA® Autorski Park Technologiczny im. dr. inż. Wojciecha Nawrota


ul. Warszawska 28, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, tel. 601 328 233
www.i-k.pl

 

Iniekcja Krystaliczna® jest wdrażana i rozwijana przez spadkobierców dr. inż. Wojciecha Nawrota oraz współautorów rozwiązań patentowych – mgr. inż. Macieja Nawrota i Jarosława Nawrota w ramach Autorskiego Parku Technologicznego. Technologia Iniekcji Krystalicznej® polega na wykorzystaniu tzw. mokrej ścieżki. Nie przewiduje wstępnego osuszania ani odsalania murów. Zakłada wykorzystanie cieczy kapilarnych do penetracji metodą dyfuzyjną, a następnie krystalizacji uszczelniającej pory materiału budowlanego. W efekcie jest otrzymywana skuteczna i ekologiczna izolacja przeciwwilgociowa dla obiektów budowlanych. Wyjątkowość funkcjonowania firmy polega m.in. na relacjach pomiędzy licencjobiorcami a licencjodawcą. Tylko licencjonowane przedsiębiorstwa mają dostęp do technologii Iniekcji Krystalicznej® oraz dedykowanych preparatów iniekcyjnych CRYSTARID®. Wyłącznie mgr inż. Maciej Nawrot i Jarosław Nawrot jako licencjodawcy posiadają uprawnienia do udzielania praw licencyjnych i używania chronionych znaków towarowych Iniekcja Krystaliczna® oraz CRYSTARID®.


CRYSTARID® – preparat do zabezpieczania murów

CRYSTARID®-IK jest certyfikowanym wyrobem budowlanym przeznaczonym do zabezpieczania przed wilgocią murów z cegły, kamienia, ceglano-kamiennych oraz z bloczków betonowych. Jest dedykowanym preparatem iniekcyjnym do wykonywania przepon przeciwwilgociowych w metodzie Iniekcji Krystalicznej®. Jest ona technologią iniekcyjną, przeznaczoną do wytwarzania poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek kapilarnego podciągania wody z gruntu. Skuteczność Iniekcji Krystalicznej® jest potwierdzona także w warunkach wysokiego stopnia zawilgocenia oraz zasolenia przegrody budowlanej.
Działanie preparatu iniekcyjnego CRYSTARID®-IK polega na zabezpieczeniu przegrody budowlanej przed podciąganiem wody gruntowej i przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie uzyskiwany jest bardzo silny i trwały efekt hydrofobowy w strefie działania wykonywanej iniekcji. Następnie w iniektowanym murze następuje proces samoorganizacji kryształów, skutkujący wzmocnieniem oraz doszczelnieniem substancji muru w rejonie przepony. Gotową mieszaninę CRYSTARID®-IK oraz wody wprowadza się za pomocą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej do wywierconych w murze otworów. Substancje aktywne zawarte w preparacie iniekcyjnym penetrują metodą dyfuzyjną. Przepona może być wykonywana w murach o dowolnej grubości, stopniu zawilgocenia i zasolenia. Skuteczność stosowania preparatu jest obserwowana także w warunkach wysokiego stopnia zawilgocenia oraz zasolenia przegrody budowlanej. Preparat CRYSTARID®-IK otrzymał krajową ocenę techniczną ICiMB-KOT-2020/0049 wydanie 1 oraz certyfikat zgodności ZKP Nr 008-UWB-124.


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2020 otrzymał również Maciej Nawrot, współwłaściciel Iniekcji Krystalicznej® 

Projekt i wykonanie EVIONICA