Kreator
Budownictwa Roku

— 2020 —

GAZEX


ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa, tel. 22 644 25 11
www.gazex.pl
 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2020 otrzymał również

Modularny System  Detekcji Gazu

 

Firma Gazex od 1988 r. konstruuje, produkuje i promuje elektroniczne urządzenia do wykrywania i pomiaru stężeń gazów. Pierwszymi produktami były detektory domowe, ale prawdziwy sukces przyniosły firmie profesjonalne detektory tlenku węgla do kotłowni, garaży i stacji obsługi samochodów serii WG. Wielokrotnie rozwiązania techniczne opracowane w firmie nadawały kierunek rozwojowi polskich detektorów. Nazwy DEX (detektor gazów wybuchowych), MAG (głowica zamykająca zawór kulowy) i ASBIG (aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej) stały się powszechnie znane w środowisku instalatorów. Przez lata na detektory mówiono gazeksy, na zawory – magi, a asbig stał się synonimem systemu detekcji z zaworem odcinającym. Z czasem rozporządzenie Ministra Infrastruktury nakazało stosowanie takiego rozwiązania technicznego pod nazwą urządzenie sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu. Nadal najczęściej stosowane urządzenia sygnalizacyjno-odcinające oraz detektory CO i LPG do sterowania
wentylacją w garażach mają logo Gazex. Firma prowadzi szeroką akcję edukacyjno-szkoleniową, kierowaną do projektantów, wykonawców i użytkowników instalacji, a jej konstruktorzy dbają, aby urządzenia były nie tylko nowoczesne, ale również przyjazne dla użytkownika: proste w montażu, łatwe w obsłudze, tanie w eksploatacji. Gazex jest jedynym polskim producentem detektorów gazu, dysponującym własnym laboratorium wzorcującym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.


Modularny System  Detekcji Gazu

Modularny System Detekcji Gazu zdobył Grand Prix SAWO 2008 (Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Ratownictwa i Pożarnictwa) i do dzisiaj, oczywiście po kolejnych modyfikacjach, uznawany jest za najwszechstronniejszy system detekcji gazu w kraju. Modularność pozwala łatwo projektować systemy detekcji dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika, poprzez dobór urządzeń z rozbudowanych grup: detektorów, modułów sterujących (central), modułów uzupełniających i urządzeń wykonawczych.
Detektory występują w obudowach przeciwwybuchowych (zgodnych z dyrektywą ATEX) bądź standardowych, w wersjach progowych lub pomiarowych. Wszystkie mają wymienne moduły sensoryczne. Centrale dostosowane są do rodzaju detektorów, wszystkie mają komplet wyjść sterujących i mogą mieć awaryjne podtrzymanie zasilania. Mogą współpracować z systemami ppoż., łączyć się z terminalem użytkownika wykorzystując telefonię komórkową i internet. Urządzenia wykonawcze to sygnalizatory akustyczne, optyczne, optyczno-akustyczne, tablice świetlne, zawory odcinające typu MAG-3 (ATEX, DN 32 mm – 100 mm) i ZM (DN 125 mm – 500 mm). Nowe urządzenia komunikują się w standardzie RS 485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU. Doskonałą innowacją okazał się wymienny moduł sensoryczny. Zaimplementowany w nim procesor nie tylko steruje pracą sensora, ale również zapamiętuje stany alarmowe i łatwo komunikuje się ze stanowiskiem diagnostycznym, co znakomicie ułatwia kalibrację i eksploatację, a w przypadku zmiany monitorowanego gazu w obiekcie nie trzeba wymieniać detektorów, wystarczy wymiana modułów sensorycznych, co jest prostsze, szybsze i tańsze.

 

Projekt i wykonanie EVIONICA