Kreator
Budownictwa Roku

— 2020 —

Tadeusz Trudnowski

prezes zarządu Winda-Warszawa Sp. z o.o.


Zarządzający firmą nieprzerwanie od 1988 r. Dzięki prezesowi Tadeuszowi Trudnowskiemu spółka do dziś pozostaje w rękach kapitału polskiego i daje zatrudnienie ponad 300 osobom. Aktualna jej działalność obejmuje konserwację ponad 3000 dźwigów, a także produkcję i montaż ok. 300 urządzeń dźwigowych rocznie. Należy podkreślić fakt, że poczynione w ostatnim czasie przez spółkę wielomilionowe inwestycje dokonane zostały w całości ze środków własnych. Dzięki temu sytuacja finansowa jest stabilna i nieobciążona żadnymi kredytami. Najlepszym przykładem potwierdzającym dotychczasowe dokonania firmy pod kierownictwem prezesa Tadeusza Trudnowskiego są otrzymane nagrody i certyfikaty od niezależnych instytucji, jak np. „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2016” przyznawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Jest pasjonatem żeglarstwa oraz sportów rowerowych.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2020 otrzymała również firma

WINDA-WARSZAWA Sp. z o.o.

ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa
tel. 22 641 19 16
www.winda.com.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA