Kreator
Budownictwa Roku

— 2019 —

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® Sp. z o.o.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 86 23
www.inora.pl


Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® sp. z o.o. jest niezależną polską firmą inżynierską z siedzibą w Gliwicach.
Spółka specjalizuje się w geotechnice, technologiach z wykorzystaniem geosyntetyków, konstrukcjach z gruntu
zbrojonego, monitoringu konstrukcji budowlanych i odwadnianiu osadów. We własnym laboratorium przeprowadza
badania gruntu, m.in. badania efektywnych parametrów wytrzymałościowych gruntów w aparacie bezpośredniego
ścinania, a także badania edometryczne. Dział techniczny, składający się z 15 inżynierów i osób ze stopniem doktora,
oferuje projektantom oraz wykonawcom wsparcie przy doborze nowoczesnych rozwiązań geotechnicznych. Spółka
otrzymała wiele wyróżnień, m.in. Certyfikaty Solidnej Firmy, wyróżnienia i medale Targów Autostrada. Od 28 lat INORA®
zajmuje się projektowaniem, doradztwem i opiniowaniem w zakresie geotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem
nowoczesnych rozwiązań, stosowanych głównie w budownictwie drogowym, kolejowym, inżynieryjnym i hydrotechnicznym.
Firma oferuje między innymi technologię wznoszenia konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami,
z oblicowaniem z drobnowymiarowych elementów betonowych. Jest ona wykorzystywana do konstruowania murów, ścian
oporowych oraz ramp dojazdowych do obiektów inżynierskich, budowy tymczasowych konstrukcji oporowych, zabezpieczenia
stromych skarp czy osuwisk, pozyskania dodatkowego terenu pod inwestycje czy też do optymalizacji przyczółków.
 

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2019 otrzymał również

Jarosław Ajdukiewicz, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Realizacyjnego INORA® sp. z o.o.  

Projekt i wykonanie EVIONICA