Kreator
Budownictwa Roku

— 2019 —

Marita Szustak

prezes zarządu i dyrektor handlowy Track Tec CONSTRUCTION


Od kwietnia 2016 roku zajmuje stanowisko prezesa zarządu i dyrektora handlowego w Track Tec CONSTRUCTION, odpowiadając za efektywne zwiększanie przewag rynkowych Grupy Track Tec w Polsce
i na świecie. Poprzednio pełniła także kierownicze funkcje w firmach wykonawczych w branży budownictwa kolejowego, obejmując kolejno stanowiska: wiceprezesa, dyrektora marketingu i rozwoju w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych i Inżynieryjnych oraz wiceprezesa zarządu i dyrektora handlowego w firmie Trakcja PRKiI. Wcześniej w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych, przez 10 lat pracy przeszła od stanowiska inżyniera budowy, przez średnie szczeble zarządzania do funkcji dyrektora ds. marketingu i przygotowania produkcji.
Od wielu lat aktywnie udziela się w organizacjach branżowych działających na rzecz poprawy warunków na rynku budownictwa kolejowego. Pełniła m.in. społecznie rolę wiceprezesa zarządu, przewodniczącej Sekcji Budownictwa Kolejowego w Izbie Gospodarczej Transportu Lądowego. Od marca 2016 roku zajmuje stanowisko prezesa izby. Ponadto jest współprzewodniczącą Rady Ekspertów ds. kolejowych w Ministerstwie Infrastruktury.
 

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2019 otrzymała również firma

TRACK TEC S.A.
 


 

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
tel. 32 661 10 00
www.tracktec.eu

Projekt i wykonanie EVIONICA