Kreator
Budownictwa Roku

— 2019 —

Jarosław Ajdukiewicz

prezes zarządu Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® sp. z o.o.


Od 28 lat INORA® zajmuje się projektowaniem, doradztwem i opiniowaniem w zakresie geotechniki, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań, stosowanych głównie w budownictwie drogowym, kolejowym, inżynieryjnym i hydrotechnicznym. Firma oferuje między innymi technologie wznoszenia konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami, z oblicowaniem z drobnowymiarowych elementów betonowych. Jest ona wykorzystywana do: konstruowania murów, ścian oporowych oraz ramp dojazdowych do obiektów inżynierskich, budowy tymczasowych konstrukcji oporowych, zabezpieczenia stromych skarp czy osuwisk, pozyskania dodatkowego terenu pod inwestycje oraz do optymalizacji przyczółków.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2019 otrzymała również firma

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA® sp. z o.o.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
44-100 Gliwice
tel. 32 238 86 23
www.inora.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA