Kreator
Budownictwa Roku

— 2018 —

Schomburg Polska Sp. z o.o.

ul. Sklęczkowska 18A, 99-300 Kutno, tel. 24 254 73 42
www.schomburg.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymał również

Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający Schomburg Polska Sp. z o.o. 

 

Grupa SCHOMBURG to ponad 80 lat doświadczeń w rozwiązywaniu trudnych problemów w zakresie technologii betonu, budowli inżynieryjnych i budownictwa mieszkaniowego. Naszą dewizą jest indywidualne i fachowe podejście do każdego problemu budowlanego, odpowiednie dla danego obiektu i wymagań stawianych zarówno przez prawo budowlane, jak i przez inwestora.

 

Cokolwiek budujesz – my dajemy niezawodne rozwiązania

Schomburg Polska od 1992 roku zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości produkty z zakresu chemii budowlanej. Działający na terenie całego kraju doradcy techniczno-handlowi pomagają naszym klientom w doborze skutecznych i sprawdzonych technologii, odpowiednich dla danego rodzaju obiektu lub problemu.
Firma Schomburg opracowuje, produkuje i prowadzi sprzedaż produktów i systemów budowlanych w szeroko pojętych obszarach:
■ uszczelnień i renowacji budynków
■ klejenia okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego/jastrychy
■ rozwiązań dla budownictwa inżynieryjnego
■ środków do produkcji i pielęgnacji betonu.
W Polsce dystrybucja ma miejsce poprzez dwa oddzielne kanały sprzedaży. Pierwszy z nich to Schomburg – bezpośrednia sprzedaż produktów z zakresu chemii budowlanej dla obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i inżynieryjnego oraz sprzedaż produktów chemii budowlanej poprzez sieć dystrybutorów, a drugi to Rethmeier – domieszki i dodatki do betonu, barwniki, impregnaty. Te dwie sieci sprzedaży funkcjonują w ramach struktury organizacyjnej spółki Schomburg Polska w Kutnie.
Kompetencje firmy Schomburg zostały kilkakrotnie wyróżnione prestiżowymi nagrodami i certyfikatami, w tym certyfikatem jakości ISO 9001:2015.

Uszczelnienia budowlane
Decyzja o wyborze stosowanego systemu uszczelnienia zależy między innymi od rodzaju podłoża, wymaganej zdolności przeprężania,  jak też od warunków atmosferycznych i wielu innych czynników charakterystycznych dla danego obiektu budowlanego. Izolacja powinna być przede wszystkim wodoszczelna, ciągła, zaprojektowana i wykonana z należytą starannością o wszystkie występujące w budowli detale.
Dedykowane produkty:
■ mineralne zaprawy uszczelniające – izolacje balkonów, tarasów, zbiorników wodnych, basenów kąpielowych
■ izolacja pomieszczeń wilgotnych i mokrych
■ szybkowiążące cementy i zaprawy tamponażowe
■ uszczelnienia bitumiczne – izolacje części podziemnych budowli, izolacje pod jastrychami
■ uszczelnienia chemoodporne
■ masy trwale elastyczne – wypełnienie dylatacji, spoin, przejść rurowych, odpływów, wpustów w ścianach i posadzkach.

Renowacja budownictwa
Na skutek upływu lat oraz zaniechania konserwacji wiele obiektów zabytkowych ulega zniszczeniu. Jednocześnie w przypadku znacznej części nowych budowli źle zaprojektowano lub wykonano hydroizolacje. Proces destrukcji najczęściej spowodowany jest poprzez silne zawilgocenie, będące efektem wnikania wilgoci z gruntu lub uszkodzonych elementów budowli, np. dachu czy stolarki.
Z powodu nieskutecznie działających izolacji (poziomych/pionowych) woda dostaje się do przegród budynku, a następnie na skutek kapilarnego podciągania jest transportowana do wyższych części obiektu. Dalszym etapem jest powstawanie wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenie się powłok malarskich czy odpadanie tynku, a jeżeli nie podejmie się odpowiednich czynności, następuje destrukcja samego muru. Powstające wewnątrz ściany kryształki soli, powiększając swoją objętość, niszczą najpierw warstwy elewacyjne, a następnie strukturę muru. Jednocześnie na powierzchniach ścian mogą pojawić się grzyby i pleśnie. Tego typu zjawiska mogą być przyczyną wielu chorób alergologicznych.
Systemowe rozwiązania oferowane przez firmę Schomburg  zabezpieczają przed dalszą degradacją budowli. Należy podkreślić, że efekt taki uzyskamy tylko wtedy, gdy rzetelnie określimy przyczyny degradacji murów, przyjmiemy odpowiednią technologię, a prace budowlane wykonane zostaną przez firmę o dużym doświadczeniu oraz zgodnie z wytycznymi i normami.
Dedykowane produkty:
■ preparaty iniekcyjne
■ tynki renowacyjne
■ czyszczenie i ochrona elewacji.

Klejenie okładzin ceramicznych i z kamieni naturalnych/jastrychów
W zależności od przewidywanych obciążeń, rodzaju podłoża i miejsca aplikacji można użyć zapraw klejowych i do spoinowania: cementowych lub na bazie żywic reaktywnych. Pierwsze charakteryzują się dobrą dyfuzyjnością i są dostępne w szerokiej gamie kolorów. W porównaniu z epoksydowymi są tańsze i łatwiejsze w obróbce, natomiast zaprawy na bazie żywic są nienasiąkliwe, odporne na ścieranie i chemoodporne. Firma Schomburg posiada w swojej ofercie całą gamę zapraw klejowych, począwszy od klasy C1 aż do klasy C2 FTE S2 zgodnie PN-EN 12004.  
Dedykowane produkty:
■ środki gruntujące
■ jastrychy, zaprawy szpachlowe, masy samopoziomujące
■ zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

Domieszki i dodatki do betonu
Sieć Rethmeier została wyodrębniona w strukturach organizacyjnych Schomburg Polska 1996 w roku i zajmuje się na polskim rynku sprzedażą produktów dla szeroko
pojętego rynku betoniarskiego.
Oferta obejmuje:
■ domieszki do betonu
■ barwniki do betonu
■ środki antyadhezyjne
■ lakiery
■ impregnaty i środki do pielęgnacji betonu
■ środki do produkcji betonów architektonicznych
■ włókna polipropylenowe.
Głównym odbiorcą domieszek i barwników do betonu są producenci betonów wibroprasowanych. W tym segmencie rynku Schomburg Polska jest wiodącym producentem i dostawcą, który dba o bezpieczeństwo pracowników i klientów, dlatego pracuje zgodnie z wdrożonym systemem zapewnienia jakości (certyfikowanym według normy EN ISO 9001).

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymał również Krzysztof Pogan, dyrektor zarządzający Schomburg Polska Sp. z o.o. 

Projekt i wykonanie EVIONICA