Kreator
Budownictwa Roku

— 2018 —

IZOHAN sp. z o.o.

81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2, tel. 58 781 45 85
www.izohan.pl
 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymał również

Krzysztof Ogórek, członek zarządu IZOHAN sp. z o.o.

 

Izohan to polska firma, która dzięki wprowadzaniu na rynek nowoczesnych materiałów i rozwiązań systemowych, już od trzydziestu lat utrzymuje miano eksperta w dziedzinie hydroizolacji i chemii budowlanej.

 

Odważne decyzje umożliwiają dynamiczny rozwój

Materiały hydroizolacyjne – produkcja i zastosowanie
Spółka Izohan zrzesza pięć marek: Izohan, Izolex, Izolmat, Nexler i Izolmix, co przekłada się na ofertę produktową obejmującą ponad 300 artykułów przyporządkowanych do dziesięciu systemów, kompleksowo odpowiadających na potrzeby inwestorów w zakresie hydroizolacji.
Trzon asortymentu firmy stanowią:
■ masy bitumiczne – wodne i rozpuszczalnikowe
■ mineralno-polimerowe mikrozaprawy uszczelniające
■ powłokowe produkty epoksydowe
■ zaprawy PCC
■ impregnaty
■ preparaty do renowacji i odgrzybiania
■ kleje i uszczelniacze
■ piany poliuretanowe
■ gonty
■ bitumiczne materiały rolowe.

Zespół systemów został stworzony w taki sposób, aby sprawdzały się zarówno na poszczególnych etapach inwestycji, jak i podczas całościowego zabezpieczania budowli przed wodą i wilgocią.
Opracowano następujące grupy zastosowań:
■ hydroizolacja i renowacja fundamentów, dachów, pomieszczeń mokrych, basenów, zbiorników na wodę i nieczystości
■ zabezpieczanie posadzek, mostów i dachów zielonych.

Wsparciem dla rozwiązań systemowych są opracowywane przez praktyków, funkcjonujących w strukturach firmy, poradniki wyjaśniające złożoność systemów oraz instruujące przyszłych wykonawców w zakresie poprawnego stosowania produktów. Oprócz dwóch obszernych pozycji poświęconych rozwiązaniom bezspoinowym i materiałom rolowym, Izohan przygotował opracowania każdego z dziesięciu systemów, przeprowadzające krok po kroku przez kolejne etapy zabezpieczenia przeciwwilgociowego i przeciwwodnego. Aktualizowane sukcesywnie poradniki zawierają setki kompleksowych rozwiązań dla niemal każdego rodzaju inwestycji i warunków technicznych.

Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji i sprzedaży produkty Izohanu docierają do klientów w hurtowniach, marketach budowlanych oraz na inwestycje w Polsce i Europie: do krajów bałtyckich (m.in. dwa kluczowe dla drogowej infrastruktury wiadukty na Łotwie), do Węgier, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Czech, a nawet do Islandii (szkoły i osiedla mieszkalne). Spółka obecna jest też na wielu branżowych imprezach zagranicznych, podczas których, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, pozyskuje inspiracje do wdrażania innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Izohan obecny jest na wielu inwestycjach, zarówno komercyjnych, jak i publicznych oraz mieszkaniowych. Przy pomocy produktów spółki skutecznie zabezpieczono wiele budowli o strategicznym znaczeniu dla kraju, np. nowe bloki Elektrowni w Opolu, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku czy Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a także liczne baseny, biurowce, hale widowiskowe, stadiony, hale fabryczne, siedziby instytucji samorządowych i naukowych, oczyszczalnie i biogazownie. Ważnym sprawdzianem dla materiałów hydroizolacyjnych są inwestycje komunikacyjne, wystawione na stałe intensywne oddziaływanie warunków atmosferycznych. Specjalistyczne produkty marek Izohan znakomicie spełniają swoje zadanie, trwale i skutecznie zabezpieczając obiekty inżynierskie, z których korzystają miliony osób, od kładki dla pieszych w Przysusze, przez most na Martwej Wiśle w Gdańsku, do stacji metra w Warszawie.
Równie często jak przy wznoszeniu nowych konstrukcji, produkty Izohan stosowane są do renowacji dachów i fundamentów nadszarpniętych zębem czasu. Masy bitumiczne i papy są cenione przez inwestorów ze względu na uniwersalność i pewność, że przyczyna remontu nie powróci – dlatego materiały hydroizolacyjne spółki cieszą się popularnością wśród mniejszych i większych podmiotów gospodarczych, np. spółdzielni zarządzających dziesiątkami bloków mieszkalnych, a także wykonawców prac renowacyjnych budynków o bogatszej historii, takich jak kamienice, świątynie i dworki. Produkty Izohan zapewniają restytucję zabytkowych podpiwniczeń bez negatywnej ingerencji w ich strukturę, dlatego zdobywają przychylność konserwatorów trzymających pieczę nad obiektami o szczególnej wartości historycznej.

Wysokie właściwości techniczne i parametry wytrzymałościowe gwarantują satysfakcję klientów, potwierdzaną licznymi nagrodami branżowymi. Najwyższa jakość produktów, wzorowe zarządzanie oraz skuteczna ekspansja rynkowa zostały docenione przez gremia honorujące tytułami Budowlanej Firmy Roku (2014–2018), Przedsiębiorstwa Fair Play, Pomorskiego Pracodawcy Roku, Gazelami Biznesu, Diamentem Forbes’a oraz Certyfikatem Złotego Płatnika. Poza nagrodami firmowymi, docenione zostały też osoby zarządzające spółką, co stanowiło potwierdzenie racjonalnego i efektywnego zarządzania.

Historia firmy
Wszystko zaczęło się w 1989 roku od małej firmy produkującej masy bitumiczne. W miarę rozwoju ofertę Izohanu poszerzano o nowy asortyment, a spółka zyskiwała uznanie na rynkach coraz bardziej oddalonych od rodzimej Gdyni. Kamieniem milowym było wejście w struktury Grupy Atlas w 2006 roku. Dzięki integracji z jednym z najsilniejszych, najbardziej rozpoznawalnych i cenionych kombinatów producenckich otworzyły się przed Izohanem zupełnie nowe możliwości rozwoju.
Owe możliwości zostały w pełni wykorzystane. Nieustanne dążenie do podwyższania kompetencji i wzbogacania oferty doprowadziło do konsolidacji z kolejnymi spółkami: w 2013 roku z Jednostką Biznesową Materiałów Hydroizolacyjnych Nexler, w 2014 roku z PPMB Izolmat, a w 2017 roku z Izolex sp. z o.o. Rezultatem tych działań było nie tylko poszerzenie wachlarza produktów, ale również rozbudowa zaplecza technologicznego. Izohan to obecnie cztery nowoczesne fabryki i innowacyjne laboratoria, niemal trzystu pracowników wspólnie pracujących na sukces spółki. W Jaśle działa jedna z najnowocześniejszych linii produkcyjnych materiałów rolowych w Europie, a zakład produkcyjny w Pomieczynie wznoszony był z myślą o jak największej efektywności połączonej z jak najmniejszą ingerencją w środowisko naturalne. W połączeniu z fabrykami w Gdańsku i Skarszewach tworzą zespół nowoczesnych, bardzo wydajnych i doskonale zarządzanych zakładów produkcyjnych, wyposażonych w sprzęt najnowszej generacji i obsługiwanych wedle najwyższych logistycznych standardów.

Szkolenia i doradztwo
Od początku istnienia Izohan stawiał na kontakt z klientem. Dlatego ważnym elementem polityki firmy są szkolenia i profesjonalne doradztwo. Do dyspozycji wykonawców są cztery Mobilne Centra Szkoleniowe prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Doradcy firmy Izohan świadczą usługi na terenie całego kraju, dojeżdżając wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa pomoc w zastosowaniu produktów spółki. Dodatkowo organizowane są szkolenia na czterech specjalnych poligonach: w Gdańsku, Zgierzu, Dąbrowie Górniczej i Leszczach. Wykonawcy poznają specyfikę produktów oraz mogą przetestować je w warunkach zbliżonych do naturalnych. Izohan oferuje też atrakcyjny system certyfikacji, dzięki któremu uczestnicy szkoleń, stopniowo pogłębiając wiedzę, mogą uzyskać tytuł fachowców rekomendowanych do pracy z produktami firmy. W specjalnych szkoleniach biorą też udział uczniowie szkół i studenci kierunków technicznych, co daje im możliwość skonfrontowania wpajanej na co dzień teorii z praktyką. Eksperci firmy Izohan wygłaszają również gościnne prelekcje na konferencjach i wykładach poświęconych tematyce hydroizolacyjnej.

Działania na rzecz ochrony środowiska
Jednym z priorytetów spółki jest poszanowanie środowiska naturalnego i dokładanie wszelkich starań, aby zarówno produkcja, jak i same produkty w jak najmniejszym stopniu ingerowały w ekosystem. Poza projektowaniem materiałów z myślą o ich przyszłym wpływie na przyrodę, Izohan stosuje zasadę zrównoważonego rozwoju. Produkty są certyfikowane przez niezależne organy badawcze, więc wykonawcy mogą je stosować bez obawy o wpływ na ekosferę. Spółka wdraża także „zielone rozwiązania” na każdym szczeblu działalności: w zakładach produkcyjnych obowiązuje polityka rozsądnego zarządzania odpadami, co przekłada się na ich segregację oraz racjonalne wykorzystywanie materiałów trudnych w recyklingu.
Wiele produktów z logiem Izohan może być stosowanych wewnątrz pomieszczeń, bez ryzyka szkodliwości dla ludzi. Dotyczy to szczególnie artykułów stanowiących skuteczną barierę antyradonową. Ten promieniotwórczy pierwiastek jest, według raportów Światowej Organizacji Zdrowia, bezpośrednią przyczyną nawet 14% nowotworów płuc na świecie. Izohan postanowił uruchomić kampanię uświadamiającą realność zagrożenia. Radon dostaje się do budynków najczęściej przez źle zaizolowane fundamenty i przenika na wyższe kondygnacje, tworząc stałe zagrożenie dla zdrowia poprzez kumulację w czterech ścianach. Izohan dostosował wybrane produkty w ten sposób, by przeciwdziałać przedostawaniu się szkodliwej substancji przez ściany fundamentowe i piwniczne, a także posadzki na gruncie. Prowadzone są też spotkania uświadamiające zagrożenia oraz promujące upowszechnianie wiedzy o profilaktyce antyradonowej. Jest to o tyle istotne, że problem z promieniowaniem ma charakter lokalny – stopień stężenia rakotwórczego pierwiastka może być różny w odległości kilkunastu metrów, wobec czego nawet sąsiadujące działki niekoniecznie będą narażone w równym stopniu. Firma Izohan postawiła sobie za cel dotarcie z informacjami o radonie do jak najszerszego grona, albowiem tylko świadomość niebezpieczeństwa może zapobiec jego konsekwencjom.

Działalność społeczna spółki
Izohan to także świadomie prowadzona polityka społeczna. Wśród licznych inicjatyw aktywizujących i wspomagających mieszkańców regionu warto wymienić pomoc zaoferowaną ofiarom nawałnicy, która nawiedziła kaszubskie sołectwo Rytel latem 2017 roku. W mgnieniu oka setki ludzi straciły dach nad głową i dobytek całego życia. Firma Izohan nie mogła pozostać obojętna w obliczu tragedii, która dotknęła najbliższą okolicę, w związku z czym dostarczyła materiały niezbędne do odbudowy zniszczonych domostw, a także zapewniła wsparcie doradców, często niezbędne przy wykonywaniu technicznie i emocjonalnie trudnych prac. Własnymi rękami pomagali w likwidacji szkód wyrządzonych przez kataklizm, wspierali poszkodowanych dobrym słowem. Lokalnie prowadzone działania stanowią swoiste przyjęcie odpowiedzialności za społeczność, której częścią bez wątpienia Izohan zawsze był.
Zaangażowanie, nowoczesność i ciągły rozwój przyświecają spółce Izohan od początku istnienia. Dziś, po trzydziestu latach obecności na rynku, firma jest liderem branży hydroizolacji, a jej produkty spotkać można na placach budowy niemal całej Europy Środkowo-Wschodniej. Bogaty asortyment i szacunek klientów pozwoliły na stworzenie silnej marki charakteryzującej się profesjonalizmem i niezawodnością.

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymał również Krzysztof Ogórek, członek zarządu IZOHAN sp. z o.o.

Projekt i wykonanie EVIONICA