Kreator
Budownictwa Roku

— 2018 —

Transprojekt Gdański Spółka z o.o.

ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk, tel. 58 524 41 10
www.tgd.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymał również

Marek Rytlewski, prezes zarządu Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. jest firmą projektowo-konsultingową działającą na polskim rynku nieprzerwanie od ponad 65 lat. Wieloletnie doświadczenie oraz starannie dobrana, wyspecjalizowana kadra powodują, że jest w stanie podejmować się najbardziej ambitnych wyzwań oraz zapewnić wysoką jakość wykonywanych usług.

 

Wszechstronna firma o szerokich kompetencjach

Transprojekt Gdański do 2010 roku wykonywał głównie projekty dróg i mostów, stając się liderem w tym zakresie. Ukoronowaniem tego okresu było zaangażowanie biura w program budowy autostrad w Polsce. Sporządzono projekty wstępne, budowlane i wykonawcze konstrukcji autostrad, mostów, wiaduktów, obiektów kubaturowych, uzbrojenia, odwodnienia i inżynierii ruchu między innymi dla autostrad: A4 (odcinki Bielany–Przylesie, Sośnica–Wirek, Przeworsk–Korczowa, Radosław–Radymno), A2 (odcinki Poznań–Nowy Tomyśl, Nowy Tomyśl–Świecko, Stryków–Konotopa), A1 (Gdańsk–Nowe Marzy, Nowe Marzy–Czerniewice).

Od 2011 roku funkcję dyrektora oraz jednoosobowego zarządu spółki pełni Marek Rytlewski. Jednym z celów postawionych przez zarząd jest ciągłe poszerzanie zakresu usług przy jednoczesnym zachowaniu ich wysokiej jakości. Pod nowym kierownictwem Transprojekt Gdański, zatrudniający obecnie ponad 210 osób, rozszerzył działalność o branżę kolejową, lotniskową, wojskową, architekturę i ochronę środowiska. Szczególnie dumni jesteśmy z naszych osiągnięć w branży kolejowej, w tym z wykonania projektu budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – pierwszej nowej od ponad 40 lat linii kolejowej w Polsce.

W ostatnich latach nasze portfolio poszerzyło się również o realizacje dla innych sektorów budownictwa, takich jak:
■ lotniska
– dokumentacja projektowa rozbudowy i modernizacji portów lotniczych Szczecin–Goleniów, Gdynia–Kosakowo, Dęblin, Siemirowice
– opracowania środowiskowe dla planowanych lotnisk w Białymstoku i Szymanach
■ energetyka
– ponad 50 umów na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i budowy linii energetycznych na rzecz największych firm w tej branży, tj. PGE, Energa, Enea
– badania środowiskowe dla planowanej elektrowni na terenie woj. pomorskiego
■ gazociągi
– dokumentacja projektowa budowy 16,5 km gazociągu relacji Kowalewo Pomorskie–Golub-Dobrzyń dla Pomorskiej Spółki Gazownictwa
– badania środowiskowe dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 wraz z zewn. infrastrukturą towarzyszącą relacji Koszalin–Płoty na potrzeby Baltic Pipe
■ porty
– opracowania środowiskowe dla rozbudowy toru podejściowego do Portu Północnego
■ obiekty przemysłowe
– dokumentacja projektowa budowy hali produkcyjnej (zakład obróbki mięsa) o powierzchni ok. 8000 m2 wraz z budynkiem biurowym k. Pelplina
– dokumentacja projektowa budowy hali produkcyjno-magazynowej (produkcja mebli) o powierzchni 7800 m2 wraz z częścią socjalną oraz zagospodarowaniem terenu w m. Topole
k. Chojnic
– dokumentacja projektowa budowy hali produkcyjnej oraz magazynowej na potrzeby przetwórstwa tworzyw sztucznych k. Słupska
– nadzór inwestorski nad budową fabryki sprzętu rehabilitacyjnego w Tczewie o powierzchni 12 000 m2.

Kolejnym wyzwaniem, przed którym stanął Transprojekt Gdański, była budowa nowej siedziby. Jak zawsze podeszliśmy do wyzwania z ambicją i wiarą we własne siły, czego efektem jest ukończony w 2017 roku budynek biurowy, w całości zaprojektowany przez naszych pracowników w nowatorskiej technologii BIM.

Dzisiaj Transprojekt Gdański posiada akredytowany system teleinformatyczny, pozwalający na przetwarzanie informacji niejawnych (w tym NATO), własne laboratorium akustyczne oraz wdrożony certyfikowany system zarządzania jakością.

Bierzemy udział w najbardziej wymagających przedsięwzięciach hydrotechnicznych, tunelowych, kolejowych i przemysłowych w systemie projektuj i buduj. Jesteśmy dumni z tego, że naszą wiedzą i doświadczeniem możemy wspierać najważniejsze inwestycje w kraju i za granicą.

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymał również Marek Rytlewski, prezes zarządu Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

 

Projekt i wykonanie EVIONICA