Kreator
Budownictwa Roku

— 2018 —

MAREK RYTLEWSKI

prezes zarządu Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymała również firma

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
 

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1994), Studiów Menedżerskich w GFKM (2014) i Podyplomowych Studiów w Akademii L. Koźmińskiego (2014). Od 1990 roku pracuje w Transprojekcie Gdańskim Sp. z o.o., kolejno jako asystent, projektant, kierownik pracowni, prezes i członek Rady Nadzorczej, a od 2011 roku jako jednoosobowy zarząd. Uzyskał tytuł Projektanta Roku 2014 i nagrodę ministra transportu i budownictwa za wybitne osiągnięcie twórcze. Jest członkiem Zarządu Polskiego Kongresu Drogowegooraz Rady Ekspertów Ministra Infrastruktury. Jako generalny projektant pracował przy realizacji autostrad A1 i A2.

Wykorzystywanie nowych szans i możliwości

Nie boję się podejmować kontrowersyjnych decyzji. Rozsądne ryzyko jest warunkiem rozwoju każdej firmy.

Historia firmy sięga 1952 roku. Wiele firm założonych w latach 50. przestało już istnieć, a Transprojekt Gdański ciągle się rozwija. Co jest kluczem do tego sukcesu?
Nieustanny rozwój połączony z jakością i terminowością sprawia, że istniejemyna rynku 66 lat, a tradycja i marka zobowiązują. Projekty realizujemy w możliwie największym zakresie własnymi siłami. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad ich jakością. Zatrudniamy projektantów niemal wszystkich potrzebnych specjalności, abyśmy mogli projektować samodzielnie i kompleksowo. Pracują u nas specjaliści m.in. z branży architektonicznej, geotechnicznej, torowej, trakcyjnej, SRK, konstrukcyjnej, ochrony środowiska, drogowej, mostowej, wod-kan-gaz, energetycznej, teletechnicznej oraz fachowcy od pomiarów akustycznych i nadzorów inwestorskich. Nasza współpraca z podmiotami z branży liczona jest w dekadach, a jej owocami są zrealizowane inwestycje w każdym obszarze Polski, co świadczy o tym, że jesteśmy elastycznym i wiarygodnym partnerem.

Jak należy kierować firmą, by osiągnąć taką pozycję na rynku?
Przyznaję, że specyfika branży stawia przed nami wyzwanie: potencjał kreatywnych umysłów, często indywidualistów, wzniosłych idei, kwestia pieniędzy, opłacalności i gąszczu przepisów prawnych. Wszyscy chcemy tworzyć: zamawiający na swoich warunkach, wykonawcy na swoich. Moje doświadczenie podpowiada mi, że zmiana perspektywy jest pomocna. Pracuję tu od 27 lat. Zaczynałem jako asystent projektanta. Staram się słuchać ludzi, rozumieć oczekiwania, uczyć się od nich i szukać konsensusu. W odróżnieniu od niektórych zarządzających dużymi biurami nie potrafię pogodzić roli projektanta i menedżera, już od wielu lat nie biorę udziału w procesie projektowym – skupiam się wyłącznie na zarządzaniu i może ta „ułomność” jest jednym z powodów sukcesu firmy.

Które projekty są teraz dla Pana najważniejsze, a jakie są w kręgu Pana zainteresowania?
Prowadzimy duże projekty w całym kraju, od długo wyczekiwanej S-6, nazywanej Trasą Kaszubską, czy budowy węzła integracyjnego wraz z parkingiem wielopoziomowym w Gdyni Karwinach poprzez kolejową linię obwodową w Warszawie czy linię kolejową Ełk–Korsze po kilka odcinków dróg ekspresowych w systemie projektuj i buduj oraz trzy inwestycje kolejowe w tym systemie. Transprojekt Gdański prowadzi nadzór inwestorski nad jedną z największych budów w kraju o budżecie 1,3 mld zł (S-7 Nowy Dwór Gdański–Kazimierzowo), nad budową linii kolejowej 216, a także nadzoruje budowy obiektów kubaturowych,
jak na przykład fabryka sprzętu medycznego w Tczewie. Obecnie wykonujemy prace projektowe dla komercyjnych obiektów przemysłowych – fabryk, zakładów i hal produkcyjno-magazynowych. Cieszy mnie zaangażowanie w sektorze wojskowym i energetycznym, ale nie będę tu wchodził w szczegóły. Chociaż nie sposób wymienić wszystkich ważnych prac, na uwagę zasługują także opracowania środowiskowe, jak na przykład umowa ramowa z PKP PLK czy budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Baltic Pipe.Wykonawcy zaufali nam do tego stopnia, że wspólnie bierzemy udział w wymagających przetargach – opracowujemy optymalizacje i przedmiary m.in. dla skomplikowanych inwestycji tunelowych na Południowej Obwodnicy Krakowa, na Zakopiance oraz w Wolinie, także  hydrotechnicznych – mam na myśli m.in. modernizację toru podejściowego portu Szczecin Świnoujście. Niespiesznie wchodzimy też na rynek międzynarodowy. Powierzono nam projektowanie obiektu inżynierskiego na Litwie. Na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury wspólnie ze środowiskiem naukowym opracowujemy przepisy techniczno-budowlane, wyznaczając nowe standardy projektowe.

Jesteście firmą projektową o szerokim spektrum specjalności. Projekty z której branży są aktualnie najbardziej rentowne?
Mimo wszystko drogowe, tu wciąż czujemy się najmocniejsi, ale wbrew powszechnej opinii rentowność projektów w systemie projektuj i buduj nie jest wyższa niż w klasycznej formule czerwonego FIDICa  ze względu na specyfikę tych pierwszych, szczególnie w branży kolejowej. Z uwagi na dobrą markę, nie mamy problemów z pozyskiwaniem zleceń w tej formule, obecnie realizujemy łącznie 9 kontraktów P&B z większością dużych graczy na rynkach drogowym i kolejowym.

Jak wygląda stan zatrudnienia w spółce? Czy młodzi ludzie – zaraz po studiach – mają szansę na pracę w Państwa biurze?

Obecnie w Gdańsku i Warszawie łącznie mamy 215 etatowych pracowników. Młodzi ludzie, którzy chętnie się uczą, mają duże szanse na zatrudnienie w naszym biurze, gdyż wpisują się w potrzeby firmy. Młody pracownik wyszkolony przez naszą doświadczoną kadrę, która nota bene stale się doskonali, nie posiada złych nawyków zawodowych, uczy się szybko i od razu dobrze, jest na bieżąco z branżą. Absolwenci mają świadomość, jak szybki jest postęp wiedzy i technologii w tej dziedzinie, wiedzą też, że studia to dopiero początek. Osoby, które chcą się uczyć od najlepszych, chętnie ubiegają się o pierwsze zatrudnienie w Transprojekcie Gdańskim. To ludzie ambitni, którzy z nami zdobywają uprawnienia i z czasem są angażowani w coraz bardziej wymagające projekty.

Wybiegnijmy w przyszłość: co zmieni się w najbliższych latach w branży budownictwa infrastrukturalnego i jaki to będzie mieć wpływ na projektowanie?
Z pewnością zmieni się wiele. Wymienię tylko te najistotniejsze zmiany:
■ Dalszy szybki rozwój technologii, dyktujący kierunki zmian, wymusza tempo rozwoju narzędzi i kompetencji w tej dziedzinie. Wbrew pozorom, to nie tylko szansa projektowania szybciej, więcej i lepiej – co bezpośrednio przekłada się na fakt, że warto inwestować. To także ryzyko dla wielu firm, które nie osiągną odpowiedniego poziomu i nie sprostają konkurencji.
■ BIM stanie się codziennością, to nie ulega wątpliwości. My pierwsze doświadczenia mamy już za sobą. Zdobyliśmy je, realizując samodzielnie w tym systemie kompleksowy wielobranżowy projekt naszej nowej siedziby i całego zagospodarowania. Obecnie bierzemy udział w dialogu technicznym z GDDKiA, zarówno w części dotyczącej nadzorów inwestorskich, jak i wspólnie z jednym z wykonawców przy wdrożeniu BIM w systemie projektuj i buduj.
■ Podobnie jak wykonawcy robót, obawiamy się powtórki sytuacji, która miała miejsce po zakończeniu pierwszej perspektywy unijnej, a przed wdrożeniem drugiej lub – co gorsza – znacznego ograniczenia poziomu finansowania inwestycji infrastrukturalnych w kolejnej. Nie ulega wątpliwości, że ok. 2021–2022 r. nastąpi znaczne ograniczenie inwestycji drogowych i w części też kolejowych. Wiele biur projektowych może tego nie przetrwać, ale nie mam wątpliwości, że Transprojekt Gdański sobie poradzi.


 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018

otrzymała również firma 

 

Transprojekt Gdański Spółka z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
tel. 58 524 41 10
www.tgd.pl

 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie EVIONICA