Kreator
Budownictwa Roku

— 2018 —

MARIUSZ KĘDZIERSKI

prezes zarządu PBP EMKA Sp. z o.o. Sp. k

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymała również firma

Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego EMKA Sp. z o.o. Sp. k.

Ma tytuł magistra inżyniera. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności teoria konstrukcji. Od 24 lat zajmuje się tematyką kominów przemysłowych i innych budowli wysokich. Jest rzeczoznawcą budowlanym o specjalności maszty i kominy przemysłowe oraz autorem ponad 400 ekspertyz, opinii budowlanych i ocen stanu technicznego obiektów wysokich. Ściśle współpracuje ze środowiskiem naukowym, czego owocem
jest wiele publikacji w czasopismach branżowych i referatów na konferencjach naukowych poświęconych tłumieniu drgań budowli, geodezji przemysłowej oraz korozji betonu.

Weszliśmy do elity inżynierskiej, zarezerwowanej jedynie dla najlepszych

Firma działa na rynku od wielu lat. Co napawa Pana dumą i największą satysfakcją?
Nasza lista realizacji. Prawie wszystkie nasze prace są ambitne, trudne technicznie i wymagające indywidualnego podejścia. Kosztuje to wiele pracy i wysiłku, ale zawodowo przynosi ogromną satysfakcję. Oprócz tego pełne opanowanie zagadnień związanych z dynamiką budowli i tłumieniem drgań pozwoliły nam wejść do elity inżynierskiej, zarezerwowanej jedynie dla najlepszych.

Jak ocenia Pan rynek budowlany, a szczególnie obszary działalności firmy EMKA pod względem poziomu bezpieczeństwa? Jak na tym tle wygląda opracowany przez Państwa firmę unikalny system tłumienia drgań?
Zjawisko wiatrowego wzbudzenia wirowego jest znane, ale bardzo trudne w analizie projektowej. Do tego wymagane jest ogromne doświadczenie, gdyż nie wszystko da się przewidzieć i ująć, zarówno w sferze modelowania cyfrowego, jak i praktyce. Skomplikowane i wymagające zaawansowanej analizy matematycznej procedury obliczeniowe nie są powszechnie znane i wymagają nieprzeciętnej wiedzy. Z tego powodu niestety często się zdarza, że projekty nowych lub analizy istniejących budowli pod kątem wzbudzenia wirowego są pomijane w obliczeniach, bagatelizowane z nieświadomości lub wykonywane bardzo pobieżnie. Skutki takiego podejścia powodują, że poziom bezpieczeństwa budowli wysokich i monumentalnych nie jest właściwie zapewniony. Dostrzegliśmy te niechlubne praktyki na rynku i aby je wyeliminować, opracowaliśmy i wdrożyliśmy specjalne rozwiązania konstrukcyjne, które pozwalają na likwidację stanów awaryjnych lub poprawę bezpieczeństwa i niezawodności budowli. Nasz unikalny system tłumienia uwzględnia możliwość zabudowy na obiektach istniejących bez poważnej ingerencji w ich konstrukcję. Przy tym jego skuteczność jest najwyższa na rynku.

Czy często dyrektywy unijne związane np. z ochroną środowiska czy wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej wpływają na zmiany w opracowywaniu nowych technologii, strategii firmy, a nawet zmian w samych inwestycjach?  
Obserwujemy bacznie wszystkie nowe tendencje i planowane zmiany w przepisach zarówno w kwestii projektowania, jak i wymogów ochrony środowiska. Silny nacisk instytucji europejskich na te zagadnienia motywuje nas do działań prewencyjnych. Im szybsza reakcja, tym więcej mamy czasu na opracowanie nowych rozwiązań oraz ich sprawdzenie i wdrożenie. Jest to dla nas naturalne i powoduje, że po porostu jesteśmy konkurencyjni i silniejsi na rynku.

Specjalizujecie się głównie w kominach przemysłowych. Jak Pan ocenia poziom kwalifikacji pracowników w prowadzeniu robót na wysokościach w Polsce? Czy szkolicie pracowników wykonujących modernizacje, remonty i rozbiórki?
Obecnie w Polsce poziom wyszkolenia kadry i oferty ośrodków szkoleniowych jest dość wysoki. Problemem jest jednak uzyskanie wszechstronnych specjalistów mogących zgodnie z przepisami prowadzić prace remontowe i montażowe na wysokości wraz z użyciem specjalistycznego sprzętu. Oprócz samych kursów do prac z użyciem technik dostępu linowego często potrzebne są uprawnienia UDT do obsługi wciągarek i rusztowań wiszących, uprawnienia hakowego, kwalifikacyjne energetyczne w gr. 1 i 2, spawalnicze, pracy w atmosferze wybuchowej ATEX, ratownictwa w przestrzeniach zamkniętych itp. Praca w elektrowniach i zakładach przetwórczych często wymaga posiadania ich wszystkich. W związku z takimi wymogami nasi pracownicy przechodzą praktycznie wszystkie szkolenia. W ramach posiadanego ISO 18001 i wdrożonych procedur na bieżąco uzupełniamy brakujące lub wygasające uprawnienia.

Jakie jest zaplecze badawczo-laboratoryjne w Państwa firmie?
Stworzyliśmy od podstaw system opomiarowania i analizy dynamicznej dedykowany dla pomiarów sprawdzających istniejących obiektów wysokich. Na bazie tego systemu zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i wdrożyliśmy aparaturę pomiarową w wersji light, którą możemy montować na prototypach, modelach i tłumikach sprawdzanych przed instalacją. Do tego udało się wykonać specjalistyczne oprogramowanie analizujące drgania wielopostaciowe z możliwością separacji sygnałów i częstotliwości drgań. Pozwala to na precyzyjne analizowanie poszukiwanych parametrów i bardzo dokładne określanie błędów pomiarów. Wszystkie nowe rozwiązania sprawdzamy z udziałem specjalistów z wyższych uczelni technicznych z dziedziny dynamiki budowli oraz technik pomiarowych.

Czym zaskoczy nas w najbliższym czasie PBP EMKA?
Podchwytliwe pytanie. Ująłbym to jednak inaczej. Nasza strategia to zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności. Nasz klient musi mieć głębokie przekonanie, że usługa lub produkt, który zamawia, spełni jego oczekiwania na najwyższym możliwym poziomie. Nie powinniśmy go zaskakiwać. Raczej niech ma pewność, że to, czego sobie życzy, zostanie spełnione profesjonalnie i w uzgodnionym terminie.

 


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018

otrzymała również firma 


Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego EMKA Sp. z o.o. Sp. k.

Luborzyca 221, 32-010 Kocmyrzów
tel. 12 387 05 01
www.emka.krakow.pl

 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie EVIONICA