Kreator
Budownictwa Roku

— 2018 —

PRZEMYSŁAW GEMEL

market manager Central and Eastern Europe BASF Master Builders Solutions

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018 otrzymała również firma

BASF Polska Sp. z o.o.

Przed 2013 rokiem pracował w BASF jako global key account manager odpowiedzialny za współpracę z klientem prowadzącym działalność w 26 krajach. Z firmą BASF związany od początku jej działania na rynku profesjonalnej chemii budowlanej w Polsce. Odpowiedzialny za kraje bardzo różne kulturowo oraz będące na różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Świetny strateg i naturalny przywódca. Profesjonalny i konsekwentny w działaniu. W latach 2008–2012 wiceprezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego.

Działania na rzecz ekologii i ergonomii są w genach BASF

 

BASF to już nie tylko firma, ale światowa marka. Działacie na wielu rynkach. Wasze motto to „We create chemistry – tworzymy chemię”. Nad czym dziś pracujecie najintensywniej, jeśli chodzi o zaawansowane technologie i produkty?
BASF to faktycznie koncern z ogromnym potencjałem innowacyjnym. To, co obecnie wyznacza kierunki naszych działań, to kilka światowych megatrendów. Przede wszystkim zauważalna jest urbanizacja. Miasta rozrastają się, a ludzie migrują ze wsi i mniejszych miasteczek w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Od wielu branż, w tym również od budownictwa, wymagany będzie poważny krok w kierunku innowacyjnych rozwiązań. W BASF pracujemy nad inteligentnym użyciem surowców, oczyszczaniem powietrza, nowymi materiałami konstrukcyjnymi i izolacyjnymi. Bardzo ważny dla nas jest także temat recyklingu. W wielu miejscach na świecie można zobaczyć nasze pokazowe domy, których zużycie energii jest bliskie zeru. Poprzez szereg innowacyjnych rozwiązań w znaczący sposób możemy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Promujemy produkty jak ecovio® zastępujące plastik w jednorazowych opakowaniach, torebkach itp. Jest to w pełni kompostowalny materiał nie wpływający na środowisko. Wiele naszych rozwiązań izolacyjnych, jak np. Bastotect® oprócz izolacji termicznej zapewnia rewelacyjne wygłuszenie. Ponadto w chemii budowlanej wprowadziliśmy szereg nowoczesnych rozwiązań o wieloletniej trwałości, np. posadzki dla przemysłu spożywczego Ucrete, powłoki do zbiorników, dachów, parkingów i basenów Masterseal oraz domieszki do betonów pozwalające na wznoszenie jeszcze wyższych budynków MasterEase, a wiele innych nie sposób już nawet wymienić.

Jako profesjonaliści udoskonalacie produkty oraz łączycie poszczególne ich właściwości po to, aby były jak najbardziej funkcjonalne w użytkowaniu. Czy takim przykładem są posadzki Ucrete?
Tak, Ucrete są już na całym świecie uznawane za posadzki o najwyższej odporności chemicznej, termicznej, a także antybakteryjnej. Ich zastosowanie na masową skalę w przemyśle spożywczym podyktowane jest bardzo wysokimi wymaganiami w obszarze higieny. Ucrete to już cała gama posadzek, oferująca nie tylko różne kolory, klasy antypoślizgowości, odporność na szok termiczny w zakresie temperatur od -40°C do +130°C, ale również możliwość układania w mroźniach. Do tego są szybkosprawne, bo można je użytkować już po 5 godzinach od ułożenia.

Obecnie waszym flagowym programem jest BASF System Partner. Kto jest jego głównym adresatem i jakie są jego najważniejsze założenia?
Zgadza się. BASF System Partner (BSP) to unikatowy na skalę światową program przeznaczony dla naszych najlepszych wykonawców, aplikatorów, ale jego beneficjentami tak naprawdę są inwestorzy. Głównym powodem jego stworzenia były wyniki zleconych przez nas badań, które miały na celu identyfikację przyczyn niepowodzeń projektów budowlanych w Europie. Dzięki nim poznaliśmy faktory decydujące o wysokości ryzyka, którym projekt jest obciążony już na etapie samego planowania. Są to: wybór odpowiedniej technologii oraz wykonawcy. Podejmując tylko dwie odpowiednie decyzje, inwestor jest w stanie ograniczyć ryzyko niepowodzenia projektu nawet o 40%! Dlatego też naszym celem jest szerzenie świadomości wśród decydentów rynku budowlanego, jak ważne są decyzje podejmowane na etapie planowania projektu. Ten program jest dla nas naturalnym i logicznym rozszerzeniem oferowanego portfolio produktów. Jako producent zaawansowanych rozwiązań dla budownictwa chcemy mieć pewność, że zostaną one wykonane w odpowiedni sposób wraz z najwyższą dbałością o instrukcje aplikacji. Do naszego programu zapraszamy firmy, które darzymy zaufaniem. Partnerzy BSP przechodzą szereg zaawansowanych szkoleń technicznych i stają się ekspertami w wybranych przez siebie specjalizacjach. Dzięki współpracy opartej na mocnych podstawach gwarantujemy, że projekt realizowany w oparciu o produkty BASF przez certyfikowanego Partnera BSP będzie obciążony zdecydowanie niższym ryzykiem, aniżeli 90% projektów na rynku.

Patrząc na Państwa pracę, można powiedzieć, że wybiegacie w przyszłość, a konkurencję chcecie pokonać, tworząc chemię i nowatorskie technologie, które sprawdzają się w bardzo trudnych i agresywnych warunkach, jak np. w oczyszczalniach ścieków.
Tak, nasza najnowsza powłoka MasterSeal 7000 CR to produkt oparty o zupełnie nowy, opracowany od podstaw w BASF surowiec Xolutec. Przy zachowaniu elastyczności porównywalnej do najlepszych w tej klasie powłok polimocznikowych oferuje rewelacyjną wręcz odporność chemiczną. Już kilka oczyszczalni ścieków w Polsce zastosowało tę technologię. Ich wyzwaniem jest wciąż rosnąca agresywność chemiczna ścieków związana ze zmniejszonym zużyciem wody przez urządzenia gospodarstwa domowego. Doprowadziło to do sytuacji, w której większość obecnych na rynku rozwiązań nie zapewniała ochrony zbiorników dłuższej niż rok. Jak pokazują niezależne raporty, po upływie 5 lat użytkowania powłoki w agresywnym środowisku nie zauważono żadnych oznak jej zniszczenia. Zapewniając wieloletnią odporność, ograniczamy w sposób znaczący liczbę koniecznych remontów, a co za tym idzie – również koszty działalności oczyszczalni. Ten materiał także świetnie sprawdza się w innych branżach: chemicznej, energetycznej, w kopalniach i przetwórstwie metali.

Nowe technologie, nowe produkty i innowacje to jedno, a człowiek i natura też mają swoje wymagania. Czy BASF w swoich działaniach bierze pod uwagę wciąż zmieniające się warunki ekologiczne i ergonomiczne?
O ekologii i ergonomii wspomniałem na początku. Nasze działania ukierunkowane są na takie użycie surowców, aby jeszcze wiele pokoleń na ziemi nie odczuwało skutków obecnej działalności. To jest w genach BASF. Nasza największa fabryka powstała w duchu niemieckiej koncepcji verbund. Oznacza to, że odpady z jednej linii produkcyjnej są wykorzystywane jako surowce w następnej. Wieloletnia ewolucja tego zakładu sprawiła, że nie produkuje on żadnych odpadów. Wręcz przeciwnie, nawet woda z rzeki Ren, której używamy do chłodzenia reaktorów, jest oczyszczana i trafia do niej w lepszym stanie niż ta, którą pobieramy. Ergonomia to przede wszystkim materiały przyjazne człowiekowi. Takie, które sprawiają, że nasze życie jest zdrowsze, a środowisko czystsze. Mamy szeroką gamę pian dla przemysłu meblarskiego, rozwiązań izolacyjnych dla budownictwa branży samochodowej i lotniczej, jak i wiele innowacyjnych środków ochrony roślin, rozwiązań dla branży kosmetycznej czy też chemii gospodarstwa domowego. Niemal każdy nowy produkt jaki wprowadzamy, to milowy krok w obszarach ekologii i ergonomii.

Tworzycie grupy ekspertów, wykonawców, aplikatorów waszych systemów. Podkreślacie, że bierzecie odpowiedzialność za ich szkolenia i rozwój. Czy stąd m.in. zrodził się pomysł napisania książki, którą specjaliści, naukowcy, a także czytelnicy z podstawową wiedzą określili mianem doskonałego kompendium wiedzy czy poradnika, który łączy teorię z praktyką?  
Tak. Naszym założeniem rzeczywiście było stworzenie poradnika (kompendium wiedzy) dla wszystkich osób biorących udział w procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem technologii MasterSeal M 689, począwszy od etapu planowania inwestycji, poprzez jej realizację, po odbiory wykonania prac. Dlatego jej zawartość jest tak obszerna i zaczyna się od definicji i opisów materiałów ujętych w tym opracowaniu, wraz ze szczegółową charakterystyką ich parametrów technicznych i właściwości użytkowych, ułatwiającą podjęcie decyzji, czy aby na pewno ta technologia będzie optymalnym wyborem w przypadku planowanej inwestycji. Są tam też opisy poszczególnych czynności wraz z listą zagrożeń, które mogą pojawić się  w trakcie realizacji prac, oraz ze wskazówkami, jak ich uniknąć. Ponadto są informacje dotyczące aspektów, które należy brać pod uwagę przy powykonawczym odbiorze prac przez inspektorów ze strony nadzoru inwestorskiego wraz z instrukcjami użytkowania i czyszczenia.

Jest Pan jednym z założycieli Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, a do tego był Pan wiceprezesem Producentów Betonu Towarowego. Jakie dostrzega Pan najistotniejsze problemy w tej branży?
Branża budowlana stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich w ostatnich latach w Polsce i rejonie Europy Centralnej są rosnące koszty pracy oraz brak wykwalifikowanych pracowników. To duża szansa dla takich firm jak BASF na wprowadzenie rozwiązań, które w znacznym stopniu skracają czas budowy, ułatwiają jej wykonanie lub pozwalają na pracę znacznie mniejszym zespołom. Mamy za sobą kolejne bardzo gorące lato, co niechybnie oznacza dyskusję na temat kolejnych kroków w ograniczeniu emisji CO2. To wielkie wyzwanie dla przemysłu cementowego. Z całą pewnością w niedalekiej przyszłości będzie musiał pojawić się na rynku materiał alternatywny, którego produkcja nie będzie miała tak dużego wpływu na środowisko naturalne. Połączone siły liderów branży z pewnością będą w stanie sprostać temu wyzwaniu.

 


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2018

otrzymała również firma 

 

BASF Polska Sp. z o.o.
Master Builders Solutions

ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
www.master-builders-solutions.basf.pl

 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie EVIONICA