Kreator
Budownictwa Roku

— 2017 —

Pruszyński Sp. z o.o.

 

ul. Sokołowska 32B, Sokołów, 05-806 Komorów, tel. 22 738 60 00
www.pruszynski.com.pl

 

Firma Blachy Pruszyński, producent pokryć dachowych i systemów elewacyjnych, inwestuje w rozwój i rozszerza swoją ofertę wyrobów budowlanych o płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym PIR.

 

W zgodzie ze środowiskiem naturalnym

Grupę Pruszyński tworzy 20 spółek działających na terenie Polski, Czech, Ukrainy, Rumunii, Węgier, Białorusi oraz Litwy. Jest jednym z największych producentów stalowych pokryć dachowych oraz systemów elewacyjnych w Europie. Wytwarza również materiały wykończeniowe, kasety, kasetony elewacyjne, panele ścienne, sufity oraz akcesoria do systemów gipsowo-kartonowych. Ponadto produkuje wyroby z metali kolorowych oraz okna i drzwi drewniane.
Filary grupy stanowią firmy:
■ Blachy Pruszyński – producent m.in. blachodachówek, blach trapezowych, płyt warstwowych oraz profili zimnogiętych
■ Punto Pruszyński – producent m.in. paneli aluminiowych
■ Metkol Pruszyński – firma sprzedająca metale kolorowe
■ Extral – producent profili aluminiowych.
Grupa Pruszyński jest dostawcą materiałów i technologii stosowanych do realizacji największych inwestycji w kraju. Brała udział w budowie fabryki Toyoty w Wałbrzychu, nowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i toru kolarskiego w Pruszkowie.
W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem rynku budowlanego nie tylko na systemy ścian osłonowych przeznaczonych dla budownictwa halowego, przemysłowego i użyteczności publicznej, lecz także dla budynków biurowych, administracji publicznej, obsługi bankowej, hal sportowych i pływalni, firma Blachy Pruszyński ciągle rozszerza swoją ofertę handlową. Nastąpiło odejście od dawno utartych stereotypów, co stwarza duże możliwości dla architektów i projektantów. Szeroka gama niekonwencjonalnych kształtów oraz bogata kolorystyka umożliwiają wtopienie się obiektów już w istniejący krajobraz oraz symbiozę z otaczającym środowiskiem naturalnym. W ten sposób zostały wprowadzone do oferty firmy oprócz blach trapezowych panele, kasetony i blachy faliste. Są one uniwersalne, mogą stanowić rozszerzenie rozwiązań fasadowych systemu lekkich ścian osłonowych opartych na bazie kaset stalowych, płyt warstwowych lub być montowane na niezależnych obiektach. Są to elementy modułowe gięte lub płaskie. Oferowane wyroby budowlane wykonane są z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Jako zabezpieczenie przed procesem korozyjnym stosuje się powłoki metaliczne oraz organiczne. Materiały i zabezpieczenia, z których produkowane są lekkie ściany osłonowe, gwarantują szerokie zastosowanie, tj. w środowiskach o bardzo wysokiej agresywności kategorii korozyjnej. Dzięki użyciu materiałów tego typu elewacje są trwałe, nie ulegają zniszczeniu i są w stanie przetrwać przez wiele dziesięcioleci, w trakcie których nie tracą swoich walorów estetycznych oraz konstrukcyjnych.

W 2016 roku firma uruchomiła najnowocześniejszą w Europie linię do wytwarzania, w sposób ciągły, płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PIR. Rozpoczęcie nowej produkcji to nie tylko rozszerzenie oferty, ale również wiele dodatkowych obowiązków dla firmy. Należało m.in. wykonać Wstępne Badania Typu, dzięki którym wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu i stosowany na rynku krajowym oraz zagranicznym, a także rozbudować zakładową kontrolę produkcji o kolejne elementy. Należą do nich: urządzenie do badania właściwości materiałowych (wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie oraz zginanie), komora do badania zapalności wyrobów budowlanych metodą działania małego płomienia, komora solna do badania odporności korozyjnej powłok organicznych, lambdomierz do weryfikacji przewodności cieplnej materiałów stanowiących rdzeń płyt warstwowych oraz komora do badań starzeniowych. Dzięki tak szerokiemu systemowi kontroli do minimum ograniczone jest ryzyko złej jakości wytwarzanego wyrobu budowlanego, jakim są wyroby budowlane z oferty firmy Blachy Pruszyński. Ponadto, możemy w sposób ciągły sprawdzać jakość materiałów dostarczanych przez naszych partnerów, w celu eliminowania ewentualnych usterek jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego.

Firma Blachy Pruszyński ma w swojej ofercie m.in. system ściennych płyt warstwowych PWS – W PRUSZYŃSKI, PWS – W „EKO”, PWS – WA PRUSZYŃSKI oraz PIRTECH. Składają się one z dwóch okładzin ze stali oraz z rdzenia (odpowiednio wełna mineralna, sztywna pianka poliuretanowa typu PIR). Zadaniem okładzin jest przenoszenie naprężeń normalnych, natomiast rdzeń jest odpowiedzialny za przenoszenie naprężeń stycznych oraz utrzymanie stałego dystansu między okładzinami. Na okładziny płyt stosowane są stalowe blachy zabezpieczone warstwą cynku, pokrytą jedną z wielu oferowanych powłok organicznych (m.in. poliester SP, PVDF, PUR). Duża paleta kolorystyczna, bogata gama profilowań blach okładzinowych, montaż w układzie poziomym lub pionowym umożliwia zastosowanie płyt warstwowych w budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej. Możliwość tak szerokiego zastosowania wynika także z tego, że cały asortyment płyt warstwowych jest w pełni przebadany i zweryfikowany w akredytowanych laboratoriach w Polsce i za granicą. Dzięki temu architekt przystępujący do pracy ma pełną świadomość możliwości, jakie oferuje dane rozwiązanie.
Na uwagę zasługują również lekkie ściany osłonowe na bazie kaset stalowych, które składają się z kaset stalowych wzdłużnych (pełne lub perforowane) oraz blach elewacyjnych o bardzo szerokiej gamie kolorystycznej i wielu kształtach – blachy trapezowe, blachy faliste, kasetony i panele. Blachy elewacyjne mogą być montowane zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Warstwę izolacyjną stanowią płyty ze skalnej wełny mineralnej grubości od 140 mm do 240 mm. W przypadku lekkich ścian osłonowych na bazie kaset stalowych w żadnym miejscu nie występuje mocowanie łącznikami przelotowymi. Dotyczy to całej ściany, dzięki czemu zostało zminimalizowane powstawanie mostków termicznych.
W przypadku bezpieczeństwa pożarowego lekkie ściany osłonowe są w stanie spełnić bardzo wysokie wymagania. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie, nawet w obiekcie o klasie odporności pożarowej A. Ponadto, w szczególnych sytuacjach mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego, ponieważ spełniają kryteria odporności ogniowej REI.
Lekkie ściany osłonowe charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami pod względem izolacyjności akustycznej i pochłaniania dźwięku, co przy obecnej walce z hałasem stanowi ważny argument w trakcie podejmowania wyboru technologii do budowy obiektu.
Na podstawie przeprowadzonych badań w akredytowanych laboratoriach uzyskano następujące wyniki:
■ izolacyjność – w zależności od głębokości kasety, grubości zastosowanych blach oraz grubości wełny mineralnej mieści się w przedziale od 36 dB do 52 dB
■ współczynnik pochłaniania dźwięku – w zależności od stopnia perforacji kształtuje się na poziomie od 0,55 do 0,95.

Korzyści ze stosowania lekkich ścian osłonowych firmy Blachy Pruszyński:
■ szybkość i łatwość montażu
■ wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego
■ bardzo dobra izolacyjność termiczna
■ bardzo dobra izolacyjność akustyczna oraz wysoki poziom pochłaniania dźwięku
■ możliwość rezygnacji przy budowie z ciężkiego sprzętu
■ wyraźne zmniejszenie zapotrzebowania na ciężkie środki transportu
■ możliwość łatwego demontażu i powtórnego montażu, np. w przypadku zmiany technologii w obiekcie z tą obudową
■ niemal całkowite uniezależnienie robót montażowych od warunków atmosferycznych
■ system oparty na bazie kaset stalowych umożliwia stosowanie w konstrukcjach hal, bez konieczności użycia rygli (kasety mocowane bezpośrednio do słupów)
■ eliminację robót wykończeniowych
■ możliwość odzysku większości elementów i powtórnego ich zastosowania w przypadku wystąpienia demontażu
■ możliwość współpracy z różnymi typami konstrukcji
■ duża różnorodność kształtu blach elewacyjnych
■ szeroka paleta kolorystyczna
■ możliwość stosowania w obiektach w kombinacjach z innymi rozwiązaniami elewacji.

Przytoczone zalety lekkich ścian osłonowych firmy Blachy Pruszyński świadczą o tym, że są rozwiązaniami wysokiej jakości, spełniającymi najbardziej wyszukane oczekiwania inwestorów, architektów oraz wykonawców. Szeroka paleta kolorystyczna, bogata gama kształtów i bardzo dobre właściwości mechaniczne umożliwiają zastosowanie tego typu rozwiązań w budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej.

Oprócz produkcji i wsparcia technicznego firma Blachy Pruszyński prowadzi, zakrojoną na szeroką skalę, działalność edukacyjną i szkoleniową. Na terenie zakładu organizowane są coroczne warsztaty dla dekarzy. Podczas dwutygodniowych zajęć uczestniczy w nich około 1600 osób. W trakcie szkoleń nasi partnerzy zapoznają się z tajnikami produkcji, poznają zakres oferowanego asortymentu oraz szczegóły techniczne naszych wyrobów, a także są edukowani w zakresie montażu. Firma Blachy Pruszyński jest wyposażona w centrum szkoleniowe, w którym to każdy uczestnik warsztatów może nie tylko pogłębić swoją wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną.
Firma Blachy Pruszyński od wielu lat organizuje specjalistyczne zajęcia dla studentów wyższych uczelni technicznych. W zależności od specjalizacji danego rocznika zajęcia są dostosowane tematycznie do jego potrzeb – np. zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego, ochrona przed hałasem czy problematyka obliczeń statycznych. Bloki wykładowe najczęściej podzielone są przerwą na zwiedzanie części produkcyjnej. Szczegółowy program zawsze jest uzgadniany z opiekunem dydaktycznym grupy. W przypadku braku możliwości przyjazdu studentów nasi wyspecjalizowani pracownicy przeprowadzają wykłady na uczelni.

Od wielu lat Blachy Pruszyński współpracuje z jednostkami badawczo-naukowymi w Polsce i za granicą. Nasza firma jest członkiem wielu organizacji w Polsce i Europie. Bierze udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Dzięki takim działaniom wzmacniamy pozycję naszego kraju na arenie europejskiej, jak również wpływamy na rozwój i postęp w zakresie lekkiej obudowy.

Projekt i wykonanie EVIONICA