Kreator
Budownictwa Roku

— 2017 —

Tomasz Sulimierski

prezes zarządu DS-T Sp. z o.o.

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2017 otrzymała również firma

DS-T Sp. z o.o.

 

Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej z nostryfikacją RIBA. Od początku działalności zawodowej związany z rodzinną firmą DS-T jako projektant. Od 7 lat jest prezesem zarządu. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Ma duże doświadczenie w projektowaniu i realizacji obiektów przemysłowych, mieszkaniowych i zabytkowych. W czasie wolnym pasjonat narciarstwa i sportów wodnych.

Specjalizacja gwarantem sukcesu

Firma DS-T ma bardzo szeroki zakres działalności: od doradztwa inwestycyjnego, projektowania wielobranżowego, po realizację inwestycji. W której z tych dziedzin się specjalizujecie?
Gdy rozpoczynałem karierę zawodową, uważałem, że specjalizacja jest dla projektanta bardzo istotna i ma ogromny wpływ na jego dalszy rozwój. Ponieważ DS-T zajmowało się głównie architekturą przemysłową i dla mnie ten temat był bliski – rozwijałem tę dziedzinę w działalności firmy. Realizacja zaprojektowanych obiektów stanowiła dużą część naszej aktywności i była bardzo satysfakcjonującym ukoronowaniem pracy projektowej.
Uczestniczyliśmy w procesie powstawania i zasiedlania zaprojektowanego obiektu, dzięki czemu zyskaliśmy wiele ciekawych doświadczeń. Projektant uczy się stawiać czoło wynikom swojej pracy przeniesionej z papieru i komputera w realny świat. Z czasem okazało się, że rynek realizacji obiektów wielkogabarytowych jest coraz trudniejszy i firma otwierała się na nowe projekty, w tym na działalność deweloperską – projektowanie i realizację obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych. Nasi projektanci z każdą kolejną realizacją starają się stworzyć coraz lepsze i ciekawsze obiekty, zarówno pod względem technologii i ergonomii, jak i estetyki. Ponieważ na przestrzeni lat sytuacja na rynku budowlanym uległa zmianie, firmy projektowo-realizacyjne musiały odpowiadać na nowe potrzeby rynku. Stąd też i w mojej strategii pojawiło się otwarcie na nowe wyzwania i poszerzenie naszej działalności o nowe pola tematyczne.

Zatem oprócz architektury przemysłowej – biurowców i hali wielkogabarytowych– pojawiają się też inne tematy?
Tak, już wspomniana architektura mieszkaniowa wielorodzinna, rezydencje, domy jednorodzinne, a nawet projekty związane z rewaloryzacją i odbudową obiektów zabytkowych. Główną gałęzią naszej działalności jest jednak wciąż projektowanie obiektów o charakterze magazynowo-produkcyjnym.

Jakie ma Pan marzenia jako projektant? Czy chciałby Pan zaprojektować jakiś niezwykły obiekt, który zapisze się w historii architektury?
Chyba każdy student architektury ma takie marzenie. Na jednym z warsztatów podczas studiów projektowaliśmy wieżę telekomunikacyjną – być może zaprojektowanie niezwykle wysokiego, trudnego technicznie obiektu byłoby dla mnie spełnieniem studenckich marzeń. W dojrzałej karierze zawodowej chciałbym realizować obiekty, które spełniają wszelkie oczekiwania inwestora, a jednocześnie stanowią moją wizytówkę jako architekta –istnieją w harmonii z przestrzenią, uwypuklając jej walory i nie powodują dysonansu, jak to niejednokrotnie się zdarza w dzisiejszej architekturze.

Jakie są Pana plany na przyszłość?
Dalszy rozwój firmy – podnoszenie kwalifikacji w dziedzinach, którymi się zajmujemy. Chciałbym znaleźć kompromis w dobie coraz wyższych wymagań inwestorów dotyczących jakości i terminów. Uważam, że najważniejsze są poprawność techniczna i jakość. Chcąc zatem utrzymać je na dobrym poziomie, przy bardzo szybkim tempie pracy i koordynacji projektów branżowych, nasz zespół musi wypracować metody projektowe odpowiadające potrzebom rynku. Szczególnie zależy mi, aby kolejne obiekty mieszkaniowe wielorodzinne były przyjazne dla otoczenia i stanowiły dla mieszkańców enklawę spokoju – również pod względem wizualnym.

Czy to znaczy, że będzie Pan dążył do zrównoważonego rozwoju i utrzymania dotychczasowego kursu na wysokim poziomie?
Tak, chciałbym, aby nasz zespół projektowy się rozwijał, osiągał sukcesy, ale jednocześnie mam nadzieję utrzymać dobrą atmosferę i warunki wspólnej pracy, które gwarantują inwestorowi najwyższą jakość obsługi. Myślę, że szeroko pojęte środowisko pracy ma bezpośredni wpływ na jakość produktu.

 


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2017

otrzymała również firma 

DS-T Sp. z o.o.
ul. Asnyka 16
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 92 38
www.dst.pl

 

Projekt i wykonanie EVIONICA