Kreator
Budownictwa Roku

— 2016 —

Iniekcja Krystaliczna® Autorski Park Technologiczny im. dr. inż. Wojciecha Nawrota

ul. Corazziego 2/13, 00-087 Warszawa, tel. 601 328 233
www.i-k.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016 otrzymał również
Maciej Nawrot, współwłaściciel Iniekcji Krystalicznej®

Iniekcja Krystaliczna® to technologia wytwarzania poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej typu mineralnego, której trwałość jest praktycznie nieograniczona. Dzięki temu można skutecznie osuszyć obiekty budowlane z wilgoci podciąganej kapilarnie z gruntu.

 

Trwałe osuszanie budynków

Dr inż. Wojciech Nawrot jest autorem technologii Iniekcja Krystaliczna®, która jest pierwszym na świecie wdrożeniem w skali technicznej zjawiska samoorganizacji kryształów. Za termodynamiczne uzasadnienie tego zjawiska w postaci uogólnionego równania matematycznego prof. I. Prigogine otrzymał w 1977 r. nagrodę Nobla. Oryginalnym osiągnięciem dr. inż. Wojciecha Nawrota jest wynalezienie i praktyczne opracowanie metody świadomego i celowego kierowania tym unikalnym zjawiskiem. Prace te poprzedzone były 11-letnimi badaniami teoretycznymi nad symulacją równania ogólnego I. Prigogina, a ich wyniki wyprzedziły o wiele lat rezultaty uczonych amerykańskich z Indiana University w tej samej dziedzinie. Dzięki zastosowaniu zjawiska samoorganizacji kryształów dr inż. Wojciech Nawrot opracował rozwiązanie techniczne, które umożliwia tworzenie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych w murach budowli zawilgoconych podciąganiem kapilarnym. Utworzona w ten sposób struktura w ciałach kapilarno-porowatych jest podobna do wąskoszczelinowych pierścieni, które można praktycznie spotkać w naturze w systemach geologicznych (tzw. pierścienie Lieseganga).

Technologia Iniekcja Krystaliczna® jest stosowana do wytwarzania izolacji w zawilgoconych obiektach wzniesionych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych podciągających kapilarnie wilgoć, przy różnej grubości ścian oraz różnym stopniu zawilgocenia i zasolenia. Iniekcja Krystaliczna® jest technologią opartą na oryginalnej koncepcji autora, dr. inż. Wojciecha Nawrota, polegającej na wykorzystaniu tzw. mokrej ścieżki. Nie przewiduje wstępnego osuszania ani odsalania murów, a nawet wręcz przeciwnie – zakłada wykorzystanie cieczy kapilarnych do penetracji metodą dyfuzyjną, a następnie krystalizacji uszczelniającej pory i kapilary materiału budowlanego. W efekcie otrzymywana jest skuteczna i ekologiczna izolacja przeciwwilgociowa o wielopokoleniowej trwałości,  spełniająca kryterium wodoszczelności, gazoszczelności oraz izolacji elektrycznej.

Za opracowanie i wdrożenie do praktyki budowlanej Iniekcji Krystalicznej® autor uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia w kraju i za granicą. Jako jedyny na świecie wynalazca został nagrodzony kompletem siedmiu złotych medali z wyróżnieniem na najbardziej prestiżowych kontynentalnych wystawach wynalazków w Brukseli (1993 r.), Genewie (1995 r.), Pittsburghu-USA (1996 r.),
Pekinie (1996 r.), Casablance (1997 r.), Norymberdze (1997 r.) i w Moskwie (2001 r.) oraz nagrodami specjalnymi: Rosyjskiej Akademii Nauk (1996 r.) i Chińskiej Akademii Nauk (1996 r.).
W 2001 r. w czasie trwania wystawy wynalazków w Moskwie został przyjęty, dotychczas jako jedyny Polak, do Międzynarodowej Akademii Odkryć Naukowych i Wynalazków. Akademia ta powstała w 1948 r. w wyniku uchwały ONZ w Genewie. Jej siedzibą jest obecnie Moskwa, a przewodniczącym prezes Rosyjskiej Akademii Nauk, który był wprowadzającym dr. inż. Wojciecha Nawrota do tej właśnie Akademii. Na wniosek Światowej Organizacji Wynalazków dr inż. Wojciech Nawrot został odznaczony przez króla Belgii Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim. American Biographical Institute of USA przyznał mu tytuł Man of the Year 2006, a World Congress of Science – medal i certyfikat Lifetime Achievement Award Contribution to Application Prigogine Theory for Civil Engineering.
Krajowe wyróżnienia to: nagroda Rektora Wojskowej Akademii Technicznej (1991 r.), dyplom Uznania Przewodniczącego KBN – sześciokrotnie (1993–2001 r.), dyplom Ministra Przemysłu i Handlu (1995 r.), tytuł Wynalazcy Roku Wojska Polskiego (1995 r.), medal Ministra Kultury i Sztuki (1996 r.), dyplom Ministra Obrony Narodowej – trzykrotnie (1996 r., 2000 r. i 2002 r.), medal Cztery Wieki Stołeczności Warszawy od Prezydenta Warszawy (1998 r.), Złoty Inżynier 2002 „Przeglądu Technicznego”, dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski na świecie (2009 r.), tytuł Kreator Budownictwa Roku – trzykrotnie (2013 r., 2014 r., 2015 r.) nadany przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Obecnie technologia Iniekcja Krystaliczna® jest wdrażana i rozwijana przez współautorów rozwiązań patentowych – mgr. inż. Macieja Wojciecha Nawrota i Jarosława Wojciecha Nawrota w ramach Autorskiego Parku Technologicznego.

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016 otrzymał również Maciej Nawrot, współwłaściciel Iniekcji Krystalicznej®
Projekt i wykonanie EVIONICA