Kreator
Budownictwa Roku

— 2016 —

Keller Polska Sp. z o.o.

 

ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 448 92 00
www.keller.com.pl

Od momentu powstania w 1996 roku Keller Polska Sp. z o.o. – krajowy lider rynku usług geotechnicznych – świadczy profesjonalne usługi w zakresie projektowania oraz wykonawstwa wzmacniania i uszczelniania podłoża gruntowego, a także głębokiego fundamentowania, z zachowaniem jak najniższego ryzyka dla klientów
i pracowników.

Geotechnika bez ryzyka

Keller Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład Keller Group plc z siedzibą w Londynie, wiodącego koncernu międzynarodowego specjalizującego się w geotechnice. Keller istnieje od 1860 roku i obecnie swoim zasięgiem działania obejmuje prawie wszystkie kontynenty: Europę, Azję, Amerykę Północną i Południową, Afrykę i Australię – łącznie ponad 40 krajów.

W Polsce Keller ma swoją siedzibę w Ożarowie Mazowieckim k. Warszawy oraz oddziały: w Gdyni, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. W ramach Regionu Europy Północno-Wschodniej, zarządzanego z Polski, firma realizuje również projekty geotechniczne na terenie Kazachstanu, Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Skandynawii.

Działalność firmy
Silna pozycja Keller budowana była sukcesywnie. W ciągu 20 lat firma wzięła udział w realizacji ponad 2400 budów (tj. średnio 2,5 budowy tygodniowo). Wśród nich znalazły się prestiżowe projekty, takie jak wzmocnienie podłoża pod Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie i budowa tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Spółka uczestniczyła również w modernizacji większości linii kolejowych, w budowie wszystkich autostrad oraz trzech stadionów na potrzeby Euro 2012.
Firma nie ogranicza swojej działalności jedynie do rynku polskiego. Dzięki bogatemu doświadczeniu i potencjałowi zdobywa również kontrakty za granicą. Przykładem może być umowa na prace w Kazachstanie – jeden z największych kontraktów palowych na świecie prowadzony przez polskich inżynierów, obejmujący dostawę i wbicie ponad 40 tys. pali prefabrykowanych. Międzynarodowa współpraca, a zarazem globalny zasięg umożliwiają zapewnienie bogatego doświadczenia i wsparcia ze strony wybitnych inżynierów, którzy dzięki lokalnym biurom są zawsze blisko klienta. 

Technologie 
Keller dysponuje największą na polskim rynku gamą technologii geotechnicznych  – począwszy od metod konsolidacyjnych oraz „lekkich”, stosowanych przy wyborze posadowienia pośredniego, jak np. dreny prefabrykowane, zagęszczanie impulsowe i dynamiczne, kolumny żwirowe, poprzez szereg atrakcyjnych rozwiązań wykorzystywanych w przypadku posadowienia pośredniego, obejmujących m.in. specjalistyczne iniekcje, wgłębne mieszanie gruntu DSM i inkluzje betonowe, aż po metody „ciężkie”, czyli różnego rodzaju pale i ściany szczelinowe stosowane w głębokim fundamentowaniu. Całość w połączeniu z dużym potencjałem projektowym i sprzętowym oraz zapleczem całej grupy kapitałowej daje  możliwość kompleksowej realizacji złożonych projektów budowlanych, które wymagają zastosowania wielu technologii w celu optymalizacji rozwiązań. W efekcie klienci otrzymują pełen pakiet usług geotechnicznych o wysokiej jakości i unikają problemów związanych z koordynacją robót przez wielu podwykonawców.

Innowacyjność kluczem do sukcesu  
Rozwój Keller Polska opiera się na kreowaniu nowych rozwiązań oraz unowocześnianiu dotychczasowych pomysłów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji trudnych obiektów spółka zdobyła uznanie na rynku. Firma opracowała i opatentowała technologię wibroflotacji oraz kolumn żwirowych i betonowych wykonywanych wibratorem śluzowym. Jako pierwsza w Polsce i w Europie zastosowała nowoczesną technologię DSM wet przy posadowieniach obiektów budowlanych, w tym wiaduktów drogowych, elektrowni wiatrowych oraz przy uszczelnieniach podłoża i zabezpieczaniu wykopów. Keller przoduje również w zakresie innowacyjnych zmian w technologiach iniekcyjnych. Jako jedyni dotychczas w kraju wykonali kolumnę Soilcrete® (jet grouting) o średnicy 5 m. Pojawiające się nowe wyzwania są dla firmy bodźcem do ciągłego doskonalenia się i rozwoju, a to z kolei gwarantuje utrzymanie najwyższego
poziomu.

Misja i wizja, społeczna odpowiedzialność  
Keller już od wielu lat świadomie i odpowiedzialnie podejmuje liczne przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Znajdują one swoje odzwierciedlenie zarówno w strategii, jak i w działaniach operacyjnych. Misją firmy jest zagwarantowanie najwyższego bezpieczeństwa klientom i pracownikom. Hasłami przewodnimi Keller Polska są: „Geotechnika bez ryzyka” oraz „Pracuj bezpiecznie, bezpiecznie wracaj do domu”. Wszystkie prowadzone działania cechuje zachowanie zasad etyki zawodowej, dbałość o klienta, pracowników i środowisko naturalne.
Zapewnienie bezpieczeństwa na budowach jest dla firmy najważniejszym z wyzwań. Regularnie organizowane szkolenia, przejrzyste procedury, nowoczesne wyposażenie ochrony osobistej, jak również sprawny park maszynowy to tylko niektóre z podstawowych elementów strategii zarządzania. Istotne są również działania, mające na celu zminimalizowanie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne, m.in. redukcja poziomu hałasu i emisji spalin oraz system zarządzania odpadami.
Firma uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Wspiera uczelnie, koła naukowe, biblioteki. Sponsoruje lokalne akcje charytatywne oraz inicjatywy zmierzające do pogłębienia więzi społecznych.

Spojrzenie w przyszłość
O sukcesie firmy w minionym dwudziestoleciu zadecydowało połączenie myśli inżynierskiej z profesjonalnym wykonawstwem, czyli model działania „zaprojektuj i zbuduj”, który dzięki dobrym rozwiązaniom technicznym i wykonawstwu generuje wartość dodaną dla klientów. Duże znaczenie mają solidność działania i kultura firmy, za które jest ceniona.
Zarząd Keller Polska i wszyscy pracownicy mają pełną świadomość, że dotychczasowe dokonania to dobry fundament przyszłych działań, ale to nie wystarczy. Firma się zmienia i dostosowuje do nowych potrzeb, ma jasną wizję i misję, chce być dalej liderem usług geotechnicznych w Polsce oraz poza jej granicami, wyróżniając się profesjonalizmem i kulturą wykonania, najwyższym poziomem bezpieczeństwa robót i jakością. Motto firmy „Geotechnika bez ryzyka” świadczy o tym, że firma podaje rękę klientom, aby bezpiecznie przeprowadzić ich przez geotechniczną część projektu, która często jest ryzykowna. Ze zgranym, profesjonalnym zespołem firma Keller jest w stanie to robić lepiej niż inni.

Projekt i wykonanie EVIONICA