Kreator
Budownictwa Roku

— 2016 —

Soletanche Polska Sp. z o.o.

ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa, tel. 22 639 74 11
www.soletanche.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016 otrzymał również
Piotr Tytz, dyrektor generalny Soletanche Polska Sp. z o.o.

Siłą naszej firmy jest wieloletnie doświadczenie, umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz zespół odpowiedzialnych ekspertów, dążących do optymalnych rozwiązań technicznych i finansowych. Stawiamy sobie za cel dostarczanie usług najwyższej jakości i tworzenie wartościowych relacji biznesowych.

20 lat doświadczenia

Generalne wykonawstwo
W zakresie generalnego wykonawstwa oferujemy wykonawstwo żelbetowych konstrukcji obiektów kubaturowych i przemysłowych. Realizujemy kontrakty dla lokalnych przedsiębiorców. Wzmacniamy podłoża do projektów kluczowych, takich jak obiekty wysokościowe oraz prace dla przemysłu energetycznego i ciężkiego, a także pod hale produkcyjne i osiedla domów jednorodzinnych. Wykonujemy szerokoprzestrzenne wykopy, wanny szczelne, posadowienia głębokie, konstrukcje podziemne i nadziemne.

Fundamenty specjalne
Znakiem firmowym Soletanche jest budownictwo specjalistyczne związane z posadowieniem obiektów przy skomplikowanych warunkach gruntowych. Wieloletnie doświadczenie i szeroki zakres technologii umożliwiają nam kompleksową obsługę geotechniczną inwestycji. Działamy na polskim rynku od ponad 20 lat i zajmujemy wiodącą pozycję w branży. Cieszymy się wizerunkiem wiarygodnego partnera biznesowego. Nasza firma wykonuje fundamenty głębokie dla kilkukondygnacyjnych budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej: biurowców i szpitali.
Oferujemy również posadowienia instalacji przemysłowych na terenach fabryk i elektrowni.

Obiekty kompleksowe
Celem Soletanche Polska jest propagowanie budownictwa podziemnego jako zbilansowanego sposobu realizacji celów wymaganych przez współczesne społeczeństwo i nowoczesne aglomeracje miejskie. Naszym zadaniem jest połączenie możliwości przeniesienia obiektów takich jak garaże oraz systemów zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejskiego pod ziemię, co pozwoli na rozwój infrastruktury bez szkody w postaci zajmowania przestrzeni miejskiej. Proponujemy kompleksową realizację wolnostojących parkingów podziemnych i zbiorników wód opadowych. Realizacje przeprowadzamy kompleksowo: od studium wykonalności i oszacowania kosztów przez wykonanie projektu po realizację i oddanie do użytku.

Infrastruktura i transport
W ramach inwestycji dotyczących rozbudowy i modernizacji sieci komunikacyjnej miejskiej i międzymiastowej oferujemy wykonanie konstrukcji żelbetowych oraz dostarczenie kompleksowych rozwiązań posadowienia obiektów infrastruktury drogowej i kolejowej. W ramach prac realizujemy projekty wiaduktów i mostów, ciągu dróg ekspresowych, autostradowych oraz lokalnych, a także tunele w wykopie otwartym, które z powodzeniem wykonujemy w gęstej zabudowie. Realizacje z tego zakresu to: Węzeł Konotopa na drodze S8 i Węzeł Lotnisko na S2 w Warszawie oraz tunel w ciągu Trasy WZ w Łodzi.

Hydrotechnika
Specjalizujemy się w technologiach uszczelniania gruntu [sol – grunt, etanche – szczelny], zapobiegających filtracji wód gruntowych. Jako Soletanche oferujemy specjalistyczne prace geotechniczne, polegające na wgłębnym mieszaniu gruntu rodzimego z zawiesinami bentonitowymi lub cementowymi, dzięki którym zmniejsza się współczynnik filtracji gruntu. Technologie te wykorzystywane są między innymi w ramach modernizacji hydrotechnicznych budowli przeciwpowodziowych lub zabezpieczania obszarów składowisk odpadów komunalnych, a także przy realizacji części podziemnych obiektów kubaturowych.

Biuro projektowe
Wykonujemy projekty budowlane oraz wykonawcze fundamentów specjalnych obiektów kubaturowych i inżynierskich. Na etapie przetargowym opracowujemy projekty koncepcyjne pod kątem optymalizacji rozwiązania technicznego, dążąc jednocześnie do polepszenia wyniku ekonomicznego, a w ramach współpracy z działem wykonawczym dokonujemy optymalizacji projektów bazowych. Celem naszego biura projektowego jest propagowanie wiedzy i rozwiązań eksperckich, płynących z ponad dwudziestu lat pracy na polskim rynku budowlanym.

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016 otrzymał również Piotr Tytz, dyrektor generalny Soletanche Polska Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie EVIONICA