Kreator
Budownictwa Roku

— 2016 —

Maciej Nawrot

współwłaściciel Iniekcji Krystalicznej®

 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016 otrzymała również firma
Iniekcja Krystaliczna® Autorski Park Technologiczny im. dr. inż. Wojciecha Nawrota

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie rachunkowości i finansów oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku budownictwo o specjalności budownictwo ogólne. Współwłaściciel Autorskiego Parku Technologicznego im. dr. inż. Wojciecha Nawrota. Prokurent PPW AWAT Sp. z o.o. W latach 2003–2004 wraz z Katedrą Zarządzania Jakością SGH, Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji oraz Wojskową Akademią Techniczną organizował krajową konferencję „Jakość, normalizacja i kodyfikacja w aspekcie dostaw na rynki NATO i UE”. Współtwórca patentów związanych z technologią Iniekcji Krystalicznej®. Zajmuje się rozwijaniem technologii iniekcyjnych służących do wykonywania hydroizolacji oraz komplementarnych technologii izolacyjnych. Interesuje się również problematyką związaną z zabezpieczeniem obiektów budowlanych przed wodami gruntowymi i opadowymi. Wykonuje ekspertyzy i udziela opinii technicznych dotyczących przyczyn zawilgocenia budynków oraz określenia środków zaradczych. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z ekonomiką budownictwa i marketingiem usług budowlanych. Jego hobby to sporty siłowe, polska literatura kryminalna i fantastyka naukowa, historia Polski XIX i pierwszej połowy XX wieku. Jest człowiekiem towarzyskim, ceni pracę zespołową, lubi podejmować samodzielne wyzwania.

Współtwórca patentów Iniekcji Krystalicznej®

W jakich warunkach technologia Iniekcji Krystalicznej® osiąga najlepsze rezultaty?
Z obserwacji licencjobiorców Iniekcji Krystalicznej® wynika, że zdecydowanie najlepsze efekty w postaci szczelnej przepony i osuszenia zaizolowanych ścian można zaobserwować w odniesieniu do tych przegród budowlanych, gdzie przed rozpoczęciem prac zmierzono bardzo wysokie zawilgocenie, sięgające 13–15% masowych. Jest to związane ze szczelnością blokady, która uzależniona jest w dużym stopniu od dostatecznej ilości wody w strefie iniekcji, potrzebnej do budowy wiązań krystalicznych. Im bardziej zawilgocone mury, tym lepsze są efekty osuszania. Tylko w mokrych murach występują korzystne warunki do dyfuzji składników jonowych mieszaniny iniekcyjnej tworzących izolację. Technologia nie wymaga zatem wstępnego osuszania muru w strefie planowanej iniekcji. 

Czy Iniekcja Krystaliczna® jest przydatna przy termomodernizacji budynków?
Dotychczasowe rozwiązania techniczne związane z termomodernizacją często abstrahują od niezwykle ważnych problemów wiążących się z nadmiernym zawilgoceniem przegród budowlanych. Trudności te w sposób szczególny występują w starych budynkach mieszkalnych w strefie przyziemia oraz podpiwniczenia. Wspomniane zawilgocenie pojawia się na skutek kapilarnego podciągania wody z gruntu, powodowanego brakiem skutecznie działającej poziomej oraz pionowej izolacji przeciwwilgociowej. Wpływa to bezpośrednio na obniżenie izolacyjności cieplnej murów, co skutkuje także rozwojem pleśni i grzybów, które oddziałują kancerogennie i alergennie na użytkowników lokali.
Zawilgocenie muru powoduje zmniejszenie jego izolacyjności cieplnej, ponieważ im bardziej zawilgocona jest przegroda budowlana, tym gorsze są jej własności termoizolacyjne.
Zjawisko to ma wpływ na temperaturę ścian, wilgotność powietrza i temperaturę w pomieszczeniach. Dlatego też oszczędzanie energii cieplnej należy zacząć 
od osuszenia budynku. Jest to ważne ze względu na bilans energetyczny, który wiąże się także z kosztami ogrzewania.
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że samo docieplenie murów zewnętrznych budynku bez usunięcia przyczyn zawilgocenia i jego osuszenia przynosi fatalne skutki. Korozja biologiczna w tak nowo utworzonym autoklawie rozwija się szybciej niż w normalnych warunkach. Ubocznym skutkiem będzie zwiększenie zasięgu wzniosu kapilarnego. Zatem termomodernizacja budynku i jego ochrona przed wilgocią są zagadnieniami ściśle ze sobą powiązanymi. Bez sprawnej poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej samo docieplenie ścian zewnętrznych może tylko pogorszyć warunki sanitarne ze względu właśnie na korozję biologiczną.

Marka Iniekcji Krystalicznej® jako technologia osuszania budynków jest dość znana. Czy w związku tym ktoś już próbował ją podrobić?
Posiada ugruntowaną renomę na rynku krajowym. Iniekcja Krystaliczna® kojarzona jest z polską technologią, niezawodnością, innowacją i unikalnością oraz wysoką jakością. Czyni to ją jedną z najpopularniejszych technologii iniekcyjnych wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. Niestety wszystko, co popularne, z czasem zaczyna być podrabiane. Przypadek naszej firmy nie stanowi w tej kwestii wyjątku. 
Inwestycje budowlane zmuszają do dalekowzroczności. Kupując usługi i materiały dobrej jakości, zaoszczędzimy na późniejszych remontach i wymianach usterek, które często zdarzają się przy korzystaniu z podrobionych materiałów. Podróbki mogą mieć poważne wady, wpływające na ich parametry i bezpieczeństwo użytkownika.
Chcąc mieć pewność, że zastosowana technologia to Iniekcja Krystaliczna®, prace trzeba zlecać wyłącznie autoryzowanym wykonawcom, posiadającym uprawnienia licencyjne.
Ze względu na renomę naszej marki sporadycznie zdarzają się przypadki nieuczciwych przedsiębiorców, którzy próbują sprzedać swoje materiały, używając bezprawnie znaku towarowego słownego Iniekcji Krystalicznej®. Działania takie wprowadzają w błąd klientów co do pochodzenia, jakości i właściwości oferowanego materiału i usługi. Proceder ten powoduje również straty oraz wpływa negatywnie na renomę Iniekcji Krystalicznej®. W takiej sytuacji oszukany nabywca może żądać unieważnienia zawartej umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń, jak również ma prawo domagać się zaniechania jej oraz usunięcia skutków owej umowy. Sprzedawca podróbek budowlanych powinien być świadomy, 
iż podlega odpowiedzialności karnej.

 


Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2016

otrzymała również firma 

 

Iniekcja Krystaliczna® 
Autorski Park Technologiczny 
im. dr. inż. Wojciecha Nawrota

ul. Corazziego 2/13, 00-087 Warszawa 
tel. 601 328 233
www.i-k.pl

Projekt i wykonanie EVIONICA