Kreator
Budownictwa Roku

— 2015 —

Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A.

ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, tel. 61 821 04 00
www.pekabex.pl

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015 otrzymał również
Przemysław Borek, wiceprezes zarządu Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A.

Grupa Pekabex jest jednym z wiodących polskich producentów prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które wykorzystywane są w wielu obszarach budownictwa, m.in.: do budowy hal produkcyjnych i magazynowych, budynków biurowych, galerii handlowych, dworców, parkingów, mostów i wiaduktów, tuneli, a także w budownictwie mieszkaniowym. Pod względem mocy produkcyjnych oraz osiąganych przychodów Pekabex jest jednym z liderów na krajowym rynku. Prowadzi ponadto działalność w Niemczech i Skandynawii.

Przeszłość firmy związana jest z wieloma perypetiami. Proszę przybliżyć historię Pekabexu. 
Początki działalności spółki sięgają 1972 roku, kiedy powstał Poznański Kombinat Budowy Domów. Do lat 90. firma specjalizowała się w produkcji elementów konstrukcyjnych dla budownictwa mieszkaniowego. W latach swojej świetności i dynamicznego rozwoju budownictwa z wielkiej płyty Pekabex wybudował ponad 30 000 mieszkań wraz z infrastrukturą, realizowaną w systemie generalnego wykonawstwa. W latach 70. i 80. zakres działalności budowlanej był tak szeroki, że umożliwił nam podjęcie zagranicznych kontraktów. W latach 80. zrealizowaliśmy największy polski kontrakt w Północnej Afryce na budowę 475 farm rolnych i 865 zbiorników wodnych w Libii. Transformacja polskiej gospodarki w latach 90. spowodowała znaczne zmiany w firmie. Przede wszystkim zaniechano budowania domów z wielkiej płyty, co wymusiło konieczność przestawienia produkcji na inne elementy żelbetowe. Pekabex zmienił profil z masowej produkcji mieszkaniowej na zróżnicowane krótkie serie wielkowymiarowych prefabrykatów, w tym również sprężonych. Odbiorcami stali się inwestorzy budujący obiekty przemysłowe, handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty inżynieryjne. Lata 90. to również ekspansja firmy na rynki Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemiec i Skandynawii. W 1991 roku firma została przekształcona w jednoosobową spółkę skarbu państwa i zaczęła funkcjonować pod nazwą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. W 2002 roku w ramach korporacji została wyodrębniona spółka Pekabex BET Sp. z o. o., która zajmuje się działalnością produkcyjną. Firma uczestniczyła również w przygotowaniu Polski do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 – wyprodukowała i dostarczyła prefabrykaty na budowę stadionów piłkarskich w Poznaniu, Wrocławiu i Stadionu Narodowego w Warszawie. W ciągu ostatnich dwóch lat ponownie do oferty wprowadzone zostały prefabrykaty drogowo-mostowe, co oznacza ekspansję na rynek budownictwa inżynieryjnego. W tym samym okresie produkowaliśmy elementy tunelu Czajki pod Wisłą, tzw. tubingów. Pragnę zaznaczyć, że Pekabex jako jedyny zakład prefabrykacji w Polsce produkuje tubingi. Ponadto prowadzimy działalność w krajach skandynawskich, głównie w obszarze budownictwa mieszkaniowego, wielorodzinnego. Inną, znaczącą inwestycją, która została w ostatnim czasie zrealizowana, jest projekt, produkcja i montaż elektrowni Filborna w Szwecji.


Jaka jest obecnie kondycja firmy?
Pekabex jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które łączy doświadczenie i wiedzę zdobyte w ciągu kilkudziesięciu lat działalności z najnowszymi osiągnięciami prefabrykacji. Nowoczesny sprzęt i rozwinięta technologia pozwalają na roczną produkcję we wszystkich zakładach, wynoszącą łącznie ponad 75 000 m3 gotowych prefabrykatów, w tym elementów zarówno o zwiększonych gabarytach, np. dźwigary o długości ponad 40 m, i o znacznych ciężarach ponad 90 t. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii oraz efektywnemu zarządzaniu operacyjnemu mamy obecnie stabilną i silną pozycję finansową. W ostatnich latach notujemy dynamiczne zwiększenie wyników. Średnioroczny wzrost przychodów Grupy Pekabex w latach 2011–2014 wyniósł 28%, natomiast zysk netto w tym okresie rósł średnio rocznie o 45%. W 2014 roku przychody Grupy w obszarze prefabrykacji wyniosły ponad 190 mln zł. Całkowita wartość sprzedaży Grupy Pekabex zrealizowana w Polsce w 2014 roku w poszczególnych segmentach wyniosła natomiast ponad 245 mln zł, a łącznie ze sprzedażą zagraniczną – liczoną w poszczególnych segmentach – około 322 mln zł. W tym samym roku nasze przychody na rynku niemieckim wyniosły ok. 35 mln zł, a na rynkach skandynawskich wzrosły do prawie 41 mln zł. W latach 2011–2013 spółka dostarczyła prefabrykaty do ponad 200 obiektów w całej Polsce.

Korzyści ze stosowania prefabrykatów Pekabex:
 • szybkość realizacji (krótki czas wznoszenia obiektów)
 • montaż niezależny od warunków atmosferycznych (możliwość prowadzenia prac w niskich temperaturach, nawet do -20oC)
 • wysoka jakość i trwałość (wylewanie w fabryce vs. na placu budowy)
 • większa rozpiętości dzięki sprężaniu
 • większa elastyczność pracy
 • ognioodporność (niższe koszty ubezpieczenia)
 • niższe koszty eksploatacji
 • bezpieczeństwo
 • odporność na czynniki chemiczne i biologiczne
 • lepsza akustyka
 • ochrona środowiska naturalnego wynikająca z możliwości recyklingu elementów prefabrykowanych.


Spółka w 2005 roku z powodu upadłości likwidacyjnej została wycofana z obrotu na warszawskim parkiecie. Niedawno wróciła na GPW. Jakie możliwości daje taka decyzja?  
Lipcowy debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest krokiem milowym w rozwoju naszej firmy. Przekształcenie Pekabex w spółkę akcyjną pozwala na łatwiejszy dostęp do kapitału, zwłaszcza długoterminowego, o wysokiej wartości. Rośnie jednocześnie prestiż samej spółki w oczach kredytodawców, inwestorów, kontrahentów i klientów, a wraz z nim wiarygodność i rozpoznawalność marki. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko handlowe czy też kredytowe firmy, co w praktyce skutkuje wzrostem zaufania do takiego przedsiębiorstwa. W efekcie współpraca ze spółkami giełdowymi odbywa się na korzystniejszych warunkach i sprzyja lepszemu traktowaniu, np. przez instytucje finansowe. Dzięki temu firma w przyszłości może w uproszczonym trybie pozyskiwać kredyty i pożyczki z banków. Sprawne i umiejętne wykorzystanie giełdy daje możliwość zapewnienia środków na rozwój – a co za tym idzie utrzymanie lub poprawę pozycji na rynku.

W tym roku firma przejęła spółkę Kokoszki Prefabrykacja. Czy planowane są kolejne przejęcia firm?
Wysoka pozycja na rynku zobowiązuje nas do systematycznego i konsekwentnego rozwoju, zarówno ilościowego jak i jakościowego. Jako jeden z liderów prefabrykacji w Polsce zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego od dawna inwestujemy w obszary, które pomagają nam skutecznie odpowiadać na rosnące potrzeby naszych klientów. Oprócz przejęcia spółki Kokoszki Prefabrykacja pod koniec lipca 2015 roku Pekabex BET S.A. podpisał umowę dotyczącą zakupu kolejnego, czwartego zakładu, zlokalizowanego w okolicach Warszawy. Głównym warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest zgoda prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie transakcji. Mam nadzieję, że nastąpi to do 2016 roku. Włączenie kolejnego przedsiębiorstwa wpisuje się w strategię konsekwentnej ekspansji na rynku krajowym i pozwoli wzmocnić pozycję naszej firmy w rejonie centralnej i wschodniej Polski. Nabycie kolejnego zakładu jest dla nas bardzo znaczące z uwagi na fakt, że jego wartość przekracza 10% skonsolidowanych kapitałów własnych firmy.

W jakich obszarach budownictwa wykorzystywane są konstrukcje prefabrykowane Pekabex?
Zakres naszego działania obejmuje budowle wielkopowierzchniowe – infrastrukturalne, przemysłowe, energetyczne, konstrukcje inżynierskie, a także centra handlowe i multipleksy, obiekty sportowe, budynki biurowe  i mieszkaniowe, obiekty ochrony środowiska oraz projekty nietypowe, jak np. niecki fontann. Dostarczamy prefabrykaty ustrojów nośnych oraz elewacyjnych ścian warstwowych z fakturami płukanymi na budowy, które realizowane są na terenie całego kraju oraz za granicą.

Oferta nie jest ograniczona jedynie do konstrukcji prefabrykowanych. Jakie jeszcze usługi oferuje firma?  
Zleceniodawcy coraz bardziej doceniają nowatorskie i kompleksowe rozwiązania, dlatego Grupa Pekabex, poza działalnością produkcyjną, jako jeden z nielicznych podmiotów w branży oferuje także usługi związane z doradztwem technicznym, projektowaniem, transportem i montażem elementów prefabrykowanych. Spółka ma własne biuro projektowe, wyspecjalizowane w projektowaniu budynków i budowli wznoszonych z prefabrykatów – zatrudnia wysokiej klasy inżynierów z międzynarodowym doświadczeniem i współpracuje z kilkoma biurami zewnętrznymi. Ponadto gwarantujemy bezpieczny dowóz wyprodukowanych prefabrykatów, zarówno na budowy w Polsce jak i za granicą. Nasze profesjonalne i w pełni wyposażone ekipy montażowe są gotowe do zrealizowania montażu na placu budowy niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych. Pekabex ma ponadto komórkę generalnego wykonawstwa, dzięki czemu może zaoferować klientom szeroki zakres usług od fundamentów po dach, uzupełniając szkielet prefabrykowany o zakresy monolitów czy uzupełniającej konstrukcji stalowej. Oferujemy pakiety robót ziemnych, obudowy i posadzki, łącznie z oddaniem obiektów „pod klucz”. W ramach Grupy produkujemy także elementy ścienne (przeznaczone na rynek skandynawski), które są kompleksowo wyposażone w instalację elektryczną, mają zamontowane okna i parapety zewnętrzne, a także wykończone są specjalnymi tynkami strukturalnymi. Takie elementy nie wymagają dodatkowych nakładów czasowych i finansowych związanych z wykonaniem elewacji na budowie. Wykończenie strony wewnętrznej ścian wymaga wyłącznie malowania, osadzenia parapetów wewnętrznych oraz zamontowania gniazdek i włączników elektrycznych.

Co jest dla Pana priorytetem w budowaniu polityki firmy?  
Priorytetem zarządu jest utrzymanie wysokiego tempa rozwoju i budowanie wartości spółki. Chcemy być partnerem dla naszego klienta głównie poprzez oferowanie rozwiązań dopasowanych do jego wizji i oczekiwań, jednocześnie dostarczając mu innowacyjne technologie i kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne. Naszą naczelną zasadą jest zapewnienie najwyższej jakości usług i produktów we wszystkich sferach działalności. Liczne nagrody i wyróżnienia, a zwłaszcza posiadane certyfikaty jakości ISO 9001:2000 oraz Kiwa N.V., obok doświadczenia i wysokich kwalifikacji personelu, świadczą o jakości wytwarzanych przez nas prefabrykatów. Nie należy zapominać, że to przede wszystkim ludzie, dzięki którym mogą powstawać nowe przedsięwzięcia, są naszą największą wartością i solidnym fundamentem firmy.

Jakie są Pana ambicje w odniesieniu do firmy na najbliższe lata?
Chcemy być innowacyjną firmą budowlaną i inżynieryjną, realizującą coraz śmielsze wyzwania inwestycyjne. Naszą ambicją jest nie tylko jak najlepsze zaspokojenie potrzeb inwestorów, ale także budowanie obiektów, które są nowatorskimi przedsięwzięciami projektowymi, kształtującymi architektoniczny krajobraz otaczającej rzeczywistości. Chcemy być takim „budowlanym Google”. Prowadzimy duży program staży dla studentów i młodych inżynierów. Można u nas zdobyć niezbędną wiedzę oraz praktykę do uprawnień projektowych i wykonawczych. Miejsce pracy ma być bowiem nie tylko źródłem dochodów, ale także miejscem nawiązywania kontaktów, relacji towarzyskich, w którym dobrze się czujemy i w którym chcemy pracować, realizując swoje zawodowe aspiracje.
 

Tytuł Kreator Budownictwa Roku 2015 otrzymał również Przemysław Borek, wiceprezes zarządu Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A.
Projekt i wykonanie EVIONICA