Kreator
Budownictwa Roku

— 2015 —

Mostostal Warszawa SA

ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa, tel. 22 250 76 22
www.mostostal.waw.pl

 

„Naszą przewagą jest czerpanie z tradycji, naszą siłą jest innowacyjność, a zasadą działania – współpraca. Ale najważniejsze jest to, że jesteśmy stąd i tu będziemy.”

 

Mostostal Warszawa kończy w tym roku 70 lat i tym samym jest jedną z najstarszych firm na polskim rynku budowlanym. Jaki jest przepis na sukces Mostostalu Warszawa i jak spółka stara się wyróżnić na tle konkurencji?
Naszym największym kapitałem są pracownicy – mamy wysokiej klasy specjalistów i chcemy dbać o ich rozwój. Są to osoby z doświadczeniem, wykazujące duże zaangażowanie, niebojące się wyzwań i trudnych tematów. To właśnie dla nich staramy się stworzyć najlepsze miejsce pracy, dbać o ich bezpieczeństwo i wprowadzać narzędzia, które umożliwią im dalszy rozwój kompetencji zawodowych.
Naszą przewagą nad konkurencją jest fakt, że jesteśmy stąd i tu działamy nieprzerwanie od 70 lat. Nasza praca jest w Polsce znana i doceniana. Nie musimy niczego udowadniać, bo mówią za nas zrealizowane inwestycje. Nastawienie na ciągłość to cecha, która nas wyróżnia. Pomimo, że mamy kapitał hiszpański, jesteśmy firmą polską. W odróżnieniu od przedsiębiorstw zagranicznych, które tworzą w Polsce oddziały do realizacji konkretnych inwestycji, my jesteśmy obecni tu cały czas. Ciągłość, doświadczenie i transparentność (m.in. przez obecność na warszawskiej GPW) wpływają na nastawienie klientów i przekonują do firmy nie tylko inwestorów, ale też podwykonawców oraz dostawców.

Mostostal Warszawa jest jedyną firmą w branży posiadającą własny Dział Badań i Rozwoju, który funkcjonuje od ponad 10 lat. Dlaczego innowacje są dla spółki tak istotne?
Własny Dział Badań i Rozwoju miał służyć budowaniu przewagi konkurencyjnej spółki. Po dekadzie ciężkiej pracy dysponujemy warsztatem produkcyjnym materiałów kompozytowych, laboratorium asfaltów i kruszyw, a przede wszystkim kilkunastoosobową kadrą. Zrealizowaliśmy dotychczas ponad 30 projektów badawczo-rozwojowych sfinansowanych z funduszy europejskich. Za skuteczność w zdobywaniu grantów zostaliśmy nagrodzeni Kryształową Brukselką. W efekcie prac badawczo-rozwojowych, w ubiegłym roku (2014) ruszyła pod Rzeszowem budowa pierwszego w Polsce i jednego z nielicznych na świecie mostu drogowego z kompozytów FRP.
Na warszawskim Żoliborzu powstaje Miejski Budynek Jutra 2030, pierwszy gmach zbudowany z materiałów przyjaznych środowisku, opracowanych w Mostostalu Warszawa. W 2014 roku firma zrealizowała pierwszy w Polsce sezonowy magazyn ciepła. Zbiornik zatrzymujący energię powstał na terenie Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach k. Warszawy. Dział Badań i Rozwoju opracował również metodę elektrycznego podgrzewania betonu, wykorzystywaną podczas betonowania w niskich temperaturach.

Wspomniał Pan o ostatnich innowacyjnych projektach, a jakie są obecnie realizowane inwestycje? Jakie kontrakty są dla Mostostalu Warszawa najistotniejsze?
Niezwykle ważnym segmentem naszej działalności jest obecnie energetyka i to nie tylko w Polsce, ale także m.in. w Niemczech i na Słowacji. Obecnie realizujemy budowę bloków energetycznych w Elektrowni Opole – jest to olbrzymia inwestycja, jedna z największych tego typu w Europie. Dla Mostostalu jest to natomiast kolejny kamień milowy w historii firmy. W ostatnim czasie podpisaliśmy również kontrakt na budowę nowoczesnych apartamentów w Krakowie, specjalistyczny projekt rewitalizacyjny w centrum Kazimierza. Zawarliśmy kontrakt na budowę ekologicznego biurowca, przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii, dla MPWiK w Warszawie oraz osiedla mieszkaniowego na warszawskim Służewcu. Mostostal ponownie rozpoczyna działalność na rynku infrastrukturalnym. Ważny dla nas temat to także spalarnie odpadów. Mamy duże doświadczenie w tym zakresie, zrealizowaliśmy m.in. spalarnie w Szwajcarii, Szwecji i Niemczech, a obecnie budujemy takie same obiekty w Szczecinie i w Kielcach.

Elektrownia w Opolu będzie jedną z najnowocześniejszych na świecie. To niezwykle istotne przedsięwzięcie dla naszego kraju. Na czym polega rola Mostostalu Warszawa w realizacji tej inwestycji?
Ta budowa należy obecnie do najpoważniejszych przedsięwzięć firmy. W rozbudowywanej Elektrowni Opole powstają dwa nowe bloki o łącznej mocy 1800 MW, które będą zużywały rocznie ponad cztery mln ton węgla ze śląskich kopalni. Buduje je konsorcjum, które współtworzymy razem ze spółkami: Rafako, Polimex-Mostostal oraz Alstom Power. Wartość inwestycji wynosi ponad 11,5 mld zł. Obecnie wchodzimy w kluczową fazę projektu – stawiamy konstrukcję stalową bloku numer V. W sierpniu zakończyliśmy też betonowanie płyty pod blok numer VI. Wszystko idzie zgodnie z planem i w mojej ocenie to nie tylko kluczowa budowa dla Mostostalu, jedna z najważniejszych inwestycji na rzecz energetycznego bezpieczeństwa kraju, ale też bardzo dobrze i profesjonalnie realizowany projekt.

Na koniec: jak ocenia Pan przyszłość branży budowlanej w Polsce i Europie oraz pozycję Mostostalu Warszawa w wyścigu po najlepsze kontrakty budowlane?
Polska jest pewnego rodzaju wyspą inwestycyjną. To bardzo ważne, bo napływają do nas znaczne środki w ramach programów unijnych i można się spodziewać, że zostaną one skonsumowane w różnych sektorach. Będzie jeszcze dużo nowych inwestycji. Jesteśmy więc spokojni o przyszłość, a konkurencja w branży budowlanej to jedynie wyzwanie, a nie bariera dla Mostostalu Warszawa.
Spółki naszej grupy kapitałowej są wyspecjalizowane np. w inżynierii środowiska czy w montażu konstrukcji stalowych. Dlatego możemy wykorzystywać potencjał grupy z pożytkiem dla każdej z nich. Nasza spółka AMK Kraków pracuje już w Rosji i Estonii. Spółki grupy są również zaangażowane w nasz kluczowy projekt, czyli budowę bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Chcemy się skupić na działaniach, w których mamy naprawdę duże doświadczenie i funkcjonujemy od lat, tj. infrastruktura, środowisko, przemysł i energetyka.

 

Wywiadu udzielił Jose Angel Andres Lopez,
wiceprezes zarządu ds. produkcji   

 

 

Projekt i wykonanie EVIONICA